Aktuální informace:

Modlitba za volbu diecézního biskupa

Po smrti diecézního biskupa Františka Václava Lobkowicze (*5.1. 1948, + 17. 2. 2022) se uprázdnilo místo sídelního biskupa. Ve vedení diecéze pokračuje apoštolský administrátor biskup Martin David, který byl do této funkce jmenován před téměř dvěma lety 1. 6. 2020. Na jmenování nového sídelního biskupa diecéze čeká. Rozhodnutí je na Svatém otci – papeži Františkovi. Apoštolský administrátor vyzval věřící k modlitbě za volbu nového diecézního biskupa. Text modlitby je zde.


Příměstský tábor pro děti v Jeseníku

Zveme děti z celého děkanátu od 1. – 9. třídy na Příměstský tábor (plakát zde), který se bude konat ve dnech 4. – 8. 7. 2022 na faře v Jeseníku od 8:00 – 16:00 hodin. Téma zní – NOE. Cena je 300,- Kč, včetně oběda. Program zajistí, tak jako již každý rok, diecézní animátoři. Přihlášky si můžete stáhnout zde nebo je naleznete v kostele v Jeseníku. Přihlášky, prosím, noste na farní úřad nebo posílejte na email rkf.jesenik@doo.cz a to nejpozději do 29. 5. 2022! 


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Sezení nad biblí – bude každou první a třetí středu v měsíci v 18:45 hod. na faře v Jeseníku.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Modlitby chval: 10. 6. (Noc kostelů 20:30 – 21:30), 13. 7.
Adorace: 25. 5., 22. 6.
Sezení nad biblí: 1. 6., 15. 6., 6. 7., 20. 7.


VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA FAŘE V JESENÍKU

Úterý v 14.00 hodin 1. – 3. třída
Středa v 14. 40 hodin 4. – 6. třída
Středa v 15. 35 hodin 7. – 9. třída


EUCHARISTICKÁ HODINA

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“. Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti. Více …

 


KALENDÁŘ LEKTORSKÉ SLUŽBY

Kalendář lektorské služby na rok 2022 – zde.