Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Pátek 12.5.Pátek po 5. neděli velikonoční9:45 JeseníkDomov seniorů
18:00 JeseníkZa + rodiče Hedviku a Josefa Zwienerovy a + bratry
Po mši svatéMájová pobožnost
Sobota 13.5.Panny Marie Fatimské12:00 Jeseník-lázněZrcadlový sál - Žehnání pramenů
14:00 MariahilfPouť rodin
18:00 BukoviceZa duše v očistci a na daný úmysl
Neděle 14.5.6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ9:00 Česká VesZa + Annu a Stanislava Jakubovy, za + prarodiče z obou stran
10:30 JeseníkZa + rodiče, sourozence, za živou a + rodinu
15:30 Česká VesMájová pobožnost u kapličky P. M. Pomocnice křesťanů
Pondělí 15.5.Pondělí po 6. neděli velikonoční
Úterý 16.5.Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech7:15 Jeseník
7:00 Ranní chvály
Za živé a + farníky
Středa 17.5.Středa po 6. neděli velikonoční18:00 JeseníkNa poděkování za dar víry s prosbou o ochranu Panny Marie pro vnučku
Po mši svatéMájová pobožnost
18:45 JeseníkSpolečenství Žít Boží slovo v Jeseníku
Čtvrtek 18.5.Čtvrtek po 6. neděli velikonoční18:00 Česká VesZa + rodiče z obou stran, za živou a + rodinu Baroňovou a Suchou
Po mši svatéMájová pobožnost
Pátek 19.5.Pátek po 6. neděli velikonoční18:00 JeseníkZa živé a + členy živého růžence
Po mši svatéMájová pobožnost
Sobota 20.5Památka sv. Klementa Marie Hofbauera, kněze16:00 Jeseník - lázněZrcadlový sál - K poctě svatého Judy Tadeáše a k ochraně Pannou Marií za dceru Janu a syna Jiřího s rodinami
Neděle 21.5.SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ9:00 Česká VesZa manžele Musilovy
10:30 JeseníkNa poděkování za 65 let života a požehnání pro živou a + rodinu
Nedělní sbírka bude na pomoc pronásledovaným křesťanům.
V neděli 14.5. bude v 15.30 hodin májová v kapličce v České Vsi. A zasvěcení dětí které se připravují k 1. sv. přijímání P. Marii. Závěrem opékání špekáčků (přinést si své). Příští týden v neděli 21.5. bude májová pobožnost v kapličce Panny Marie La Salettské na Travné.
Do příští neděle je možné přihlásit na víkendový pobyt ve Vidnavě pro děti od 10 – 16 let u Zuzky Hanulíkové .
Příští neděli po mši svaté bude zahájená výstava fotografií člověk a víra.