Půlnoční mše svatá v Jeseníku

Vánoce začínají půlnoční. Tak tomu bylo i v Jeseníku. Kostel Panny Marie zářil všemi světly, krásná hudba zněla až na ulici. Na mši svatou ve 22:00 hod. přišlo 300 lidí, kteří si poslechli biblické texty, které jim přiblížily význam vánoc. Všichni jsme se potěšili Linkovými fanfárami v provedení dvou trubačů a varhan. Vtipná promluva otce …
Pokračovat ve čtení Půlnoční mše svatá v Jeseníku

Advent ve farnostech

Jesenická a Českoveská farnost začínají společně prožívat Advent. V pátek 6. prosince 2019 se děti obou farností sešly na mši svaté, sice v 17:00 hod. večer, ale přes to s adventními modlitbami, které podtrhl vstupní průvod dětí s lucerničkami a svícemi. Atmosféru adventních ranních mší svatých navodilo přítmí, ve kterém se celá mše svatá sloužila. Po …
Pokračovat ve čtení Advent ve farnostech

Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 proběhlo národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích. Sešlo se zde asi 700 maminek a babiček zapojených do tohoto hnutí ze všech koutů naší země. Toto hnutí vzniklo v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.  Setkáváme se …
Pokračovat ve čtení Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

Děkujeme za body a podporu

V Charitě Jeseník jsme už od prázdnin dávali všude vědět, že je možné sbírat pomocí aplikace „EPP – Pomáhej pohybem“ body a že od října bude možné podpořit projekt na vybavení výdejny stravy v nově zrekonstruovaném Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Naše fundraiserka, Věrka Vyhnálková, aplikaci všude propagovala a oslovila také různé sportovce, aby se nasbíralo …
Pokračovat ve čtení Děkujeme za body a podporu

Renovace kříže u kostela P. Marie Nanebevzaté v Jeseníku

V minulém týdnu od 18.10. 2019 proběhla renovace krásného, asi 4 m vysokého, votivního mramorového kříže, který stojí na pravé straně vedle vchodu do kostela. Tento kříž ze supíkovického mramoru je dílem slezského sochaře Rafaela Kutzera a byl zde umístěn v roce 1907 jako poděkování Pánu Bohu. Od té doby nebyl pravděpodobně vůbec udržován, takže …
Pokračovat ve čtení Renovace kříže u kostela P. Marie Nanebevzaté v Jeseníku

2. Charitní pouť v České Vsi

Charita Jeseník uspořádala v sobotu 5. října 2019 2. pouť za zdárné ukončení rekonstrukce charitního domova sv. Františka. Pouť se konala na svátek sv. Vincence z Pauly, který je patronem veškeré charitativní práce církve. Heslo poutě bylo „Pomáhej pohybem“, jehož smyslem bylo získání jisté podpory dobročinného projektu ČEZ „Výdejna stravy“ pro DPS Javorník. Centrem pouti …
Pokračovat ve čtení 2. Charitní pouť v České Vsi

Dolomity s o. Kazimírem 10. – 17. 8. 2019

Patnácti jesenickým a českoveským farníkům se tento srpnový týden vryl hluboce do paměti. Pohádková příroda, perfektní ubytování v pastoračním domě Velehrad v St. Martin v Itálii, luxusní a bezchybná organizace zájezdu o. Kazimírem po všech stránkách, spousty zážitků a nových výzev. „Do článku z Dolomit mě napadla myšlenka… Je to sice myšlenka již dávno vyřčená, ale vzhledem k tomu, že …
Pokračovat ve čtení Dolomity s o. Kazimírem 10. – 17. 8. 2019

Nedělní školičky – katecheze v České Vsi

Už několik let se u nás děti do kostela těší. Setkání s Pánem Ježíšem je na prvním místě a my se jim to snažíme přiblížit ve společenství stejně starých dětí při naší každonedělní školičce během bohoslužby slova. Formou katecheze chceme dětem zprostředkovat poselství nedělního evangelia. Používáme vlastní strukturu, která vychází z pedagogiky celistvé výchovy Franze …
Pokračovat ve čtení Nedělní školičky – katecheze v České Vsi

Dětská mše svatá na zahájení školního roku v Jeseníku

Je tu druhé září! První školní den za námi a celý rok před námi. Někdo je rád, někdo se netěší, možná se i bojí…, rozhodně je těžké zase naběhnout do všech těch povinností. Proto jsme se sešli v podvečer v kostele a odevzdali vše s důvěrou Pánu. Rodiče s dětmi, učitelé ze ZUŠ, Montessori učitelé …
Pokračovat ve čtení Dětská mše svatá na zahájení školního roku v Jeseníku

Kosení farní louky 2019

V sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník akce s názvem Kosení farní louky. Letos se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří za dopoledne stačili půl hektarovou louku pokosit a částečně i vyhrabat. Tato společná akce Katolického spolku Jeseník a Římskokatolické farnosti Jeseník má několik cílů. Jedním z nich je ochrana přírody, protože sečení …
Pokračovat ve čtení Kosení farní louky 2019