Galerie 2023

Předvánoční koncert ve Staré Červené Vodě 21. 12. 2023

Vánoční koncert v Černé Vodě 29. 12. 2023

Slavnost Svaté rodiny v České Vsi 31. 12. 2023

Slavnost Narození Páně v Jeseníku 25. 12. 2023

Koncert Pavla Šporcla v kostele v Jeseníku 22. 12. 2023

Jedinečná barokní zpovědnice s bohatou intarzií v kostele v Jeseníku

Adventní koncert v České Vsi 2. 12. 2023

Mikulášské setkání v České Vsi 3. 12. 2023

Adventní koncert v Supíkovicích 3. 12. 2023

P. Mgr. Marián Pospěcha v Jeseníku 15. 11. 2023

Poutní mše svatá v Supíkovicích 22. 10. 2023

Vivat Priessnitz – 224. výročí od narození
mše svatá 7. 10. 2023

Poutní mše svatá v kapli na Františkově 1. 10. 2023

Českoveské posvícení 24. 9. 2023

Pouť v kapli na Hamrové 17. 9. 2023

Koncert festivalu Karla Ditterse v Supíkovicích 15. 9. 2023

Postupná oprava kněžských hrobů na hřbitově v Jeseníku r.2023

Koncert festivalu Karla Ditterse v České Vsi 8.9.2023

Další část fasády kostela v Bukovicích opravena

Natření věží kostela sv. Josefa v České Vsi

Zahajovací koncert festivalu Karla Ditterse v Jeseníku 2.9.2023

Česko-německá poutní mše svatá v Černé Vodě 3.9.2023

Svatostánek v Jeseníku před a po opravě

Pouť farnosti Jeseník 13. 8. 2023

Pouť k sv. Rochu na Ramzové 5. 8. 2023

77 let Oškerovy dechovky – Česká Ves 30. 7. 2023

Pouť ke cti sv. Anny na Křížovém vrchu 23. 7. 2023

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku 11. 6. 2023

První svaté přijímání v České Vsi 4. 6. 2023

Noc kostelů v Jeseníku 2.6. 2023

Smažení Svatodušní vaječiny v Jeseníku 28. 5. 2023

Pěší pouť z Jeseníku na Maria Hilf 27. 5. 2023

Májová pobožnost v kapli Panny Marie v České Vsi 14. 5. 2023

Májová pobožnost na Roklinách u Černé Vody 7. 5. 2023

Pouť v České Vsi ke cti sv. Josefa Dělníka 1. 5. 2023

Hodina náboženství na faře v Jeseníku 2. 5. 2023
Téma: „Já jsem vinný kámen a vy moje ratolesti!“

Skautská pouť k sv. Jiří v Bukovicích 23. 4. 2023