Kontakty

Římskokatolická farnost JESENÍK

Adresa:
– Palackého 179/8, 790 01 Jeseník
– tel. +420 733 478 638
– email: rkf.jesenik@doo.cz
facebook

Duchovní správcové:

P. Mgr. Stanislav Kotlář, farář
– tel. 731 625 708
– email: fukozel@seznam.cz

P. Mgr. Petr Fiala, kaplan
– tel. 775 387 986
– email: kaplan.fiala@gmail.com

Pastorační asistent, webmaster:
Martin Grabarczyk
– tel. 731 625 696
– email: grabarczyk@seznam.cz

 
DALŠÍ FARNOSTI, KTERÉ SPRAVUJEME

Římskokatolická farnost ČESKÁ VES, SUPÍKOVICE, VELKÉ KUNĚTICE, STARÁ ČERVENÁ VODA, ČERNÁ VODA

Čísla účtů farností a IČO:
Jeseník: 1901229309/0800                               IČO: 42766648
Česká Ves: 2930466359/0800                          IČO: 48807974
Supíkovice: 6001192339/0800                         IČO: 48427926
Velké Kunětice: 6001123309/0800                 IČO: 48427934 
Stará Červená Voda: 4692143309/0800        IČO: 48427942
Černá Voda: 6134514389/0800                        IČO: 49561723

 

Informace o zpracování osobních údajů

Římskokatolická farnost Jeseník, Česká Ves, Supíkovice, Velké Kunětice, Stará Červená Voda a Černá Voda se sídlem Palackého 179/8, 790 01 Jeseník (dále také jen „správce“), tímto prohlašuje, že ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (toto nařízení bude dále označováno jen jako „GDPR“) zpracovává osobní údaje subjektů údajů pro svou činnost, a je tedy správcem osobních údajů (tj. osobou, která určuje způsoby a účely zpracování osobních údajů) a dále zpracovává osobní údaje jako zpracovatel pro Biskupství ostravsko-opavské.