Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Pátek 24.1.Památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve17:00 JeseníkZa + Marii Lednickou, živou a + rodinu
Sobota 25.1.Svátek Obrácení sv. Pavla, apoštola8:00 JeseníkZa všechny maminky a jejich děti
Neděle 26.1.3. neděle v mezidobí9:00 Česká VesZa živou a + rodinu Komárkovu a Šmídovu
10:30 JeseníkZa Boží požehnání a dar zdraví pro manželku Petru
14:00 Jeseník - lázněZrcadlový sál
Pondělí 27.1.
Úterý 28.1.Památka sv. Tomáše Akvinského, kněze a učitele církve7:30 JeseníkZa živé a + farníky (v 7. 15 hodin modlitba chval)
Středa 29.1.Středa 3. týdne v mezidobí17:00 JeseníkZa zdárný průběh operace a dar zdraví
Čtvrtek 30.1.Čtvrtek 3. týdne v mezidobí17:00 Česká VesNa poděkování za dar víry, s prosbou o dar zdraví pro dceru
Pátek 31.1.Památka sv. Jana Boska, kněze9:30 JeseníkDomov seniorů
17:00 JeseníkZa + Manfreda Jurgena a za živou rodinu
19:30 JeseníkZpěvy z Taizé
Sobota 1.2.Sobotní památka Panny Marie16:00 Bukovice
Neděle 2.2.Svátek Uvedení Páně do chrámu – žehnání svící9:00 Česká VesZa + maminku a za živou rodinu
10:30 JeseníkZa + manžela Ericha, rodiče z obou stran
14:00 Jeseník - lázněZrcadlový sál

Neděle je „Neděle Boží slova“ – zveme zvláště lektory, kterým bude uděleno požehnání. V pátek 31.1.2020 bude na mši svaté o. Ladislav Heryán a po mši svaté bude na faře přednáška na téma „Sami na této zemi“ – podle knihy, kterou napsal. V neděli 2.2.2020 si doneste k požehnání svíce.


Svátost smíření: Středa, pátek a sobota půl hodiny před mší svatou, na 1. pátek v měsíci hodinu před mší svatou, v neděli 20 minut před mší svatou.

Nedělní školička v České Vsi v 9:00 hodin - čti více ...