Blog

Adopce na dálku – dopis od Ryana na Velikonoce 2024

Milí přátelé. Jak se vám tam v Jeseníku daří? Máte se moc dobře a jste šťastní? Já se mám dobře a má rodina je v pořádku. Milá Markéto, děkuji ti za hezký dopis a za lajk u mého videa. Co se týká počasí máme tady horko. Máte ještě pořád zimu? Já jsem ještě nikdy neviděl …
Pokračovat ve čtení Adopce na dálku – dopis od Ryana na Velikonoce 2024

Křížová cesta na Velký pátek v České Vsi

Křížová cesta rodin v České Vsi 29. 3. 2024, na Velký pátek, přinesla prožitek skrze naše ruce. U každého zastavení naše ruce mohly něco zakusit, udělat…setkat se tak s Ježíšem, pochopit. Vše jsme zakončili ohněm, ve kterém jsme proměnili naše vyráběné kříže v naději světla vzkříšení. Nechybělo opékání, samozřejmě postní … Farnost Česká Ves

Postní duchovní obnova v Jeseníku

V sobotu 16. března 2024 se bylo možné zúčastnit postní duchovní obnovy v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku pod vedením P. Gorazda Pavla Cetkovského, OCarm. Obnova začala v 9:00 hodin mší svatou, kdy na začátku otce Gorazda přivítal P. Mgr. Petr Fiala, místní kaplan. Po mši svaté se přítomní přesunuli na faru, kde vše pokračovalo ve společenské místnosti …
Pokračovat ve čtení Postní duchovní obnova v Jeseníku

Oltářní obraz Panny Marie Nanebevzaté v Jeseníku

Oltářní obraz Panny Marie Nanebevzaté namaloval roku 1763 malíř Eliáš František Herbert, který byl i tvůrcem dvou obrazů na vedlejších oltářích, zachycujících smrt sv. Anny a sv. Josefa. Byl malířem mnoha oltářních obrazů ve významných místech (např. bazilika ve Frýdku, kostel v Novém Jičíně apod.), ale také portrétista a některé obrazy se nacházejí v Moravskoslezské …
Pokračovat ve čtení Oltářní obraz Panny Marie Nanebevzaté v Jeseníku

Ve farnosti Jeseník pokračují opravy

V pondělí 12. 2. 2024 ráno přijela firma Bittner ze Staříče u Frýdku-Místku, která se poslední dobou každoročně podílí na zkrášlování interiéru farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Vloni dokončila zrestaurování svatostánku, letos si odvezla do Staříče oltářní obraz Nanebevzaté Panny Marie, který byl ve špatném stavu, společně se sochami Petra a Pavla, které stály po …
Pokračovat ve čtení Ve farnosti Jeseník pokračují opravy

Milá návštěva ve farnosti Jeseník

Ve středu 15. 11. 2023 navštívil naši farnost farář z Dolní Lutyně a současně biskupský kaplan pro lektory, P. Mgr. Marian Pospěcha. Právě lektorská služba byla předmětem besedy po mši svaté, které se zúčastnilo přes 50 farníků a hostů, a která proběhla ve velmi příjemné i pracovní atmosféře. Ale vezměme to postupně – návštěva začala …
Pokračovat ve čtení Milá návštěva ve farnosti Jeseník

Poutní mše svatá v kapli na Františkově

První říjnou neděli se v kapli na Františkově konala slavnostní pouť k oslavě svatého Františka. Přes třicet poutníků přišlo nebo přijelo v tuto slunnou neděli slavit mši svatou do malé kapličky v polích v osadě Františkov. Mši celebroval otec Marcel Puvák s pomoci jáhna Josefa Liberdy. Slavnostní ráz dodala této akci i varhanice Anna Macounová, …
Pokračovat ve čtení Poutní mše svatá v kapli na Františkově

Další část fasády kostela v Bukovicích opravena

Jak je známo, filiální kostel sv. Jiří v Bukovicích prochází druhým rokem opravou venkovní fasády. V loňském roce byla dokončena fasáda zepředu – hlavní vchod. Letos firma Jana Pečínky ze Studénky pokračovala v práci a pravý bok mimo presbytář byl dokončen začátkem září. Další práce na fasádě by měly pokračovat příští rok. Tato rekonstrukce je …
Pokračovat ve čtení Další část fasády kostela v Bukovicích opravena

Natření střechy kostela v České Vsi

Jak je známo, každá plechová střecha časem přichází o svou ochranu, kterou tvoří nátěr a začíná rezavět. Ne jinak tomu bylo se střechou kostela sv. Josefa v České Vsi. Toho si v srpnu všiml místní trvalý jáhen Josef Liberda, který se zároveň nabídl, že se o nový nátěr postará. S pastoračním asistentem z Jeseníka zajeli do Glucholaz v Polsku, kde …
Pokračovat ve čtení Natření střechy kostela v České Vsi