články r. 2019

2. Charitní pouť v České Vsi

Charita Jeseník uspořádala v sobotu 5. října 2019 2. pouť za zdárné ukončení rekonstrukce charitního domova sv. Františka. Pouť se konala na svátek sv. Vincence z Pauly, který je patronem veškeré charitativní práce církve. Heslo poutě bylo “Pomáhej pohybem”, jehož smyslem bylo získání jisté podpory dobročinného projektu ČEZ “Výdejna stravy” pro DPS Javorník. Centrem pouti … číst více

články r. 2019

Dolomity s o. Kazimírem 10. – 17. 8. 2019

Patnácti jesenickým a českoveským farníkům se tento srpnový týden vryl hluboce do paměti. Pohádková příroda, perfektní ubytování v pastoračním domě Velehrad v St. Martin v Itálii, luxusní a bezchybná organizace zájezdu o. Kazimírem po všech stránkách, spousty zážitků a nových výzev. „Do článku z Dolomit mě napadla myšlenka… Je to sice myšlenka již dávno vyřčená, ale vzhledem k tomu, že … číst více

články r. 2019

Nedělní školičky – katecheze v České Vsi

Už několik let se u nás děti do kostela těší. Setkání s Pánem Ježíšem je na prvním místě a my se jim to snažíme přiblížit ve společenství stejně starých dětí při naší každonedělní školičce během bohoslužby slova. Formou katecheze chceme dětem zprostředkovat poselství nedělního evangelia. Používáme vlastní strukturu, která vychází z pedagogiky celistvé výchovy Franze … číst více

články r. 2019

Kosení farní louky 2019

V sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník akce s názvem Kosení farní louky. Letos se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří za dopoledne stačili půl hektarovou louku pokosit a částečně i vyhrabat. Tato společná akce Katolického spolku Jeseník a Římskokatolické farnosti Jeseník má několik cílů. Jedním z nich je ochrana přírody, protože sečení … číst více

články r. 2019

2. Charitní pouť – pomáhej pohybem!

Na druhou Charitní pouť se tentokrát vydáme v sobotu 5. října a budeme putovat do České Vsi. Letošní putování bude trošku benefiční a podpoříme při něm Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Česká Ves je sice blízko Jeseníku, ale pokud chcete, můžete si cestu prodloužit a kochat se přírodními krásami, získat tak čas k … číst více

články r. 2019

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu

Odpoledne v neděli 21.7.2019 jsme oslavili na Křížovém Vrchu nad Jeseníkem sv. Annu a sv. Jáchyma v malebné kapli, kde se tato slavnost slaví a slavila nepřetržitě od války (ale jistě i dříve)i po celou dobu totality dodnes. Zazpívali jsme starobylou píseň na oslavu rodinného života těchto dvou světců, neboť z jejich manželství se narodila … číst více

články r. 2019

Nový kaplan v Jeseníku

V neděli  21.7.2019 přivítala Jesenická farnost nového kaplana P. Mgr. Jiřího Marka Kotrbu. Máme velikou radost za tuto velikou Boží milost. Modlíme se za jeho další požehnané působení, za dary Ducha svatého pro něj a těšíme se na dobrou spolupráci. VDV

články r. 2019

Příměstský tábor v Jeseníku

Příměstský tábor školní mládeže ve farnosti Jeseník, který se konal 8. -12.7.2019, přinesl dětem mnoho radosti ( jak nám sdělil školák 4. třídy z Jeseníku Vítek) a mládeži, která zde současně absolvovala animátorskou praxi, mnoho zkušeností ,vědomostí, přátelství a radostných okamžiků (jak nám sdělila animátorka Anička z Polomi.) Tábor vedl P. Jan Slavík z Diecézního … číst více

články r. 2019

Obnovená křtitelnice

Nejstarší zprávu o křtitelnici v jesenickém kostele máme z vizitační zprávy z roku 1652 z pera vratislavského kanovníka Jana Leuderodeho. Píše:“ Ciborium a monstrance je na hlavním oltáři, který byl s dvěma bočními oltáři posvěcen nejdůstojnějším světícím biskupem. Vše je v nejlepším pořádku. Křtitelnice je dobře uzavřena, čistá a náležitě ozdobena, totiž sochou sv. Jana Křtitele.“ Osud … číst více