Noc kostelů v Černé Vodě 7.6.2024

Stejně jako v mnoha kostelích i v kostele Panny Marie v Černé Vodě se uskutečnila Noc kostelů se zaměřením na téma: Srdce člověka. Na úvod všechny přivítal farní vikář P. Mgr. Petr Fiala a poté přítomné obohatily svými vystoupeními děti z místní školy a školky. Následně farní vikář nabídl dětem možnost zúčastnit se soutěžení na téma Sochy, fresky a vitráže svatých v kostele. Po společném programu se jednotliví návštěvníci mohli seznámit s liturgickými ornáty a pohovořit s farním vikářem na různá témata. Velké poděkování patří všem, kteří se na pěkném odpoledni podíleli.