Novokněžské požehnání v Jeseníku

V neděli 7.prosince 2014 jsme měli v Jeseníku milou návštěvu. Nedělní mši svatou sloužil společně s P. Pavlem Schwarzem i novokněz z Kopřivnice, nyní sloužící v Kravařích na Hlučínsku, P. Pavel Marek. Přijel na pozvání P. Schwarze, aby nás farníky povzbudil nejen pěknou homilií, ale také svým příkladem rozhodnutí pro kněžství, to je rozhodnutím pro …
Pokračovat ve čtení Novokněžské požehnání v Jeseníku

Krásné jubileum v Jeseníku

V sobotu 29.11.2014 jsme v 11,00 hodin v jesenickém kostele prožívali slavnostní mši svatou. Pan Václav Dvořák slavil 80. narozeniny a spolu se svojí manželkou paní Helenou oslaví 19.12.2014 společných 55 let života. Hlavním celebrantem mše svaté byl bývalý jesenický kaplan o. Krzysztof Szewczyk a koncelebrantem jesenický farář o. Pavel Schwarz. Této krásné mše svaté …
Pokračovat ve čtení Krásné jubileum v Jeseníku

Biřmování v Jeseníku

V neděli 16.listopadu 2014 přijalo 14 katolíků z farností Jeseník,Česká Ves a Město Albrechtice svátost biřmování. Svátost biřmování uděloval biskup Ostravsko-opavský František Václav Lobkowicz a biřmovanci se na přijetí této svátosti připravovali ve svých farnostech jeden rok. Biřmovance představili biskupovi farář z Jeseníku P. Pavel Schwarz a farář z Města Albrechtic P. Jan Randa. Tato …
Pokračovat ve čtení Biřmování v Jeseníku

Pouť děkanátu Jeseník

„Ať jsme úrodnou vinicí Páně“ První říjnovou sobotu 4.10.2014 se v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku konala pouť našeho děkanátu. Setkali se věřící, aby spolu s kněžími prosili za rodiny a za nová kněžská a řeholní povolání. Od 16:00 hodin jsme se modlili slavný růženec s rozjímáním pod vedením otce Jiřího Urbánka, následoval výstav …
Pokračovat ve čtení Pouť děkanátu Jeseník

Noční bdění v Jeseníku

3. října 2014 se v jesenickém kostele uskutečnilo Noční bdění. Vše vypuklo v 17.00 mší svatou, kterou celebroval P. Kamil Strak. Následně probíhal program v kostele. Začalo se s malým ohlédnutím za táborem Bridge, který se uskutečnil na konci prázdnin v Mikulovicích, nedaleko od Jeseníku, protože Nočního bdění se zúčastnili někteří jeho účastníci i organizátoři. …
Pokračovat ve čtení Noční bdění v Jeseníku

Jesenická farnost oslavila narozeniny svého faráře

V neděli 14. září 2014 oslavil jesenický farář P. Pavel Schwarz svoje 35. narozeniny. K tomuto jubileu mu popřáli jeseničtí farníci mnoho darů Ducha svatého zdraví a síly. Naše obětavá farnice a aranžerka krásné květinové výzdoba našeho kostela p. Marcelka Krzystková spolu s p. Veselým předala jubilantovi dárky,mezi kterými byla i ručně vyšívaná štola. Odpoledne …
Pokračovat ve čtení Jesenická farnost oslavila narozeniny svého faráře

Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli 22. června 2014 se sešli v Jeseníku členové Fatimského apoštolátu a další věřící z oblasti Jesenicka a to tradičně každoročně již od roku  2002, kdy se první takové setkání  konalo ve Vidnavě. Na setkání přijel a celé setkání vedl P. Mgr. Pavel Dokládal, prezident Fatimského apoštolátu v ČR. Nejprve jsme se poklonili Pánu …
Pokračovat ve čtení Fatimské odpoledne v Jeseníku

Hromnice v Jeseníku

V neděli 2. února 2014 jsme v Jeseníku oslavili svátek Uvedení Páně do chrámu či jak se říkalo Hromnic. Krásná oslava toho, jak malého Ježíše  přinesli jako oběť Bohu a Simeon nad Ním pronesl  ta prorocká slova …“ On bude světlo k osvícení pohanům a k slávě svého izraelského lidu…“ Proto si světlem svící, hromniček, …
Pokračovat ve čtení Hromnice v Jeseníku

Tříkrálové koledování v Jeseníku

„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví neseme vám…..“ znělo tento týden u mnoha dveří jesenických domácností.   Jistě není třeba vysvětlovat,že to byl zpěv asi 8 mi skupinek koledníků Tříkrálové sbírky, která v Jeseníku probíhala tak, jako v mnoha farnostech jesenického děkanátu. Kolik se vykoledovalo ještě není známo, ale už dnes je třeba poděkovat …
Pokračovat ve čtení Tříkrálové koledování v Jeseníku