Společné očekávání příchodu Pána aneb Advent srdce i života farnosti

Právě v těchto dnech prožíváme přelom dvou církevních (liturgických) roků – Roku Milosrdenství, který jsme ukončili Slavností Krista Krále a Roku 100 let výročí Zjevení ve Fatimě, zahájený 1. nedělí adventní. Můžeme tedy každý za sebe rekapitulovat, jaký byl ten NÁŠ rok Milosrdenství.    Kolik lásky jsme dali svým bližním? Kolik jsme jí obdrželi? Jak …
Pokračovat ve čtení Společné očekávání příchodu Pána aneb Advent srdce i života farnosti

Jak jsme vstoupili do nového liturgického roku ve farnosti Jeseník

V neděli 27. 11. 2016, kdy jsme zapálili svou první adventní svíci na svém věnci – a to nejen doma, ale i ve farnosti, jsme tak mohli zahájit nový liturgický rok. Tím rokem je letos Jubileum, ve kterém si připomeneme Zjevení Panny Marie v portugalské Fatimě. Spousta z nás si na první letošní mši svatou …
Pokračovat ve čtení Jak jsme vstoupili do nového liturgického roku ve farnosti Jeseník

Misijní neděle v Jeseníku

Krásnou neděli jsme měli  23.10.2016 v Jeseníku, kde jsme nejen prožili a významnou měrou přispěli k misijním úmyslům této neděle, ale také oslavili narozeniny našeho otce P. Mgr. Kazimíra Buby a to zpěvem kostelního sboru, gratulací a dárkem. A tak i my se zde ze srdce připojujeme k veršům naší milé farnice Marcelky a přejeme …
Pokračovat ve čtení Misijní neděle v Jeseníku

Poutní mše svatá v Hamrové

V neděli 11.9.2016 byla v malém potním kostelíku, který je zasvěcený Panně Marii, sloužená otcem P. Mgr. Kazimírem Bubou poutní mše svatá. Přišlo dost poutníků. Mnozí se do kapličky ani nevešli a účastnili se mše svaté venku. Otec Kazimír na tomto poutním místě sloužil mši poprvé a v krásném a poučném kázání připomněl historii kaple. …
Pokračovat ve čtení Poutní mše svatá v Hamrové

Pouť děkanátu Jeseník

V sobotu 4.6.2016 na památku Neposkvrněného srdce Panny Marie se konala pouť našeho děkanátu Jeseník, která byla obětována za nová kněžská, řeholní povolání a za obnovu rodin. Od 16:00 hodin jsme se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku modlili u výstavu Nejsvětější svátosti pod vedením otce Jiřího Filipce a otce Jiřího Urbánka. Po celou …
Pokračovat ve čtení Pouť děkanátu Jeseník

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

V neděli 29. května 2016 oslavili věřící z Jesenicka tento „Boží dar“. Mši svatou celebroval P. Pavel Schwarz, koncelebrovali kněží z Lipové-lázní P. Mgr. Janusz Romański a z Vápenné P. Mgr. Jiří Filipec. Věřících se sešlo okolo 400. Po mši svaté se již druhým rokem po sobě šlo procesí ke čtyřem oltářům. Cesta vedla přes …
Pokračovat ve čtení Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli odpoledne se sešli v jesenickém kostele členové Fatimského apoštolátu a ostatní mariánští ctitelé z děkanátu, aby společně adorovali před Nejsvětější svátostí, modlili se růženec a byli informováni o blízkém stoletém výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě. Vyslechli jsme informace o činnosti Světového apoštolátu Fatimy v Koclířově, i na celém světě. Informace podali P. …
Pokračovat ve čtení Fatimské odpoledne v Jeseníku

Hod Boží velikonoční v Jeseníku r. 2016

Bílá sobota v Jeseníku. Na náměstí probíhalo Čtení z Bible, které má v našem městě již dlouholetou tradici. Tohoto „Čtení“ se zúčastní členové všech křesťanských církví v našem městě a probíhalo od čtvrtka, přes pátek, sobotu i neděli na různých místech ve městě. Dokonce i v Priessnitzových lázních. Vystřídalo se kolem stovky čtenářů. V katolickém …
Pokračovat ve čtení Hod Boží velikonoční v Jeseníku r. 2016