články r. 2019

Půlnoční mše svatá v Jeseníku

Posted on

Vánoce začínají půlnoční. Tak tomu bylo i v Jeseníku. Kostel Panny Marie zářil všemi světly, krásná hudba zněla až na ulici. Na mši svatou ve 22:00 hod. přišlo 300 lidí, kteří si poslechli biblické texty, které jim přiblížily význam vánoc. Všichni jsme se potěšili Linkovými fanfárami v provedení dvou trubačů a varhan. Vtipná promluva otce […]

články r. 2019

Advent ve farnostech

Posted on

Jesenická a Českoveská farnost začínají společně prožívat Advent. V pátek 6. prosince 2019 se děti obou farností sešly na mši svaté, sice v 17:00 hod. večer, ale přes to s adventními modlitbami, které podtrhl vstupní průvod dětí s lucerničkami a svícemi. Atmosféru adventních ranních mší svatých navodilo přítmí, ve kterém se celá mše svatá sloužila. Po […]

články r. 2019

Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

Posted on

Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 proběhlo národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích. Sešlo se zde asi 700 maminek a babiček zapojených do tohoto hnutí ze všech koutů naší země. Toto hnutí vzniklo v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.  Setkáváme se […]

články r. 2019

Děkujeme za body a podporu

Posted on

V Charitě Jeseník jsme už od prázdnin dávali všude vědět, že je možné sbírat pomocí aplikace „EPP – Pomáhej pohybem“ body a že od října bude možné podpořit projekt na vybavení výdejny stravy v nově zrekonstruovaném Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Naše fundraiserka, Věrka Vyhnálková, aplikaci všude propagovala a oslovila také různé sportovce, aby se nasbíralo […]

články r. 2019

Renovace kříže u kostela P. Marie Nanebevzaté v Jeseníku

Posted on

V minulém týdnu od 18.10. 2019 proběhla renovace krásného, asi 4 m vysokého, votivního mramorového kříže, který stojí na pravé straně vedle vchodu do kostela. Tento kříž ze supíkovického mramoru je dílem slezského sochaře Rafaela Kutzera a byl zde umístěn v roce 1907 jako poděkování Pánu Bohu. Od té doby nebyl pravděpodobně vůbec udržován, takže […]

články r. 2019

2. Charitní pouť v České Vsi

Posted on

Charita Jeseník uspořádala v sobotu 5. října 2019 2. pouť za zdárné ukončení rekonstrukce charitního domova sv. Františka. Pouť se konala na svátek sv. Vincence z Pauly, který je patronem veškeré charitativní práce církve. Heslo poutě bylo “Pomáhej pohybem”, jehož smyslem bylo získání jisté podpory dobročinného projektu ČEZ “Výdejna stravy” pro DPS Javorník. Centrem pouti […]

články r. 2019

Dolomity s o. Kazimírem 10. – 17. 8. 2019

Posted on

Patnácti jesenickým a českoveským farníkům se tento srpnový týden vryl hluboce do paměti. Pohádková příroda, perfektní ubytování v pastoračním domě Velehrad v St. Martin v Itálii, luxusní a bezchybná organizace zájezdu o. Kazimírem po všech stránkách, spousty zážitků a nových výzev. „Do článku z Dolomit mě napadla myšlenka… Je to sice myšlenka již dávno vyřčená, ale vzhledem k tomu, že […]

články r. 2019

Nedělní školičky – katecheze v České Vsi

Posted on

Už několik let se u nás děti do kostela těší. Setkání s Pánem Ježíšem je na prvním místě a my se jim to snažíme přiblížit ve společenství stejně starých dětí při naší každonedělní školičce během bohoslužby slova. Formou katecheze chceme dětem zprostředkovat poselství nedělního evangelia. Používáme vlastní strukturu, která vychází z pedagogiky celistvé výchovy Franze […]

články r. 2019

Kosení farní louky 2019

Posted on

V sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník akce s názvem Kosení farní louky. Letos se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří za dopoledne stačili půl hektarovou louku pokosit a částečně i vyhrabat. Tato společná akce Katolického spolku Jeseník a Římskokatolické farnosti Jeseník má několik cílů. Jedním z nich je ochrana přírody, protože sečení […]