**********

**********

Návštěva Tří králů na úřadech v Jeseníku - fotogalerie
 

**********

V jesenickém kostele byl odhalen a slavnostně požehnán nově zrestaurovaný obraz Panny Marie
- více zde.
 

**********

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 20:00 hod. ve farním kostele v Jeseníku. 
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 20:00 hod. ve farním kostele v Jeseníku.

Termíny:

Modlitby chval: 13.2.2019, 13.3.2019
Adorace: 23.1.2019, 27.2.2019

**********

Od nového roku bude modlitba Taizé vždy poslední pátek v měsíci v 19:30 hod. ve farním kostele v České Vsi.

**********

Výuka náboženství ve školním roce 2018/2019

1. – 2. třída pátek 15:30 – 16:15
3. – 5. třída středa 14:40 – 15:25
6. – 9. třída středa 15:40 – 16:25

Třeťáci kteří v minulém školním roce byli u prvního svatého přijímání, navštěvují skupinku ve středu. Ti, kteří nebyli u 1. sv. přijímání mohou navštěvovat skupinku v pátek. Pokud by ze strany rodičů byl opravdový zájem o výuku náboženství pro děti a nevyhovoval by žádný z termínů, je možno se domluvit na individuální výuce.