Římskokatolická farnost Jeseník
Palackého 179/8
Jeseník 790 01
rkf.jesenik@doo.cz

Římskokatolická farnost Česká Ves
Jánského 77
Česká Ves 790 81
rkf.ceskaves@doo.cz

Římskokatolická farnost Horní Domašov 
Palackého 179/8 
Jeseník 790 01
rkf.jesenik@doo.cz

Římskokatolická farnost Dolní Domašov 
Palackého 179/8
Jeseník 790 01
rkf.jesenik@doo.cz

Farář
P. Mgr. Kazimír Buba
tel. 604527130 
rkf.jesenik@doo.cz

 

Katolický spolek Jeseník
Palackého 179/8
Jeseník 790 01
katolickyspolek@farnost-jesenik.cz

Správce webu
Vít Slezák
katolickyspolek@farnost-jesenik.cz