články r. 2021

Křty na Bílou sobotu v Jeseníku

Posted on

Jeseník – Do křesťanského života vstoupily při vigilii Velikonoční noci Bílé soboty 3 rodačky z Jeseníku. Z celého srdce a na přímluvu jejich křestních patronů jim vyprošujeme hojnost božího požehnání, ochranu svatých andělů, ať je milosrdný Bůh provází, dává jim růst a vede je po dobrých cestách.

články r. 2021

Zahájení Roku rodiny 2021

Posted on

V pátek 19. 3. 2021, na svátek sv. Josefa, byl ve farním kostele v Jeseníku zahájen Rok rodiny, který vyhlásil papež František u příležitosti 5. výročí od vydání apoštolské exhortace Amoris laetitia.. Tato exhortace je věnována rodině a církev se tak během zvláštního Roku rodiny ještě více zaměří na pastoraci rodin. V Jeseníku jsme se […]

články r. 2021

Exodus 90 – Duchovní obnova pro muže

Posted on

Šest mužů z našich farností + dva přespolní vytvořili 90-denní společenství v rámci duchovní obnovy Exodus 90. Podrobný program této duchovní obnovy si můžeš prohlédnout zde. Jedna z velice krásných myšlenek obnovy je být druhému kotvou. Zkušení horolezci vědí, že k nejúžasnějším výhledům se dostaneš pouze pomocí lan a dobře umístěných kotev… Život horolezce často visí jen na laně, které zcela spoléhá […]

články r. 2021

Kulaté narozeniny v Jeseníku

Posted on

V tyto únorové dny oslavila ve zdraví naše farnice Liduška svoje kulaté (70.) narozeniny. Po mši sv. 5. 2. ji poděkoval náš otec děkan Stanislav za všechnu práci a nadšení pro farnost jesenickou a zejména pro dobrý příklad, který šíří beze slov mezi námi farníky. Za nás farníky složila a přednesla veršované narozeninové přání naše […]

články r. 2021

Modlitební triduum v Jeseníku

Posted on

Ve dnech 29.1. – 31.1.2021 proběhlo v Jeseníku v kostele modlitební triduum Modliteb matek, které se koná v mnoha farnostech vždy jednou za čtvrt roku a k jeho prožívání jsou pozváni všichni lidé. Modlíme se za sebe navzájem, za naše děti, za farnost a za všechny, kteří nás o modlitbu prosí. Proto jsme před tímto setkáním nechaly v kostele […]

články r. 2021

Narozeniny v Jeseníku

Posted on

Naše farnice, paní Marcelka K., oslavila v těchto dnech svoje  narozeniny. Za všechnu obětavost pro kostel a  za její práci pro květinovou výzdobu a úklid kostela ji popřál v neděli 31. 1. 2021 otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář a poděkoval za tu spoustu vynaloženého času a originální nápady při zdobení kostela. Za farníky přednesl […]

články r. 2020

Žehnání Heckelova kříže

Posted on

V pátek 18. září 2020 požehnal otec Stanislav v kopcích nad Dětřichovem nově opravený kříž. Ten stojí u polní cesty vedoucí z Dětřichova na Rejvíz minimálně 180 let, je totiž zakreslen už na vojenské mapě z roku 1840. Pravděpodobně je ale místo s křížem ještě starší. Z vyprávění farníka pana Rudolfa Heckela (1932 – 2015) […]

články r. 2020

Ministrantská schůzka spojená s cyklovýpravou

Posted on

V sobotu 12. 9. 2020 jsme podnikli cyklovýlet z České Vsi přes Jeseník, Bobrovník, Lipovou, Pomezí, Priessnitzovy léčebné lázně do České Vsi. Bylo nás tentokrát méně kvůli zaneprázdněnosti některých ministrantů. V tomto roce je to již druhá výprava ministrantů z farností Jeseník a Česká Ves. V Jeseníku jsme se zastavili ve farním kostele P. M. Nanebevzaté, svěřili jsme celou […]

články r. 2020

Kosení farní louky 2020

Posted on

V sobotu 8. srpna 2020 proběhl již 5. ročník akce Kosení farní louky. Díky státní dotaci za ruční posečení louky s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů jsme mohli pomoci několika potřebným rodinám. Velká část dotace totiž putuje přes nadaci Dobrý anděl k rodinám s nemocnými dětmi, které často řeší složitou finanční situaci (více informací […]

články r. 2020

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

Posted on

V neděli 26. 7. 2020 jsme oslavili v kapli na Křížovém Vrchu svátek sv. Anny, které je tato kaple zasvěcená. Přes třicet poutníků se vydalo v teplém letním dnu pěšky klikatou pěšinou křížové cesty od prvního zastavení až ke kapličce. Křížovou cestu doprovázel jáhen Josef. Blížící se skupinu poutníků zdáli vábil zvon z kaple, který oznamoval přípravu na poutní […]