Den Slavíme Bohoslužby Úmysl
Pátek 16.11.   09:30 Jeseník
17:00 Jeseník
Domov pro seniory
Za + rodinu Rivolovou, Ruskovou, kněze a duše v očistci
Sobota 17.11. Památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice 08:00 Jeseník Za + Josefa Burdu, Václava Martinka a duše v očistci
Neděle 18.11. 33. neděle v mezidobí

 
09:00 Česká Ves Na poděkování za dar života a Boží požehnání do dalších let

10:30 Jeseník

Za živé a + členy živého růžence
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
Za živé a + farníky
Pondělí 19.11.      
Úterý 20.11.   07:30 Jeseník Za nenarozené děti ( v 7.10 – ranní chvály)
Středa 21.11. Památka  Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě 17:00 Jeseník Za + rodiče a požehnání pro živou rodinu a obrácení hříšníků
Čtvrtek 22.11. Památka sv. Cecílie, panny a mučednice 17:00 Česká Ves
 
Za živé a + členy živého růžence
Pátek 23.11.   17:00 Jeseník Za oběti Frývaldovské stávky u příležitosti 87. výročí 
Sobota 24.11. Památka sv. Ondřeje Dung-Laca, kněze, a druhů mučedníků 17:00 Jeseník Bukovice
Neděle 25.11. 33. neděle v mezidobí 

Slavnost Ježíše Krista Krále
09:00 Česká Ves Za Máriu Mindekovou, manžela a dva syny
10:30 Jeseník  Za + rodiče Hedviku a Josefa, za + bratry a celou živou a + rodinu Zwinerovou
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
 
Dnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické dílo

V pátek v 19. 30 v České Vsi – modlitby v duchu Taize.
V sobotu od 10. h. setkání dětí (děkanát Jeseník a Bruntál – hry s adventním zaměřením, modlitba a drobné pohoštění zajištěno).