Galerie 2024

Cyrilometodějská pouť na Boží horu u Žulové 5.7.2024

Přednáška bývalého vojenského kaplana 20. 6. 2024

Noc kostelů ve Velkých Kuněticích 7. 6. 2024

Noc kostelů ve Staré Červené Vodě 7. 6. 2024

Noc kostelů v Černé Vodě 7. 6. 2024

Noc kostelů v Jeseníku 7. 6. 2024

Boží Tělo v České Vsi 2. 6. 2024

Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf 25. 5. 2024

Pouť u kapličky v Nové Červené Vodě 26. 5. 2024

Koncert Kytarového orchestru ve Velkých Kuněticích 17. 5. 2024

Montáž zrestaurovaných dílů hl. oltáře v Jeseníku 21. 5. 2024
(fotky před a po opravě)

Májová pobožnost v kapli Panny Marie v České Vsi 11. 5. 2024

Májová pobožnost na Nízké hoře u Supíkovic 5. 5. 2024

Pouť ke cti sv. Josefa dělníka v České Vsi 1. 5. 2024

Pouť k sv. Jiří v Bukovicích 21. 4. 2024

Neděle Zmrtvýchvstání v Jeseníku 31. 3. 2024

Neděle Zmrtvýchvstání v České Vsi 31. 3. 2024

Bílá sobota v Jeseníku 30. 3. 2024

Obřady Velkého pátku v Jeseníku 29. 3. 2024

Křížová cesta na Velký pátek v České Vsi 29. 3. 2024

Zelený čtvrtek v Jeseníku 28. 3. 2024

Květná neděle ve farnostech Česká Ves a Jeseník 24. 3. 2024

Děkanátní křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku 24. 3. 2024

Postní duchovní obnova v Jeseníku 16. 3. 2024

Děkanátní křížová cesta na Boží hoře u Žulové 17. 3. 2024

Děkanátní křížová cesta na Travné 10. 3. 2024

Pouť s otcem biskupem Martinem do Třebnice – PL 9. 3. 2024

Děkanátní křížová cesta ve Zlatých Horách 3. 3. 2024

Restaurátorské práce na obrazu z hl. oltáře v Jeseníku pokračují (1. 3. 2024)

Demontáž obrazu na hl. oltáři v Jeseníku 12. 2. 2024

Modlitba růžence na svátek P. M. Lurdské v Jeseníku 11. 2. 2024

Koncert skupiny GOOD WORK v Jeseníku 13. 1. 2024

Tři králové v děkanátu 2024

Slavnost Zjevení Páně v Jeseníku 7. 1. 2024