Kraluje Kristus i ve tvém srdci

V neděli, na slavnost Krista Krále, jsme se mohli, pokud jsme pozorně poslouchali homilii P. Kryštofa, vážně zamyslet nad slovy evangelia o Kristu, který o sobě prohlásil „Ano, já jsem Král“. Protože homilie není dlouhá, přinášíme ji v celém znění. Ty jsi židovský král – tázal se Pilát. Ano, já jsem král – odpovídá Ježíš a hned …
Pokračovat ve čtení Kraluje Kristus i ve tvém srdci

Farní školka v Jeseníku

Pokud zavítáte ve všedních dnech na Jesenickou faru, budete mít možná spíše pocit, že jste ocitli ve školce….Nejedná se o klasickou školku, ale o obdobu školky, kterou dětem vytvářejí samy maminky. V září tohoto roku totiž vznikla zajímavá alternativa pro věřící i nevěřící maminky, které již cítí, že jejich děti dozrály do věku, kdy potřebují …
Pokračovat ve čtení Farní školka v Jeseníku

Zázrak života a smrti

Přednášku katolického kněze, teologa, molekulárního biologa spisovatele, pedagoga a duchovního v jihomoravských Lechovicích Mgr. P. Marka Orko Váchy Ph.D., uspořádalo jesenické knihkupectví Domeček ve spolupráci s Českou křesťanskou akademií v Jeseníku v sobotu 3. listopadu 2013 v sále jesenického archivu.   Jméno přednášejícího a jeho literární dílo přilákalo na tuto přednášku nebývalý počet posluchačů ze …
Pokračovat ve čtení Zázrak života a smrti

Modlitby za zemřelé na Jesenickém hřbitově

V neděli 4. listopadu jsme se po mši svaté sešli na hřbitově a pod vedením našeho faráře P. Pavla Schwarce se modlili za naše zemřelé. Tato duchovní vzpomínka na zemřelé je na našich hřbitovech zde v pohraničí  zvláště potřebná, neboť za zemřelé, jejichž pozůstalí byli po válce nuceně vysídlení, se zde dlouhá léta nikdo nemodlil. …
Pokračovat ve čtení Modlitby za zemřelé na Jesenickém hřbitově

Relikvie Blahoslaveného papeže Jana Pavla II. v Jesenickém děkanátu

Po delších úvahách a po konzultacích s biskupstvím ostravsko-opavským bylo rektorem poutního místa P. Marie Pomocné u Zlatých Hor rozhodnuto o zaslání prosby na arcibiskupství Krakowské o darování relikvií (ostatků) zesnulého blahoslaveného papeže Jana Pavla II. Této prosbě bylo v zápětí s velkou ochotou vyhověno samotným kardinálem Stanislawem Dziwiszem, krakovským arcibiskupem a dlouholetým osobním tajemníkem …
Pokračovat ve čtení Relikvie Blahoslaveného papeže Jana Pavla II. v Jesenickém děkanátu

Jitřenky prožily tábor v Adamovském údolí

Týden plný pohádkových dní prožily holky ze 14. skautského oddílu Jitřenky z Jeseníku v Adamovském údolí u Starého Města pod Sněžníkem. V sobotu 28. července se sjelo 12 dětí, 5 vedoucích, jedna kuchařka a dva dřevorubci do již připraveného tábora, který se rozprostíral na krásném a tichém místě v lese. Místa ke spaní bylo dost, …
Pokračovat ve čtení Jitřenky prožily tábor v Adamovském údolí

Pouť děkanátu Jeseník s otcem generálním vikářem

„Nejsme hodni přijmout eucharistii, ale přijímejme Ježíše v eucharistii co nejčastěji“    V sobotu 4. srpna 2012 na svátek sv. Jana Maria Vianneye se konala v našem jesenickém děkanátu pouť, která byla obětována za nová kněžská, řeholní povolání a za obnovu rodin. Z Ostravy mezi nás přijel otec generální vikář Mons. Mgr. Martin David, který …
Pokračovat ve čtení Pouť děkanátu Jeseník s otcem generálním vikářem

Nová křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

V neděli 29. července, tři dny po svátku svatých rodičů Panny Marie se konala pouť na Křížovém vrchu u Jeseníku. Zdejší kaple je totiž zasvěcena sv. Anně, babičce Pána Ježíše. V 15 hodin se sešlo asi 30 farníků u Anglického pramene v  jesenickém parku, aby se společně vydali na tradiční,v 50tých letech zcela zničenou,ale dnes …
Pokračovat ve čtení Nová křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

Na slavnost sv.Cyrila a Metoděje přivítala farnost Jeseník nového faráře

Na slavnost sv.Cyrila a Metoděje, v neděli 8.7.2012, přivítali jeseničtí farníci svého nového faráře, P. Pavla Schwarze, kterého o. biskup jmenoval do funkce administrátora farností Jeseník, Česká Ves a Domašov. P. Pavel Schwarz byl na kněze vysvěcen před 5ti lety, působil jako kaplan v Jablunkově, v Albrechticích u Krnova a poslední dva roky studoval v …
Pokračovat ve čtení Na slavnost sv.Cyrila a Metoděje přivítala farnost Jeseník nového faráře

Otec děkan přivítal P. Pavla Schwarze v Jeseníku a poděkoval otci Leszkovi

Ve středu 4. července 2012 se konaly na faře v Jeseníku za přítomností otce děkana P. Mgr. Miroslava Kadlece, P. Mgr. Leszka Rackowiaka a P. Pavla Schwarze předávky farností Jeseník, Česká Ves, Horní Domašov a Dolní Domašov.    Otec děkan přivítal P. Pavla Schwarze v děkanátu Jeseník  a  předal mu jmenovací dekret od otce biskupa. …
Pokračovat ve čtení Otec děkan přivítal P. Pavla Schwarze v Jeseníku a poděkoval otci Leszkovi