Další část fasády kostela v Bukovicích opravena

Jak je známo, filiální kostel sv. Jiří v Bukovicích prochází druhým rokem opravou venkovní fasády. V loňském roce byla dokončena fasáda zepředu – hlavní vchod. Letos firma Jana Pečínky ze Studénky pokračovala v práci a pravý bok mimo presbytář byl dokončen začátkem září. Další práce na fasádě by měly pokračovat příští rok. Tato rekonstrukce je financována z příspěvků Olomouckého kraje, Ministerstva kultury, Česko-německého fondu budoucnosti, Biskupství ostravsko-opavské, města Jeseník a farnosti Jeseník.

Firma Horák ze Zlatých Hor, která před časem opravovala schody u hlavního vchodu, opravila letos schody i u bočního vchodu do sakristie.