Aktuální informace:


Adventní koncert v Supíkovicích

Zveme vás na Adventní koncert, který se uskuteční ve farním kostele sv. Hedviky v Supíkovicích 3. 12. 2023 v 15:30 hodin. Vystoupí: žáci ZŠ pod vedením p.u. J. Šikulové Night Flute a žáci ZUŠ Vidnava pod vedením p.u. D. Macečkové. Plakát na stažení zde.


Farnost Jeseník darovala Ryanovi mimořádný dar

Ryan (adopce na dálku) obdržel od farnosti Jeseník mimořádný dar 2.000,- Kč, za který mu byly koupeny trika, koza a králíci. Rodina měla z daru ohromnou radost, což je možné shlédnout zde. 

Milá návštěva ve farnosti Jeseník

Ve středu 15. 11. 2023 navštívil naši farnost farář z Dolní Lutyně a současně biskupský kaplan pro lektory, P. Mgr. Marian Pospěcha. Právě lektorská služba byla předmětem besedy po mši svaté, které se zúčastnilo přes 50 farníků a hostů, a která proběhla ve velmi příjemné i pracovní atmosféře. Ale vezměme to postupně – návštěva začala mší svatou v 17:00 hod., kterou celebroval náš host P. Marián, koncelebroval náš pan děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a přítomen byl i jesenický jáhen Ing. Mgr. Josef Liberda. Více …


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Sezení nad biblí – probíhá každou první středu v měsíci v 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) na faře v Jeseníku s trvalým jáhnem Josefem Liberdou.
Modlitby chval
jsou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Adorace je každou třetí středu v měsíci od 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) ve farním kostele v Jeseníku.

Společenství Žít Boží slovo – bývá každou čtvrtou středu v měsíci v 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) na faře v Jeseníku s otcem Stanislavem.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Sezení nad biblí:  6. 12., 3. 1.
Modlitby chval: 13. 12., 10. 1.

Adorace: 20. 12., 17. 1.
Společenství Žít Boží slovo:
24. 1.