Noc kostelů ve Velkých Kuněticích 7. 6. 2024

Noc kostelů se letos nesla ve znamení výročí. Jednak to bylo 5. výročí Noci kostelů ve Velkých Kuněticích a také 740 let založení obce. Sousední polské Slawniovice byly v minulosti součástí obce Velké Kunětice (Gross Kunzendorf) a jelikož bylo letošním tématem srdce, pojali jsme tuto akci netradičně. Setkali jsme se ve 20.00 hodin na česko-polské hranici a společně jsme za doprovodu Zlatohorky vystoupali k našemu, kdysi společnému, kostelu Panny Marie Sněžné.

Po rozeznění zvonu návštěvníci vstoupili do kostela a za zvuku varhan a zpěvu se usazovali do lavic. Děkan P. Stanislav Kotlář všechny přivítal a přečetl dopis od ostravsko-opavského biskupa Mons. Martina Davida. Posléze se slova ujala starostka obce Slawniovic a burmistr Glucholaz, následně p. S. Poskočil promítl ukázky z minulých let a řekl několik zajímavostí o historii obce a kostela. Pak již následovalo vystoupení účinkujících z obou stran hranice.

Na závěr jsme si všichni účinkující nasadili šátky a zazpívali píseň od Jiřího Korna – Jednou je hůř, jednou je líp, na podporu naší přítelkyně, která s námi nemohla letos účinkovat. Krásnou tečkou za touto velmi emotivní „Nocí“ byla společná modlitba „Otče náš“.