Vzadu v kostele jsou přihlášky do hodin náboženství a hlasovací lístky do pastorační rady.

*

*

*

Obraz Panny Marie byl předán restaurátorům, do konce roku by měl být opraven.