Den Slavíme Bohoslužby Úmysl
Neděle 13.1. Svátek Křtu Páně 09:00 Česká Ves Za + rodiče z obou stran
10:30 Jeseník Za Milana Lutonského, Augustinu Kolovratovou a za živou a + rodinu
   
Pondělí 14.1.   14:00 Jeseník Pohřeb – paní – Rozália Sedláčková
Úterý 15.1.   07:30 Jeseník Za živé a + farníky ( v 7.15 – ranní chvály)
Středa 16.1.   17:00 Jeseník Na poděkování za 78 let života, zdraví do dalších let a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Čtvrtek 17.1. Památka sv. Antonína, opata 17:00 Česká Ves  
Pátek 18.1. Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 09:30 Jeseník
14:00 Jeseník
17:00 Jeseník 
Domov seniorů
Pohřební mše svatá Štěpánka Šebestová
Za Petra Skurku, Martu Šoltýsovou a manžela, manžely Teuerovy a syna, Marii Kurkovou, rodiče a bratra a za nemocné osoby k P. M. Ustavičné pomoci za nemocné
Sobota 19.1.   13:00 Jeseník
16:00 Bukovice
Pohřební mše svatá Vilém Juřena
Neděle 20.1. 2. neděle v mezidobí 09:00 Česká Ves Za  Zdeňka Valentu a duše v očistci
10:30 Jeseník Na poděkování za 70 let života a ochranu P. Marie do dalších let a za živou  a + rodinu Valovou a Hanulíkovou
   
Dnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické dílo

Dnes 13.1.2019 jste všichni srdečně zváni na faru v 16.00 k přátelskému posezení, zpívání koled na ukončení vánoční doby a připitím si „lásku sv. Jana“.