Bohoslužby

DATUMSLAVÍMEČAS A MÍSTOINTENCE
Pátek 3.2.Památka sv. Blažeje, biskupa (1. pátek v měsíci - od 16.00 hod. zpověď a Adorace), Svatoblažejské požehnání9:45 JeseníkDomov seniorů
17:00 JeseníkZa ochranu nenarozených děti
Sobota 4.2.Sobotní památka Panny Marie16:00 BukoviceZa Boží požehnání pro vnučku
16:00 Jeseník-lázněZrcadlový sál
Neděle 5.2.5. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 9:00 Česká VesZa živou a + rodinu Markovou a Andrlovou
10:30 JeseníkZa dar víry, Boží ochranu a požehnání pro dceru a její rodinu
Pondělí 6.2.Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků
Úterý 7.2.Úterý 5. týdne v mezidobí7:15 Jeseník
7:00 Ranní chvály
Za živé a + farníky
Středa 8.2.Středa 5. týdne v mezidobí17:00 JeseníkZa + rodiče a za živou rodinu
18:45 JeseníkModlitby chval v Jeseníku
Čtvrtek 9.2.Čtvrtek 5. týdne v mezidobí17:00 Česká Ves
Za živé a + členy živého růžence
Pátek 10.2.Památka sv. Scholastiky, panny17:00 JeseníkZa Martu a Václava Noskovy
Sobota 11.2.Památka Panny Marie Lurdské8:00 JeseníkNa poděkování Pánu Bohu za uplynulý rok, za všechny přijaté milosti a dary, za dobrodince, za kněze, řeholníky, řeholnice a za duše v očistci
16:00 Jeseník-lázněZrcadlový sál
16:00 Jeseník - u lurdské jeskyněModlitba růžence
Neděle 12.2.6. NEDĚLE V MEZIDOBÍ9:00 Česká VesZa přijatá dobrodiní od Pána a požehnání do dalších let života
10:30 JeseníkZa + prarodiče, živou a + rodinu z obou stran a za duše v očistci
Farnost nabízí zdarma pobyt pro děti od 8 do 14 let ve středisku Rajnochovice. Dnes (5.2.) je poslední den se přihlásit.