Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Neděle 5.4.KVĚTNÁ (PAŠIJOVÁ) NEDĚLE10:30 JeseníkZa + rodiče Aloise a Alžbětu Věstinské
Pondělí 6.4.PONDĚLÍ SVATÉHO TÝDNE7:30Na daný úmysl
Úterý 7.4ÚTERÝ SVATÉHO TÝDNE7:30Za živé a + farníky (v 7. 15 hodin modlitba chval)
Středa 8.4.STŘEDA SVATÉHO TÝDNE7:30Za živé a + členy živého růžence
Čtvrtek 9.4.ZELENÝ ČTVRTEK – památka poslední Večeře Páně16:00Za všechny + kněze
Pátek 10.4.VELKÝ PÁTEK – den přísného postu15:30Křížová cesta
16:00Velkopáteční obřady
Sobota 11.4.BÍLÁ SOBOTA – Slavnost ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ – Velikonoční vigilie8:00 - 15:00Adorace NS
20:00Prosba o Boží ochranu pro farnost a město
Neděle 12.4.SLAVNOST ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ10:30 JeseníkZa Michala Drlíka, jeho rodiče a sourozence

Všechny bohoslužby se budou sloužit v kapli na faře pouze soukromě.