Skupiny ve farnosti

Lektoři

01.01.2016 00:00
Lektor (z lat. lector = čtenář) je v církvi vnímán jako ten, kdo při bohoslužbách předčítá Boží...

Farní školka

10.03.2015 22:17
FARNÍ ŠKOLKA je společenství maminek a dětí, které spolu chtějí trávit čas a připravovat si...

Setkávání chlapů

19.01.2015 19:38
Tato setkání se konají jednou měsíčně a mají již delší tradici. Smyslem je modlitba za farnost, za...

Hnutí Modlitby matek

01.01.2015 00:00
více informací o hnutí Modlitby matek najdete na www.modlitbymatek.cz Zde odkaz na text z knihy...

Společenství "živého růžence"

01.01.2015 00:00
Živý růženec vznikl v r. 1826 ve Francii z podnětu Pauline Jaricot, která chtěla najít způsob, jak...

Sekulární františkáni

01.01.2015 00:00
Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo...

Chrámový sbor Laudate Dominum

01.01.2015 00:00
Laudate Dominum je smíšený pěvecký sbor při farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Sbor...

Fatimský apoštolát

01.01.2015 00:00
Fatimský apoštolát je celosvětové hnutí věřících, které šíří poselství Panny Marie, předané třem...