Noc kostelů ve Velkých Kuněticích 7. 6. 2024

Noc kostelů se letos nesla ve znamení výročí. Jednak to bylo 5. výročí Noci kostelů ve Velkých Kuněticích a také 740 let založení obce. Sousední polské Slawniovice byly v minulosti součástí obce Velké Kunětice (Gross Kunzendorf) a jelikož bylo letošním tématem srdce, pojali jsme tuto akci netradičně. Setkali jsme se ve 20.00 hodin na česko-polské …
Pokračovat ve čtení Noc kostelů ve Velkých Kuněticích 7. 6. 2024

Noc kostelů v Jeseníku

Noc kostelů v Jeseníku navštívilo 220 účastníků. Během několikahodinového programu mohli vystoupat na věž kostela, z ptačí perspektivy vidět loď v kostele, ochutnat mešní víno, seznámit se se současnou činností řádu Maltézských rytířů a s činností organizace Maltézská pomoc. Součástí programu byly také dvě přednášky. První z nich o vzniku proboštství v Jeseníku a druhá z …
Pokračovat ve čtení Noc kostelů v Jeseníku

Noc kostelů ve Staré Červené Vodě

I letos se v kostele Božího Těla ve Staré Červené Vodě uskutečnila Noc kostelů. Začátek byl v 17:00 hodin, kdy P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan, přivítal návštěvníky v čele s panem starostou Miroslavem Frenclem. Tak jako loni, si mohli přítomní poslechnout před kostelem zvuk dud a bubínku v podání Marušky a Alexe Papageorgiových. Nechyběla přednáška otce děkana, vystoupení dětí, ochutnávka …
Pokračovat ve čtení Noc kostelů ve Staré Červené Vodě

Noc kostelů v Černé Vodě 7.6.2024

Stejně jako v mnoha kostelích i v kostele Panny Marie v Černé Vodě se uskutečnila Noc kostelů se zaměřením na téma: Srdce člověka. Na úvod všechny přivítal farní vikář P. Mgr. Petr Fiala a poté přítomné obohatily svými vystoupeními děti z místní školy a školky. Následně farní vikář nabídl dětem možnost zúčastnit se soutěžení na téma Sochy, fresky a …
Pokračovat ve čtení Noc kostelů v Černé Vodě 7.6.2024

Slavnost Božího Těla v České Vsi

V neděli 2.6.2024 se farníci převážně z farností Česká Ves a Jeseník zúčastnili slavnosti Těla a Krve Páně, tentokrát v kostele sv. Josefa v České Vsi. V Jeseníku celý den probíhal cyklistický Závod míru a trať byla vedena i kolem farního kostela, proto byla slavnost přesunuta právě do České Vsi. Po mši svaté vyšel průvod, v čele s hlavním celebrantem …
Pokračovat ve čtení Slavnost Božího Těla v České Vsi

Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf

V brzkém sobotním ránu 25.5.2024 jsme v počtu 9 vyrazili při nádherném počasí na každoroční pěší pouť do blízkého poutního místa Maria Hilf. Prvním našim úkolem bylo ztéci kopec zvaný Křížový vrch. Aby cesta do prudkého kopce měla ještě přidanou hodnotu, prošli jsme si křížovou cestu, kterou si pro poutníky připravil Vítek Slezák. Po drobné zastávce na …
Pokračovat ve čtení Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf

Poutní mše svatá v Nové Červené Vodě

Součástí Staré Červené Vody je osada Nová Červená Voda, která byla založena krátce před rokem 1560. V lukách, cca 400 m od silnice, se nachází kaplička, která byla 22.5.2010 opravena díky obecnímu úřadu, firmě Reinold a Krajskému úřadu Olomouc a znovu vysvěcená P. Mgr. Miroslavem Kadlecem, tehdejším děkanem a správcem. Od té doby se v ní každoročně …
Pokračovat ve čtení Poutní mše svatá v Nové Červené Vodě

Koncert Kytarového orchestru ve Velkých Kuněticích

V pátek 17.5. v 18.00 hodin se uskutečnil již potřetí koncert Kytarového orchestru a pěveckého sboru pod taktovkou Václava Dvořáka a sbormistra J. Svobody v kostele Panny Marie Sněžné ve Velkých Kuněticích. Mladí umělci předvedli asi 100 divákům, jak úžasně souzní kytary, flétny, buben, harmonika a zpěv. Diváci odměnili mladé umělce za jejich výkon potleskem …
Pokračovat ve čtení Koncert Kytarového orchestru ve Velkých Kuněticích

Hlavní oltář v Jeseníku opraven

V úterý 21. května 2024 byl přivezen zrestaurovaný obraz Nanebevzetí Panny Marie z farního kostela v Jeseníku. Obraz byl opravován 3 měsíce ve Staříči firmou Bittner. Společně s obrazem prošly proměnou i sochy sv. Petra a Pavla společně s křížem, který zaujímá nejvyšší bod oltáře. Firma Bittner vše vrátila na svá místa. Co se týká ostatních částí hlavního oltáře, ty …
Pokračovat ve čtení Hlavní oltář v Jeseníku opraven

Májová pobožnost u kapličky P. Marie Prostřednice všech milostí v České Vsi dne 11. 5. 2024

Mariánskou pobožnost vedl otec Petr Fiala. Který přítomné povzbudil životním příběhem z překonávání horolezeckých překážek, kdy je žádoucí, aby byly zdolány očekávané i neočekávané těžké překážky, a to silnou a pevnou vůli horolezce. Tento příměr platí i v oblasti lidského, duševního i duchovního života věřícího člověka. Kromě krásných mariánských písní přítomných věřících zazpívali Josef a Jan Hanulíkovi …
Pokračovat ve čtení Májová pobožnost u kapličky P. Marie Prostřednice všech milostí v České Vsi dne 11. 5. 2024