Noc kostelů ve Staré Červené Vodě

I letos se v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě uskutečnila Noc kostelů. Začátek byl v 17:00 hodin, kdy P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan, přivítal návštěvníky v čele s panem starostou Miroslavem Frenclem. Tak jako loni, si mohli přítomní poslechnout před kostelem zvuk dud a bubínku v podání Marušky a Alexe Papageorgiových. Nechyběla přednáška otce děkana, vystoupení dětí, ochutnávka mešního vína, kvízy, prohlídka věže a u vchodu si mohli návštěvníci napsat nějaký úmysl, za který bude sloužena mše svatá.

Foto: p.Kubinová, o. Stanislav