Aktuální informace:


Pouť do Třebnice – PL (pro přihlášené)


Pravidelné bohoslužby


 

MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Sezení nad biblí – probíhá každou první středu v měsíci v 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) na faře v Jeseníku s trvalým jáhnem Josefem Liberdou.
Modlitby chval
jsou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Adorace je každou třetí středu v měsíci od 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) ve farním kostele v Jeseníku.

Společenství Žít Boží slovo – bývá každou čtvrtou středu v měsíci v 18:45 hod. (letní období) a v 17:45 hod. (zimní období) na faře v Jeseníku s otcem Stanislavem.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Sezení nad biblí: 6. 3., 3. 4.
Modlitby chval: 13. 3., 10. 4.

Adorace: 20. 3., 17. 4.
Společenství Žít Boží slovo:
28. 2., 27. 3., 24. 4.