Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Pátek 14.1.Pátek 1. týdne v mezidobí17:00 JeseníkZa + rodiče, 3 bratry, za živou a + rodinu
Sobota 15.1.Sobotní památka Panny Marie16:00 Bukovice
Neděle 16.1.2. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9:00 Česká VesZa živou a + rodinu Novotnou a Šarmanovou
10:30 JeseníkNa poděkování za 81 let života, za ochranu Panny Marie do dalších let a za živou rodinu
Pondělí 17.1.Památka sv. Antonína, opata
Úterý 18.1.Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů7:15 Jeseník
v 7:00 ranní chvály
Za živé a + farníky
Středa 19.1.Středa 2. týdne v mezidobí17:00 JeseníkZa + Martina, za živou a + rodinu
17:45 JeseníkSezení nad Biblí
Čtvrtek 20.1.Čtvrtek 2. týdne v mezidobí17:00 Česká VesÚmysl volný
Pátek 21.1.Památka sv. Anežky, panny a mučednice9:45 JeseníkDomov seniorů
17:00 JeseníkNa poděkování za dar zdraví s prosbou o další Boží pomoc
Sobota 22.1.Sobotní památka Panny Marie8:00 JeseníkZa + Pavla Kotláře, za živou rodinu do ochrany Boží a za dar zdraví pro vnuka
Neděle 23.1.3. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – NEDĚLE BOŽÍHO SLOVA9:00 Česká VesÚmysl volný
10:30 JeseníkZa + Marii Lednickou, za živou a + rodinu
Příští neděli (23.1.) je Neděle Božího slova, bude se při mši svaté žehnat všem lektorům. Zároveň je sbírka na biblický apoštolát.