Aktuální informace:

MONS. PAVEL DOKLÁDAL V JESENÍKU – článek

V pondělí 10. ledna 2022 navštívil Mons. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v ČR, Jeseník, místo svého narození. V 10:30 hodin sloužil mši svatou k Panně Marii jako poděkování za 70 let svého života. Koncelebroval místní pan farář a zároveň děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, který otce Pavla vřele přivítal. Více …

 


ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ ZA MONS. ANTONA OTTE – článek

V neděli 9.1.2022 byla v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku sloužena zádušní mše svatá za rodáka z Jesenicka Mons. Antona Otte, který nás opustil 29.12.2021 ve věku 82 let.

V kázání otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mluvil o zesnulém … Více


SYNODA 2021 – 2023

V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Slovo synoda znamená „společně na cestě“ a je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Více …


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE V JESENÍKU

Úterý v 14.00 hodin 1. – 3. třída
Středa v 14. 40 hodin 4. – 6. třída
Středa v 15. 35 hodin 7. – 9. třída


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 17:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Sezení nad biblí – bude každou první a třetí středu v měsíci v 17:45 hod. na faře v Jeseníku.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Modlitby chval: 12.1., 9.2.
Adorace: 22.12., 26. 1.
Sezení nad biblí: 5. 1., 19. 1.


EUCHARISTICKÁ HODINA

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“. Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti. Více …

 


KALENDÁŘ LEKTORSKÉ SLUŽBY

Kalendář lektorské služby na rok 2022 – zde.