Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Pátek 23.9.Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze18:00 JeseníkZa + Věru Tarnociovou, zesnulé z obou stran a duše v očistci
Sobota 24.9.Sobotní památka Panny Marie17:00 BukoviceZa živé a + kněze, řeholníky a řeholnice s prosbou o nová duchovní povolání
Neděle 25.9.26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9:00 JeseníkZa + maminku, za uzdravení švagrové a Boží požehnání pro živou rodinu
10:30 Česká Ves
Českoveské posvícení
Za + maminku, za živou a + rodinu Lukešovu a Šarmanovu
Pondělí 26.9.Pondělí 26. týdne v mezidobí
Úterý 27.9.Památka sv. Vincence z Paula, kněze7:15 Jeseník
(v 7. 00 ranní chvály)
Za živé a + farníky
Středa 28.9.Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa – doporučený svátek18:00 JeseníkZa manžela Petra, rodiče Hanu a Emila Němcovy, za živou a + rodinu Němcovou
18:45 JeseníkAdorace v Jeseníku
Čtvrtek 29.9.Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů18:00 Česká VesNa poděkování za 80 let života s prosbou o Boží požehnání do dalších let
Pátek 30.9.Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve9:45 Domov seniorů
18:00 JeseníkZa + rodiče a duše v očistci
Sobota 1.10.Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve – 1. sobota v měsíci8:00 Jeseník
16:00 Jeseník - lázněZrcadlový sál
Neděle 2.10.27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9:00 Česká VesZa živé a + členy živého růžence
10:30 JeseníkZa + rodiče, manžela, syna, za celou živou a + rodinu
Ve středu 28. 9. v 10:00 hod. bude Svatováclavská pouť v Lipové-lázních.
V sobotu 1. 10. v 14:00 hod. jste zvaní na 5. Charitní pouť v Javorníku.