články r. 2019

Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 proběhlo národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích. Sešlo se zde asi 700 maminek a babiček zapojených do tohoto hnutí ze všech koutů naší země. Toto hnutí vzniklo v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.  Setkáváme se … číst více

články r. 2019

Děkujeme za body a podporu

V Charitě Jeseník jsme už od prázdnin dávali všude vědět, že je možné sbírat pomocí aplikace „EPP – Pomáhej pohybem“ body a že od října bude možné podpořit projekt na vybavení výdejny stravy v nově zrekonstruovaném Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Naše fundraiserka, Věrka Vyhnálková, aplikaci všude propagovala a oslovila také různé sportovce, aby se nasbíralo … číst více

články r. 2019

Renovace kříže u kostela P. Marie Nanebevzaté v Jeseníku

V minulém týdnu od 18.10. 2019 proběhla renovace krásného, asi 4 m vysokého, votivního mramorového kříže, který stojí na pravé straně vedle vchodu do kostela. Tento kříž ze supíkovického mramoru je dílem slezského sochaře Rafaela Kutzera a byl zde umístěn v roce 1907 jako poděkování Pánu Bohu. Od té doby nebyl pravděpodobně vůbec udržován, takže … číst více

články r. 2019

2. Charitní pouť v České Vsi

Charita Jeseník uspořádala v sobotu 5. října 2019 2. pouť za zdárné ukončení rekonstrukce charitního domova sv. Františka. Pouť se konala na svátek sv. Vincence z Pauly, který je patronem veškeré charitativní práce církve. Heslo poutě bylo “Pomáhej pohybem”, jehož smyslem bylo získání jisté podpory dobročinného projektu ČEZ “Výdejna stravy” pro DPS Javorník. Centrem pouti … číst více

články r. 2019

Dolomity s o. Kazimírem 10. – 17. 8. 2019

Patnácti jesenickým a českoveským farníkům se tento srpnový týden vryl hluboce do paměti. Pohádková příroda, perfektní ubytování v pastoračním domě Velehrad v St. Martin v Itálii, luxusní a bezchybná organizace zájezdu o. Kazimírem po všech stránkách, spousty zážitků a nových výzev. „Do článku z Dolomit mě napadla myšlenka… Je to sice myšlenka již dávno vyřčená, ale vzhledem k tomu, že … číst více

články r. 2019

Nedělní školičky – katecheze v České Vsi

Už několik let se u nás děti do kostela těší. Setkání s Pánem Ježíšem je na prvním místě a my se jim to snažíme přiblížit ve společenství stejně starých dětí při naší každonedělní školičce během bohoslužby slova. Formou katecheze chceme dětem zprostředkovat poselství nedělního evangelia. Používáme vlastní strukturu, která vychází z pedagogiky celistvé výchovy Franze … číst více

články r. 2019

Kosení farní louky 2019

V sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník akce s názvem Kosení farní louky. Letos se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří za dopoledne stačili půl hektarovou louku pokosit a částečně i vyhrabat. Tato společná akce Katolického spolku Jeseník a Římskokatolické farnosti Jeseník má několik cílů. Jedním z nich je ochrana přírody, protože sečení … číst více

články r. 2019

2. Charitní pouť – pomáhej pohybem!

Na druhou Charitní pouť se tentokrát vydáme v sobotu 5. října a budeme putovat do České Vsi. Letošní putování bude trošku benefiční a podpoříme při něm Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Česká Ves je sice blízko Jeseníku, ale pokud chcete, můžete si cestu prodloužit a kochat se přírodními krásami, získat tak čas k … číst více

články r. 2019

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu

Odpoledne v neděli 21.7.2019 jsme oslavili na Křížovém Vrchu nad Jeseníkem sv. Annu a sv. Jáchyma v malebné kapli, kde se tato slavnost slaví a slavila nepřetržitě od války (ale jistě i dříve)i po celou dobu totality dodnes. Zazpívali jsme starobylou píseň na oslavu rodinného života těchto dvou světců, neboť z jejich manželství se narodila … číst více