Den Slavíme Bohoslužby Úmysl
Neděle 26.5.
6. neděle velikonoční
09:00 Česká Ves Za + rodiče a sourozence
10:30 Jeseník Za živé a + dobrodince, jejich rodiny a ochranu P. Marie
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
 
Pondělí 27.5. Pondělí po 5. neděli velikonoční    
Úterý 28.5 Úterý po 6. neděli velikonoční  07:30 Jeseník Na poděkování za 81 let života a celou živou a + rodinu z obou stran (v 7. 15 hod. ranní chvály)
Středa 29.5. Vigilie slavnosti Nanebevstoupení Páně 18:00 Jeseník

 
Za + Alžbětu Kalousovou a + bratra Pavla
Májová pobožnost
Čtvrtek 30.5. SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ – doporučený svátek 18:00 Česká Ves Za + P. Ladislava Slívu a rodiče
Májová pobožnost
Pátek 31.5. Svátek Navštívení Panny Marie 09:30 Jeseník
18:00 Jeseník
Domov seniorů
Za + manžela Zdeňka, rodiče z obou stran a duše v očistci
Májová pobožnost
Sobota 1.6. Památka sv. Justina, mučedníka   Nebude mše svatá
Neděle 2.6.
7. neděle velikonoční
09:00 Česká Ves Za Zdeňka Valentu a duše v očistci
10:30 Jeseník Za otce Pavla Schwarze a jeho rodinu s prosbou o Boží požehnání
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
Za farníky
Dnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické dílo

Tuto neděli byla sbírka na pomoc křesťanům, kteří se vracejí na území dříve ovládané takz. „Islámským státem“