Den Slavíme Bohoslužby Úmysl
Neděle 17.3. 2. neděle postní 09:00 Česká Ves Za + tatínka a živou a + rodinu Klanicovou
10:30 Jeseník Na poděkování za 82 let života a vyprošení Boží ochrany do dalších let
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
 
Pondělí 18.3. Pondělí po
2. neděli postní
   
Úterý 19.3. Slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie 07:30 Jeseník

17:00 Česká Ves
Za živé a + farníky ( 7.15 modlitba ranních chval)
Za otce v naší farnosti
Středa 20.3. Středa po 
2. neděli postní
17:00 Jeseník Za manžela, jeho rodiče a za dar víry
Čtvrtek 21.3. Čtvrtek po 
2. neděli postní
16:30 Česká Ves
17:00 Česká Ves
Pobožnost křížové cesty – modlí se maminky
Za + dárce náboženských fundací
Pátek 22.3. Pátek po 
2. neděli postní
10:00 Jeseník
16:30 Jeseník
17:00 Jeseník
Domov seniorů
Pobožnost křížové cesty – modlí se otcové
Za rodiče Františka a Anežku, tetu Marii, Cecílii a Evu
Sobota 23.3. Sobota po 
2. neděli postní
08:00 Jeseník Na poděkování za 78 let života, s prosbou o Boží požehnání pro rodinu Güttnerovou, Drlíkovou a Vítkovou
Neděle 24.3.

3. neděle postní
09:00 Česká Ves Za Zdeňka Valentu a duše v očistci
10:30 Jeseník Za Annu Barančíkovou u příležitosti 2. výročí úmrtí
14:00 lázně
(Zrcadlový sál)
 
Dnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické díloDnes je den vzájemných modliteb bohoslovců a farnosti Jeseník – vzpomeňme v modlitbě
Příští neděli je sbírka na biblické dílo