Aktuální informace:

Nové články

V sekci články si můžete přečíst a podívat se na fotky z pěší poutě na Maria Hilf a žehnání lurdské jeskyně v Jeseníku.

Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf
Jeseničtí farníci obnovili Lurdskou jeskyni


Příměstský tábor pro děti v Jeseníku

Zveme děti z celého děkanátu od 1. – 9. třídy na Příměstský tábor (plakát zde), který se bude konat ve dnech 4. – 8. 7. 2022 na faře v Jeseníku od 8:00 – 16:00 hodin. Téma zní – NOE. Cena je 300,- Kč, včetně oběda. Program zajistí, tak jako již každý rok, diecézní animátoři. Přihlášky si můžete stáhnout zde nebo je naleznete v kostele v Jeseníku. Přihlášky, prosím, noste na farní úřad nebo posílejte na email rkf.jesenik@doo.cz a to nejpozději do 29. 5. 2022! 


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Sezení nad biblí – bude každou první a třetí středu v měsíci v 18:45 hod. na faře v Jeseníku.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Modlitby chval: (o prázdninách Modlitby chval nejsou)
Adorace: 22. 6. (o prázdninách Adorace není)
Sezení nad biblí: (o prázdninách Sezení nad Biblí není)


 

EUCHARISTICKÁ HODINA

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“. Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti. Více …

 


KALENDÁŘ LEKTORSKÉ SLUŽBY

Kalendář lektorské služby na rok 2022 – zde.