Aktuální informace:

GENERÁLNÍ OPRAVA KOSTELA V BUKOVICÍCH

Generální oprava filiálního kostela sv. Jiří v Bukovicích, v rámci výročí 120 let od vysvěcení kostela, byla zahájena v polovině letošního roku. Opravuje se vnější část kostela za přispění firmy Jana Pečínky ze Studénky. Klempířské práce mají na starost Jiří a Petr Kroupovi a Petr Žabka. Ti otevřeli makovici a přiložené dokumenty předali na faru v Jeseníku. Dokumenty byly následně předány do státního archivu v Jeseníku paní Tinzové, kde udělali skeny fotografií a přeložili přiložený dokument. Vše si můžete prohlédnout ZDE.


ZVEME VÁS

na pouť k sv. Rochu na Ramzové v sobotu 6. 8. 2022 v 11:00 hodin. Plakátek zde.

na pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie a požehnání varhan po generální opravě v Jeseníku 14. 8. 2022 v 10:30 hodin. Hlavní celebrant bude Mons. Josef Nuzík, pomocný biskup, administrátor olomoucké arcidiecéze. Plakátek zde.

Všichni jste srdečně zváni.


PROCHÁZKA FARNÍM KOSTELEM V JESENÍKU

 Odkaz zde.

 


MODLITBY CHVAL, ADORACE, SEZENÍ NAD BIBLÍ

Modlitby chval budou každou druhou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Adorace budou každou čtvrtou středu v měsíci od 18:45 hod. ve farním kostele v Jeseníku.
Sezení nad biblí – bude každou první a třetí středu v měsíci v 18:45 hod. na faře v Jeseníku.

Předběžné termíny (mohou být aktualizovány):

Modlitby chval: (o prázdninách Modlitby chval nejsou)
Adorace: (o prázdninách Adorace není)
Sezení nad biblí: (o prázdninách Sezení nad Biblí není)


EUCHARISTICKÁ HODINA

U příležitosti diecézního eucharistického kongresu dne 16. května 2015 založil olomoucký arcibiskup Jan Graubner společenství adorátorů olomoucké arcidiecéze nazvané „Eucharistická hodina“. Přihlásit se do něj může každý diecezán – laik i duchovní, dospě­lý i dítě – nejlépe prostřednictvím své farnosti. Více …

 


KALENDÁŘ LEKTORSKÉ SLUŽBY

Kalendář lektorské služby na rok 2022 – zde.