**********

Vážení přátelé,
 
dovolujeme si Vás pozvat na slavnostní představení nové knihy a především na setkání s významnou osobností pocházející z Jesenicka, Mons. Antonem Ottem, člověkem usilujícím celý život o uzdravení a smíření vztahů mezi lidmi i národy. Tento rodák z Vidnavy, který letos oslaví 80 let a jehož osobní život zobrazuje dramatické dějiny 20. století, svými postoji i neúnavnou prací přináší poselství o tom, že pokojné soužití při respektování různosti je možné.
 
Těšíme se a zveme Vás na zajímavé a inspirující setkání v pátek 15. března 2019

Velikonoční triduum v Jeseníku - zde.

**********

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 20:00 hod. ve farním kostele v Jeseníku. 
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 20:00 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Termíny:

Modlitby chval: 8.5.2019, 12.6.2019
Adorace: 24.4.2019, 22.5.2019

 

**********

Návštěva Tří králů na úřadech v Jeseníku - fotogalerie

**********

V jesenickém kostele byl odhalen a slavnostně požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie
- více zde.
 

**********

Od nového roku bude modlitba Taizé vždy poslední pátek v měsíci v 19:30 hod. ve farním kostele v České Vsi.

26.4., 31.5., 28.6.

**********

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

1. – 2. třída pátek 15:30 – 16:15
3. – 5. třída středa 14:40 – 15:25
6. – 9. třída středa 15:40 – 16:25

Třeťáci kteří v minulém školním roce byli u prvního svatého přijímání, navštěvují skupinku ve středu. Ti, kteří nebyli u 1. sv. přijímání mohou navštěvovat skupinku v pátek. Pokud by ze strany rodičů byl opravdový zájem o výuku náboženství pro děti a nevyhovoval by žádný z termínů, je možno se domluvit na individuální výuce.