Hromnice 2023 v Jeseníku

Dnes jsme prožívali v naší farnosti Svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to připomínka, kdy dítě Ježíš byl představen v Jeruzalemském chrámu dvěma prorokům, Simeonovi a Anně. Simeon Ježíše nazývá SVĚTLO SVĚTA, které osvěcuje národy (Lk2, 32) I my jsme se světly v rukou vyšli ke mši svaté, abychom si uvědomili, že Ježíš je i …
Pokračovat ve čtení Hromnice 2023 v Jeseníku

Modlitby matek v Jeseníku

V pátek 27.ledna 2023 začalo v Jesenické farnosti Modlitební triduum společenství „Modlitby matek“. Před večerní mši svatou se maminky modlily před vystavenou Nejsvětější Svátosti za děti, rodiny, za nemocné a za kněze. Ve mši svaté přinesly hořící světlo jako projev vděčnosti za děti a rodiny. Triduum pokračovalo do neděle podobnými modlitbami přede mší svatou a …
Pokračovat ve čtení Modlitby matek v Jeseníku

Neděle Božího slova 2023 v Jeseníku

Třetí neděli v mezidobí (22. ledna 2023), jsme slavili, podle přání papeže Františka, jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Měli jsme si uvědomit, že Boží Slovo obsažené v Bibli nám dává sílu a vytrvalost zvládnout problémy našeho života. Dnes obdrželi všichni farníci, kteří se podílejí na lektorské službě, zvláštní požehnání.

Restaurátorské práce v Jeseníku

Kdo v těchto dnech navštíví farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku, může si všimnout několika změn. Díky firmě Bittner ze Staříče (okres Frýdek-Místek) se podařilo v Jeseníku zrestaurovat: sochy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie a křtitelnici. Ve středu 11.1.2023 přijeli, aby demontovali, odvezli a zrestaurovali novogotický oltář, významné dílo Antonína a Rajmunda Kutzerových …
Pokračovat ve čtení Restaurátorské práce v Jeseníku

Výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Bukovicích

V neděli 23. 10. 2022 byla sloužena slavnostní mše svatá k výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Jeseníku – Bukovicích. Začátek byl v 10:30 hod., hlavním celebrantem P. Mgr. Stanislav Kotlář, místní kněz. Po mši svaté si poutníci mohli vzít něco sladkého k zakousnutí (vyhlášené trubičky z Branné) a všichni byli pozváni na …
Pokračovat ve čtení Výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Bukovicích

Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy

Ostrava – V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V tradici založené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pokračuje také apoštolský administrátor biskup Martin David. V sobotu 15. října ocenil v katedrále Božského Spasitele 24 pracovníků Charit, zástupce farností a další nominované. Z našeho děkanátu byli oceněni …
Pokračovat ve čtení Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a žehnání varhan v Jeseníku

Déšť padal od samého nedělního rána 14.8.2022 na celém Jesenicku. Dívali jsme se s prosbou do nebe a přáli si vidět slunce, vždyť slavíme pouť k Panně Marii Nanebevzaté a vše ve farnosti Jeseníku bylo vzorně připravené jak v kostele, tak i na farní zahradě. Déšť Božího milosrdenství nás očišťoval a my směli při mši …
Pokračovat ve čtení Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a žehnání varhan v Jeseníku

Generální oprava kostela v Bukovicích

Generální oprava filiálního kostela sv. Jiří v Bukovicích, v rámci výročí 120 let od vysvěcení kostela, byla zahájena v polovině letošního roku. Opravuje se vnější část kostela za přispění firmy Jana Pečínky ze Studénky. Klempířské práce mají na starost Jiří a Petr Kroupovi a Petr Žabka. Ti otevřeli makovici a přiložené dokumenty předali na faru …
Pokračovat ve čtení Generální oprava kostela v Bukovicích

Jeseničtí farníci obnovili Lurdskou jeskyni

Je neděle 26. června 2022, pět hodin odpoledne. Za mírného deště se scházejí lidé k místu, na kterém většina z nich nikdy nebyla. Přitom Lurdská jeskyně zde stojí již více než 100 let. Od konce války však místo postupně zarůstalo a jen málokdo věděl o zdejším kamenném výklenku – socha Panny Marie zmizela už dávno. Lurdskou jeskyni v Jeseníku …
Pokračovat ve čtení Jeseničtí farníci obnovili Lurdskou jeskyni

Pěší pouť na Maria Hilf

Sedmý ročník stále oblíbenější pěší poutě z Jeseníku na Maria Hilf se uskutečnil v sobotu 25.6.2022. Přímo z Jeseníku ráno vyšlo 12 nejodhodlanějších. Na Rejvízu se k nám připojilo dalších 10, včetně nejmladšího šestiletého poutníka Toníka. Počasí k pochodu více než přálo, o to míň však přálo k přinášení obětí, které každá správná pouť vyžaduje… jak to mimo jiné pěkně vyjádřil …
Pokračovat ve čtení Pěší pouť na Maria Hilf