Laudate Dominum

Laudate Dominum je smíšený pěvecký sbor při farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku.

Sbor má více než padesátiletou historii. V současnosti má sbor 20 členů.

Uměleckou vedoucí sboru je paní Rafaela Drgáčová, učitelka Základní umělecké školy Jeseník.

Sbor pravidelně zpívá při všech svátcích církevního roku a při dalších slavnostních příležitostech ve farním kostele, pravidelně je zván na poutní mši svatou do Lipové a vystupuje i při dalších akcích v rámci jesenického děkanátu.

Mimo tuto běžnou pěveckou činnost vystupuje sbor rovněž jako koncertní těleso. 

Rádi mezi sebou uvítáme nové členy.

Zkoušky sboru jsou vždy v úterý od 18.45 do 20.30 hodin. Přihlásit se můžete na rafaela.drgacova@tiscali.cz či na tel. 723 547 849, kde případně získáte i další informace.

Proč začít s námi zpívat?

  • pokud jste věřící, sloužíte svým zpěvem Bohu
  • i když třeba v Boha nevěříte, budete mít příležitost si zazpívat spoustu krásné, většinou barokní hudby
  • přijdete mezi příjemné a vstřícné lidi, vždy ochotné pomoci

www.laudatedominum.cz