Kontakty

Římskokatolická farnost JESENÍK

Adresa: Palackého 179/8, 790 01 Jeseník
Duchovní správce: P. Mgr. Stanislav Kotlář, farář – tel. 731 625 708 – email: rkf.jesenik@doo.cz
Farní vikář: P. Mgr. Jiří Marek Kotrba – tel. 604 852 208 – email: jm.kotrba@volny.cz
Pastorační asistent, webmaster: Martin Grabarczyk – tel. 731 625 696 – email: grabarczyk@seznam.cz

Římskokatolická farnost ČESKÁ VES

Adresa: Jánského 77, 790 81 Česká Ves (prosíme vše posílat do Jeseníku)