články r. 2021

Pouť ke cti Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku

Posted on

V neděli 15.8.2021 naše jesenická farnost oslavila Slavnost Nanebevzetí Panny Marie, které je chrám zasvěcený. Mši svatou celebroval děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, vypomáhal mu trvalý jáhen z České Vsi Mgr. Ing. Josef Liberda. Mše svatá začala v 10:30 hod. a přítomno bylo mnoho místních i přespolních poutníků. V kázání nám otec Stanislav připodobnil Pannu Marii k […]

články r. 2021

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

Posted on

V neděli 25. 7. 2021 se uskutečnila tradiční pouť k sv. Anně. Zhruba třetina poutníků (cca 35) se shromáždila v parku u 1. zastavení křížové cesty, kde pod vedením trvalého jáhna Ing. Mgr. Josefa Liberdy vyšla v 14:30 hod. vzhůru přes 14 zastavení ke Křížovému vrchu. Zde se připojili k ostatním v kapli sv. Anny. Sešlo se 90 poutníků včetně dětí, […]

články r. 2021

Fatimské odpoledne v Jeseníku

Posted on

V neděli 20. června 2021 se po dvouleté přestávce zaviněné covidem konalo opět sekání ctitelů Panny Marie a to zejména těch, kteří zvláště sledují dění v portugalské Fatimě a dále i činnost Fatimského apoštolátu  v ČR, které má centrum v Koclířově u Svitav. Na setkání byli pozváni členové Jesenického regionu Fatimského apoštolátu v ČR, takže […]

články r. 2021

Pěší pouť na Maria Hilf

Posted on

V sobotu 19. června proběhl (nebo spíše prošel) již šestý ročník pěší pouti z Jeseníku na Maria Hilf. Ráno se nás v Jeseníku sešlo jen 6 nejstatečnějších, což je o 66 % lidí méně než loni. Naštěstí v polovině cesty u kostela na Rejvízu se k nám přidalo dalších 20 poutníků, takže do cíle nás za hlasitého vítání zvonů přišlo […]

články r. 2021

Boží Tělo v Jeseníku

Posted on

V neděli 6. června 2021 jsme v Jeseníku slavili  “Boží Tělo”, tedy Slavnost Těla a Krve Páně, jak se správně tato velká událost nazývá. Letos jsme se spojili s farnostmi Lipová lázně a Česká Ves a vyšli  v Jeseníku ke třem oltářům v blízkosti kostela za doprovodu dechovky a zpěvů z Taizé. Jak vidíte na […]

články r. 2021

Narozeniny paní varhanice z Jeseníku

Posted on

Koncem letošního měsíce května oslavila naše paní varhanice Helenka Dvořáková svoje narozeniny. Za farnost Jeseník ji popřál otec děkan P. Stanislav Kotlář hojnost Božího požehnání a poděkoval za 60-ti letou nepřetržitou varhanickou službu v jesenickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za farníky a zejména za chrámový sbor Laudate Dominum ji popřály paní Alice Macečková a paní […]

články r. 2021

Májová pobožnost u Panny Marie na Travné

Posted on

Neděle 30. 5. 2021 byla posledním dnem májových pobožností, které v měsíci květnu probíhaly každý týden na mariánských místech našeho děkanátu Jeseník. V malé vesničce Travné je poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s půvabnou kaplí a pramenem vody. Prameniště se nachází u kamenné obezdívky s výklenkem sochy Panny Marie. Právě zde se odpoledne […]

články r. 2021

Májová pobožnost v Nýznerově 23.5.2021

Posted on

Nedělní odpoledne v měsíci květnu patřilo jako obvykle Panně Marii. Májová pobožnost za naše rodiny byla tentokrát soužena v kapli Panny Marie v Nýznerově. Opět se sjelo docela velké množství poutníků. I když byl sem tam mírný déšť, mnozí, včetně otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře, přijeli na kole. V 15:30 hodin zazněla úvodní píseň k chvále Matky Boží Madona. […]

články r. 2021

Vigilie k Duchu svatému v Jeseníku

Posted on

Slavnost Seslání Ducha svatého začala v Jeseníku již v pátek 21. května 2021, kdy byla po mši svaté vystavena nejsvětější Svátost oltářní. Od 19:00 hodin věřící chválili Boha zpěvy z Taizé. Od 20:00 hodin následovala adorace, která končila v sobotu v 16:30 hodin. Věřící se střídali po hodině. V 17:00 hodin byla sloužena vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého, kterou celebroval P. […]

články r. 2021

Pocta sv. Janu Nepomuckému v Jeseníku

Posted on

V neděli 16. května 2021, na svátek tohoto českého světce, se jesenická farnost přišla poklonit sv. Janu Nepomuckému a to k jeho soše na jesenické náměstí. V těchto dnes slaví totiž celá česká republika a řada evropských států 300 let od blahořečení tohoto světce, který je známý ve všech světadílech. Po mši svaté vyšel z […]