Zrestaurování zpovědnice ve farním kostele v Jeseníku

Jak vejdete do jesenického kostela Nanebevzetí Panny Marie, můžete si všimnout vzadu po stranách dvou barokních zpovědnic. Jsou to kulturní památky a ne moc v dobrém stavu. Otec Stanislav nechal koncem roku 2020 zrestaurovat první z nich firmou Marek Přikryl – Umělecký truhlář a restaurátor z Přerova. 30.11.2021 byla zrestaurovaná zpovědnice vrácena na své místo. …
Pokračovat ve čtení Zrestaurování zpovědnice ve farním kostele v Jeseníku

Modlitby chval v Jeseníku

Ve středu 10. listopadu 2021 se sešly v 18:45 hodin na pravidelných  „Chválách “ v jesenickém kostele asi dvě desítky lidí a prožili před Nejsvětější Svátostí hodinku díků, rozjímání, myšlenek na svoje blízké či na problémy dnešní společnosti i církve. Doprovázelo je několik mladších muzikantů a doplnili tak svým zpěvem a hudbou radostný ráz celé této …
Pokračovat ve čtení Modlitby chval v Jeseníku

Pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku

V neděli 15.8.2021 naše jesenická farnost oslavila Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, které je chrám zasvěcený. Mši svatou celebroval děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, vypomáhal mu trvalý jáhen z České Vsi Mgr. Ing. Josef Liberda. Mše svatá začala v 10:30 hod. a přítomno bylo mnoho místních i přespolních poutníků. V kázání nám otec Stanislav připodobnil Pannu Marii k …
Pokračovat ve čtení Pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

V neděli 25. 7. 2021 se uskutečnila tradiční pouť k sv. Anně. Zhruba třetina poutníků (cca 35) se shromáždila v parku u 1. zastavení křížové cesty, kde pod vedením trvalého jáhna Ing. Mgr. Josefa Liberdy vyšla v 14:30 hod. vzhůru přes 14 zastavení ke Křížovému vrchu. Zde se připojili k ostatním v kapli sv. Anny. Sešlo se 90 poutníků včetně dětí, …
Pokračovat ve čtení Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli 20. června 2021 se po dvouleté přestávce zaviněné covidem konalo opět sekání ctitelů Panny Marie a to zejména těch, kteří zvláště sledují dění v portugalské Fatimě a dále i činnost Fatimského apoštolátu  v ČR, které má centrum v Koclířově u Svitav. Na setkání byli pozváni členové Jesenického regionu Fatimského apoštolátu v ČR, takže …
Pokračovat ve čtení Fatimské odpoledne v Jeseníku

Pěší pouť na Maria Hilf

V sobotu 19. června proběhl (nebo spíše prošel) již šestý ročník pěší pouti z Jeseníku na Maria Hilf. Ráno se nás v Jeseníku sešlo jen 6 nejstatečnějších, což je o 66 % lidí méně než loni. Naštěstí v polovině cesty u kostela na Rejvízu se k nám přidalo dalších 20 poutníků, takže do cíle nás za hlasitého vítání zvonů přišlo …
Pokračovat ve čtení Pěší pouť na Maria Hilf

Narozeniny paní varhanice z Jeseníku

Koncem letošního měsíce května oslavila naše paní varhanice Helenka Dvořáková svoje narozeniny. Za farnost Jeseník ji popřál otec děkan P. Stanislav Kotlář hojnost Božího požehnání a poděkoval za 60-ti letou nepřetržitou varhanickou službu v jesenickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za farníky a zejména za chrámový sbor Laudate Dominum ji popřály paní Alice Macečková a paní …
Pokračovat ve čtení Narozeniny paní varhanice z Jeseníku

Májová pobožnost u Panny Marie na Travné

Neděle 30. 5. 2021 byla posledním dnem májových pobožností, které v měsíci květnu probíhaly každý týden na mariánských místech našeho děkanátu Jeseník. V malé vesničce Travné je poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s půvabnou kaplí a pramenem vody. Prameniště se nachází u kamenné obezdívky s výklenkem sochy Panny Marie. Právě zde se odpoledne …
Pokračovat ve čtení Májová pobožnost u Panny Marie na Travné