Aktuální informace:


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Sezení nad biblí – probíhá každou první středu v měsíci v 18:45 hod. na faře v Jeseníku s trvalým jáhnem Josefem Liberdou.
Modlitby chval
jsou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Společenství Žít Boží slovo – bývá každou třetí středu v měsíci v 18:45 hod. na faře v Jeseníku s otcem Stanislavem.
Adorace je každou čtvrtou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Sezení nad biblí:  4.10., 1. 11.
Modlitby chval: 11.10., 8. 11.

Společenství Žít Boží slovo: 27.9., 18.10., 15. 11.
Adorace: 25.10., 22. 11.