Den Slavíme Bohoslužby Úmysl
Neděle 20.5. SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO
(sbírka na charitu)

 
7:30 Dolní Domašov Za + rodiče a prarodiče Oškerovy
9:00 Česká Ves Za dar zdraví a pomoc při studiu
10:30 Jeseník Na poděkování za 60 let života s prosbou o Boží požehnání pro celou živou a + rodinu
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
Za farníky
Pondělí 21.5.      
Úterý 22.5.

 

 

 

Středa 23.5.

 

17:00 Jeseník Za maminku Štěpánku, živou a + rodinu a za zbloudilé duše
Čtvrtek 24.5. Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze 17:00 Česká Ves Za živé a + členy živého růžence
Pátek 25.5.

 

17:00 Jeseník Za ochranu nenarozeného života
Sobota 26.5. Památka sv. Filipa Neri 8:00 Bukovice  
10:30 Jeseník Na poděkování za 80 let života
Neděle 27.5.
SLAVNOST NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE
7:30 Dolní Domašov Za zdárné dokončení studia a šťastný porod
9:00 Česká Ves Za + maminku, živou a + rodinu

10:30 Jeseník

Za + rodiče, 3 bratry a prarodiče z obou stran
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
Za farníky
Pondělí 28.5.      
Úterý 29.5.      
Středa 30.5. Památka sv. Zdislavy 17:00 Jeseník Za + Marii Filgasouvou
Čtvrtek 31.5. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ 10:00 domov seniorů  
17:00 Česká Ves Za + Zdeňku Lipovou, rodinu Krhutkovou a živou rodinu
(po mši svaté průvod s Nejsvětější svátosti)
Pátek 1.6.   17:00 Jeseník Za nenarozené děti
Sobota 2.6. Pěší pouť na Mariahilf (viz. plakát) 6:30 Jeseník Za poutníky na Mariahilf a jejich úmysly
Neděle 3.6. SLAVNOST TĚLA A KRVE PÁNĚ    
   
9:00 Jeseník Za farníky
(Po mši svaté průvod Božího těla)
   

mše sv. není