Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Pátek 24.9.Pátek 25. týdne v mezidobí18:00 JeseníkZa dar zdraví duše i těla pro těžce nemocného kamaráda
Sobota 25.9.Sobotní památka Panny Marie8:00 JeseníkZa + Jana Kalvara, jeho rodiče a dar zdraví pro živou osobu
16:00 Jeseník - LázněZrcadlový sál
Neděle 26.9.26. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9:00 JeseníkZa + rodiče Marii a Floriána Častulíkovy a rodiče z obou stran
10:30 Českoveské hody v České VsiZa + maminku Emílii Šarmanovou a živou rodinu
Pondělí 27.9.Památka sv. Vincence z Paula, kněze
Úterý 28.9.SLAVNOST SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA10:00 Lipová-lázněpouť
18:00 JeseníkZa živé a + farníky
Středa 29.9.Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů18:00 JeseníkZa Hildegardu Balcarovou u příležitosti nedožitých 90 let, za živou a + rodinu do ochrany Boží
Čtvrtek 30.9.Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve – od 17. 30 výstav NS18:00 Česká VesO Boží požehnání a ochranu pro studenty a studentky
Pátek 1.10.Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše, panny a učitelky církve - (1. pátek v měsíci – od 17.00 hod. zpověď a Adorace)9:45 JeseníkDomov seniorů
18:00 Jeseník - po mši svaté výstav NSZa ochranu nenarozených dětí
Sobota 2.10.Památka svatých andělů strážných11:00 BukoviceRozloučení s paní Marii Heislovou
16:00 Jeseník - LázněZrcadlový sál
17:00 BukoviceNa daný úmysl
Neděle 3.10.27. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9:00 Česká VesNa daný úmysl
10:30 JeseníkZa syna Tomáše o dar zdraví
V sobotu 2. 10. bude v 14. 00 hod. ve farním kostele ve Vidnavě Charitní pouť.