Aktuální informace:

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ ROK 2024 – 2025

S předstihem přinášíme rozpis náboženství pro letošní rok. Prosím, přihlašujte své děti. Přihlášky v pdf lze stáhnout zde nebo je možnost si přihlášky vzít v papírové podobě v kostele.   

1. – 4. třída – středa v 14.00 hodin
5. – 7. třída – středa v 14.55 hodin
8. – 9. třída – středa v 15.40 hodin (záleží na počtu přihlášených …)
Pravidelné bohoslužby


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Sezení nad biblí – probíhá každou první středu v měsíci v 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) na faře v Jeseníku s trvalým jáhnem Josefem Liberdou.
Modlitby chval
jsou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Adorace je každou třetí středu v měsíci od 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) ve farním kostele v Jeseníku. V České Vsi každý druhý čtvrtek v měsíci.

Společenství Žít Boží slovo – bývá každou čtvrtou středu v měsíci v 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) na faře v Jeseníku s otcem Stanislavem.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Sezení nad biblí: 4. 9.
Modlitby chval: 11. 9.

Adorace Jeseník: 18. 9.
Adorace Česká Ves: 12. 9.
Společenství Žít Boží slovo:
25. 9.