Milá návštěva ve farnosti Jeseník

Ve středu 15. 11. 2023 navštívil naši farnost farář z Dolní Lutyně a současně biskupský kaplan pro lektory, P. Mgr. Marian Pospěcha. Právě lektorská služba byla předmětem besedy po mši svaté, které se zúčastnilo přes 50 farníků a hostů, a která proběhla ve velmi příjemné i pracovní atmosféře. Ale vezměme to postupně – návštěva začala …
Pokračovat ve čtení Milá návštěva ve farnosti Jeseník

Poutní mše svatá v kapli na Františkově

První říjnou neděli se v kapli na Františkově konala slavnostní pouť k oslavě svatého Františka. Přes třicet poutníků přišlo nebo přijelo v tuto slunnou neděli slavit mši svatou do malé kapličky v polích v osadě Františkov. Mši celebroval otec Marcel Puvák s pomoci jáhna Josefa Liberdy. Slavnostní ráz dodala této akci i varhanice Anna Macounová, …
Pokračovat ve čtení Poutní mše svatá v kapli na Františkově

Další část fasády kostela v Bukovicích opravena

Jak je známo, filiální kostel sv. Jiří v Bukovicích prochází druhým rokem opravou venkovní fasády. V loňském roce byla dokončena fasáda zepředu – hlavní vchod. Letos firma Jana Pečínky ze Studénky pokračovala v práci a pravý bok mimo presbytář byl dokončen začátkem září. Další práce na fasádě by měly pokračovat příští rok. Tato rekonstrukce je …
Pokračovat ve čtení Další část fasády kostela v Bukovicích opravena

Natření střechy kostela v České Vsi

Jak je známo, každá plechová střecha časem přichází o svou ochranu, kterou tvoří nátěr a začíná rezavět. Ne jinak tomu bylo se střechou kostela sv. Josefa v České Vsi. Toho si v srpnu všiml místní trvalý jáhen Josef Liberda, který se zároveň nabídl, že se o nový nátěr postará. S pastoračním asistentem z Jeseníka zajeli do Glucholaz v Polsku, kde …
Pokračovat ve čtení Natření střechy kostela v České Vsi

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté v Jeseníku

Slavnostní poutní mše svatá se konala v neděli 13. srpna v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie. Bylo radostí dívat se na nově zrestaurovaný hlavní oltář, krásnou květinovou výzdobu, slyšet hrající nástroje a nádherný zpěv od scholy z Kozlovic, a to vše pro Marii, Matku Boží, která otvírá nebe pro každého z nás. Otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář …
Pokračovat ve čtení Pouť k Panně Marii Nanebevzaté v Jeseníku

Slavnost Božího Těla v Jeseníku

V neděli 11.6. 2023 jsme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku slavili slavnost Těla a Krve Páně, lidově řečeno Boží Tělo. Mši svatou, která byla společná s farností Česká Ves, celebroval náš otec děkan Stanislav Kotlář. Přítomen byl i trvalý jáhen Josef Liberda. Kostel farníci vyzdobili březovými stromky a mladé slečny měly přichystány košíky …
Pokračovat ve čtení Slavnost Božího Těla v Jeseníku

První svaté přijímání v České Vsi

První svaté přijímání dne 4.6.2023 byla radostnou událostí pro obě farnosti (Jeseník, Česká Ves). Celkem přistoupilo 5 dětí (Anastázie Hanulíková, Alžběta Liberdová, Václav Janda, Pavla Hanulíková a Vojtěch Otáhal), které byly u vchodu kostela sv. Josefa v České Vsi před mší svatou přivítány se svými rodiči o. Stanislavem a obdržely od svých rodičů požehnání. Promluva …
Pokračovat ve čtení První svaté přijímání v České Vsi

Májová pobožnost s křížovou cestou v České Vsi

V neděli 14. května 2023 se odpoledne vydala skupina dětí, které se připravují na první svaté přijímání, společně s rodiči a dalšími poutníky, nebojácně, i s kapkami deště v zádech, na kopec nad Českou Vsí ke kapličce Panny Marie. Pod vedením otce Stanislava a katechetky Kristýny si nesly své vyrobené kříže a mohly si prožít cestu na …
Pokračovat ve čtení Májová pobožnost s křížovou cestou v České Vsi