články r. 2021

Křty na Bílou sobotu v Jeseníku

Posted on

Jeseník – Do křesťanského života vstoupily při vigilii Velikonoční noci Bílé soboty 3 rodačky z Jeseníku. Z celého srdce a na přímluvu jejich křestních patronů jim vyprošujeme hojnost božího požehnání, ochranu svatých andělů, ať je milosrdný Bůh provází, dává jim růst a vede je po dobrých cestách.

články r. 2021

Zahájení Roku rodiny 2021

Posted on

V pátek 19. 3. 2021, na svátek sv. Josefa, byl ve farním kostele v Jeseníku zahájen Rok rodiny, který vyhlásil papež František u příležitosti 5. výročí od vydání apoštolské exhortace Amoris laetitia.. Tato exhortace je věnována rodině a církev se tak během zvláštního Roku rodiny ještě více zaměří na pastoraci rodin. V Jeseníku jsme se […]

články r. 2021

Exodus 90 – Duchovní obnova pro muže

Posted on

Šest mužů z našich farností + dva přespolní vytvořili 90-denní společenství v rámci duchovní obnovy Exodus 90. Podrobný program této duchovní obnovy si můžeš prohlédnout zde. Jedna z velice krásných myšlenek obnovy je být druhému kotvou. Zkušení horolezci vědí, že k nejúžasnějším výhledům se dostaneš pouze pomocí lan a dobře umístěných kotev… Život horolezce často visí jen na laně, které zcela spoléhá […]

články r. 2021

Kulaté narozeniny v Jeseníku

Posted on

V tyto únorové dny oslavila ve zdraví naše farnice Liduška svoje kulaté (70.) narozeniny. Po mši sv. 5. 2. ji poděkoval náš otec děkan Stanislav za všechnu práci a nadšení pro farnost jesenickou a zejména pro dobrý příklad, který šíří beze slov mezi námi farníky. Za nás farníky složila a přednesla veršované narozeninové přání naše […]

články r. 2021

Modlitební triduum v Jeseníku

Posted on

Ve dnech 29.1. – 31.1.2021 proběhlo v Jeseníku v kostele modlitební triduum Modliteb matek, které se koná v mnoha farnostech vždy jednou za čtvrt roku a k jeho prožívání jsou pozváni všichni lidé. Modlíme se za sebe navzájem, za naše děti, za farnost a za všechny, kteří nás o modlitbu prosí. Proto jsme před tímto setkáním nechaly v kostele […]

články r. 2021

Narozeniny v Jeseníku

Posted on

Naše farnice, paní Marcelka K., oslavila v těchto dnech svoje  narozeniny. Za všechnu obětavost pro kostel a  za její práci pro květinovou výzdobu a úklid kostela ji popřál v neděli 31. 1. 2021 otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a poděkoval za tu spoustu vynaloženého času a originální nápady při zdobení kostela. Za farníky přednesl […]