Mons. Pavel Dokládal v Jeseníku

V pondělí 10. ledna 2022 navštívil Mons. Pavel Dokládal, představený Fatimského apoštolátu v ČR, Jeseník, místo svého narození. V 10:30 hodin sloužil mši svatou k Panně Marii jako poděkování za 70 let svého života. Koncelebroval místní pan farář a zároveň děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, který otce Pavla vřele přivítal. V kázání otec Pavel vzpomenul na své dětství v Jeseníku a představil svou knihu VŠECHNO MOHU…Filipským 4,13. „Kniha, která spatřila světlo světa a již od 13. […]

Zádušní mše svatá za Mons. Antona Otte

V neděli 9.1.2022 byla v 10:30 hodin v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku sloužena zádušní mše svatá za rodáka z Jesenicka Mons. Antona Otte, který nás opustil 29.12.2021 ve věku 82 let. V kázání otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář mluvil o zesnulém Antonu. „Tak jako mudrci putovali za světlem hvězdy do Betléma, tak i Anton došel po své životní pouti za světlem až do Nebeského Betléma. Když jsme telefonicky asi před třemi měsíci hovořili, […]

Tři králové rozdávali radost

„Štěstí, zdraví, dlouhá léta, my jsme k vám přišli z daleka“ zpívají tři králové na začátku ledna již tradičně u vašich dveří. Představují tři mudrce putující za Hvězdou, která je vedla až k městu Betlému. Zářila nad místem, kde Josef s Marií našli útočiště a kde teď společně opatrovali narozeného Ježíše. Kašpar, Melichar a Baltazar byli u cíle. Vešli dovnitř, do obyčejné stáje, padli na zem a klaněli se maličkému dítěti v jeslích, […]

Zrestaurování zpovědnice ve farním kostele v Jeseníku

Jak vejdete do jesenického kostela Nanebevzetí Panny Marie, můžete si všimnout vzadu po stranách dvou barokních zpovědnic. Jsou to kulturní památky a ne moc v dobrém stavu. Otec Stanislav nechal koncem roku 2020 zrestaurovat první z nich firmou Marek Přikryl – Umělecký truhlář a restaurátor z Přerova. 30.11.2021 byla zrestaurovaná zpovědnice vrácena na své místo. Příští rok se plánuje zrenovování druhé. Fotky můžete vidět v galerii.

Modlitby chval v Jeseníku

Ve středu 10. listopadu 2021 se sešly v 18:45 hodin na pravidelných  „Chválách “ v jesenickém kostele asi dvě desítky lidí a prožili před Nejsvětější Svátostí hodinku díků, rozjímání, myšlenek na svoje blízké či na problémy dnešní společnosti i církve. Doprovázelo je několik mladších muzikantů a doplnili tak svým zpěvem a hudbou radostný ráz celé této hodinky s Pánem. Díky Bohu i všem zúčastněným. Modlitby chval bývají pravidelně každou druhou středu […]

Pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku

V neděli 15.8.2021 naše jesenická farnost oslavila Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, které je chrám zasvěcený. Mši svatou celebroval děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, vypomáhal mu trvalý jáhen z České Vsi Mgr. Ing. Josef Liberda. Mše svatá začala v 10:30 hod. a přítomno bylo mnoho místních i přespolních poutníků. V kázání nám otec Stanislav připodobnil Pannu Marii k měsíci, který září na noční obloze. Tak jako měsíc je ozářen sluncem, tak je Panna […]

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

V neděli 25. 7. 2021 se uskutečnila tradiční pouť k sv. Anně. Zhruba třetina poutníků (cca 35) se shromáždila v parku u 1. zastavení křížové cesty, kde pod vedením trvalého jáhna Ing. Mgr. Josefa Liberdy vyšla v 14:30 hod. vzhůru přes 14 zastavení ke Křížovému vrchu. Zde se připojili k ostatním v kapli sv. Anny. Sešlo se 90 poutníků včetně dětí, kterých bylo letos více než kdy jindy. Nejmladší účastnicí byla 42 dní stará Alžbětka. Mši […]

Fatimské odpoledne v Jeseníku

V neděli 20. června 2021 se po dvouleté přestávce zaviněné covidem konalo opět sekání ctitelů Panny Marie a to zejména těch, kteří zvláště sledují dění v portugalské Fatimě a dále i činnost Fatimského apoštolátu  v ČR, které má centrum v Koclířově u Svitav. Na setkání byli pozváni členové Jesenického regionu Fatimského apoštolátu v ČR, takže se sešlo kolem 50ti věřících, mariánských ctitelů. Hosta setkání, Mons. Pavla Dokládala, prezidenta Fatimského apoštolátu […]

Pěší pouť na Maria Hilf

V sobotu 19. června proběhl (nebo spíše prošel) již šestý ročník pěší pouti z Jeseníku na Maria Hilf. Ráno se nás v Jeseníku sešlo jen 6 nejstatečnějších, což je o 66 % lidí méně než loni. Naštěstí v polovině cesty u kostela na Rejvízu se k nám přidalo dalších 20 poutníků, takže do cíle nás za hlasitého vítání zvonů přišlo 26. Nejmladší účastník měl 3 roky (nepočítáme-li jednoho, který se celou dobu nesl v břiše maminky) […]