**********

Oprava vrchní části jesenické křitelnice - foto
 

**********

Vážení přátelé,
 
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní představení nové knihy a především na setkání s významnou osobností pocházející z Jesenicka, Mons. Antonem Ottem, člověkem usilujícím celý život o uzdravení a smíření vztahů mezi lidmi i národy. Tento rodák z Vidnavy, který letos oslaví 80 let a jehož osobní život zobrazuje dramatické dějiny 20. století, svými postoji i neúnavnou prací přináší poselství o tom, že pokojné soužití při respektování různosti je možné.
 
Těšíme se a zveme Vás na zajímavé a inspirující setkání v pátek 15. března 2019

     

**********

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 20:00 hod. ve farním kostele v Jeseníku. 
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 20:00 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Termíny:

Modlitby chval: 15.5., 12.6., 10.7., 14.8.
Adorace: 22.5., 26.6., 24.7., 28.8.

 

**********

Velikonoční triduum v Jeseníku - fotogalerie
Návštěva Tří králů na úřadech v Jeseníku - fotogalerie

**********

V jesenickém kostele byl odhalen a slavnostně požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie
- více zde.
 

**********

Modlitba Taizé - v 19:30 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

24.5., 28.6.

**********