Aktuálně – nejen ve farnostech

ZRESTAUROVÁNÍ ZPOVĚDNICE VE FARNÍM KOSTELE V JESENÍKU

Jak vejdete do jesenického kostela Nanebevzetí Panny Marie, můžete si všimnout vzadu po stranách dvou barokních zpovědnic. Jsou to kulturní památky a ne moc v dobrém stavu. Otec Stanislav nechal koncem roku 2020 zrestaurovat první z nich firmou Marek Přikryl – Umělecký truhlář a restaurátor z Přerova. 30.11.2021 byla zrestaurovaná zpovědnice vrácena na své místo. Příští rok se plánuje zrenovování druhé. Fotky můžete vidět v galerii zde.


SYNODA 2021 – 2023

V neděli 10. října zahájil papež František v Římě proces synody, ke kterému v následujících měsících zve celou církev. Slovo synoda znamená „společně na cestě“ a je společnou cestou a hledáním, jak být pravdivými svědky evangelia. Jde o nový impuls papeže Františka a jeho spolupracovníků, abychom my všichni znovuobjevili své místo ve společenství církve, aktivně se podíleli na jejím životě a usilovali o naplnění poslání církve. Více …


SMRT, POSMRTNÝ ŽIVOT – text k Dušičkám

Jít ve stopách Ježíšových je naším povoláním. Je to jediná cesta, která vede skrze smrt k životu. (Kardinál J. Meisner)

PROČ EXISTUJE SMRT ?!
K životu každého z nás patří skutečnost, že kdykoliv a kdekoliv můžeme zemřít. Nejrůznější lékařská péče nám může sice život prodloužit, ale nemůže smrt zrušit! Není smysluplné před tím zavírat oči. Proč existuje smrt, kde se vzala?! „Bůh neudělal smrt a nelibuje si, když hynou živí“, praví Bible. Smrt odporuje plánům Boha Stvořitele a je „posledním nepřítelem“, který má být přemožen. Smrt je následkem odvrácení člověka od Boha – dárce života. Více …


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE V JESENÍKU

Úterý v 14.00 hodin 1. – 3. třída
Středa v 14. 40 hodin 4. – 6. třída
Středa v 15. 35 hodin 7. – 9. třída


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 17:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Sezení nad biblí – bude každou první a třetí středu v měsíci v 17:45 hod. na faře v Jeseníku.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Modlitby chval: 8. 12., 12.1.
Adorace: 22.12., 26. 1.
Sezení nad biblí: 15.12., 5. 1., 19. 1.


EUCHARISTICKÁ HODINA

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“. Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti. Více …


KALENDÁŘ LEKTORSKÉ SLUŽBY

Kalendář lektorské služby na rok 2021 – zde.