Pastorační rada

Členové pastorační rady zvolení ke dni 1.9.2019
pro farnosti Jeseník a Česká Ves

Václav Dvořák
Marcela Krzystková
Kristýna Hanulíková
Josef Liberda
Milena Novotná
Pavla Mudrová
Rafaela Drgáčová
Tadeáš Kuchejda
Václav Tschulik
Adéla Ševčíková
Jan Fukala
Vít Slezák
Petra Trunečková