Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Pátek 26.6.Pátek 12. týdne v mezidobí18:00 JeseníkNa poděkování za uplynulý školní rok a za děti připravující se 1. sv. přijímání (po mši sv. opékání párků na faře s možností přespání).
Sobota 27.6.Sobotní památka Panny Marie8:00 JeseníkZa + Hanze Kalvara
Neděle 28.6.13. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9:00 Česká VesNa jistý úmysl
10:30 JeseníkZa + Karla Dospivu a za živou a + rodinu
Pondělí 29.6.Slavnost SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ – doporučený svátek18:00 JeseníkZa + rodiče, prarodiče, bratra a celou živou rodinu
Úterý 30.6.Úterý 13. týdne v mezidobí7:30 JeseníkZa živé a + farníky (v 7: 15 hodin modlitba chval)
Středa 1.7.Středa 13. týdne v mezidobí18:00 JeseníkZa + rodiče a za živou rodinu z obou stran
Čtvrtek 2.7.Čtvrtek 13. týdne v mezidobí18:00 Česká VesZa Boží požehnání pro rodinu Liberdovou a + rodiče
Pátek 3.7.Svátek sv. Tomáše, apoštola18:00 Jeseník
1. pátek v měsíci, od 17.00 výstav NS a příležitost ke svátosti smíření
Za ochranu nenarozených dětí
Sobota 4.7.Sobotní památka Panny Marie8:00 JeseníkNa daný úmysl
17:00 BukoviceZa + maminku a za celou živou a + rodinu, za duše v očistci
Neděle 5.7.SLAVNOST SV. CYRILA, MNICHA A METODĚJE, BISKUPA,
patronů Evropy a hlavních patronů Moravy
9:00 Česká VesNa poděkování za dar zdraví a Boží požehnání pro rodinu Jaklů
10:30 JeseníkNa poděkování za šťastný návrat a za + maminku
14:00 Jeseník - LázněZrcadlový sál - Na daný úmysl

Přihlašujte děti na červencový příměstský tábor, přihlášky v kostele a na farních stránkách – pouze do 30. 6.!!! Příležitost ke svátosti smíření před každou mší svatou. Přihlášky do výuky náboženství jsou na stránkách farnosti.