články r. 2021

Boží Tělo v Jeseníku

Posted on

V neděli 6. června 2021 jsme v Jeseníku slavili  “Boží Tělo”, tedy Slavnost Těla a Krve Páně, jak se správně tato velká událost nazývá. Letos jsme se spojili s farnostmi Lipová lázně a Česká Ves a vyšli  v Jeseníku ke třem oltářům v blízkosti kostela za doprovodu dechovky a zpěvů z Taizé. Jak vidíte na […]

články r. 2021

Narozeniny paní varhanice z Jeseníku

Posted on

Koncem letošního měsíce května oslavila naše paní varhanice Helenka Dvořáková svoje narozeniny. Za farnost Jeseník ji popřál otec děkan P. Stanislav Kotlář hojnost Božího požehnání a poděkoval za 60-ti letou nepřetržitou varhanickou službu v jesenickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za farníky a zejména za chrámový sbor Laudate Dominum ji popřály paní Alice Macečková a paní […]

články r. 2021

Májová pobožnost u Panny Marie na Travné

Posted on

Neděle 30. 5. 2021 byla posledním dnem májových pobožností, které v měsíci květnu probíhaly každý týden na mariánských místech našeho děkanátu Jeseník. V malé vesničce Travné je poutní místo zasvěcené Panně Marii La Salettské s půvabnou kaplí a pramenem vody. Prameniště se nachází u kamenné obezdívky s výklenkem sochy Panny Marie. Právě zde se odpoledne […]

články r. 2021

Májová pobožnost v Nýznerově 23.5.2021

Posted on

Nedělní odpoledne v měsíci květnu patřilo jako obvykle Panně Marii. Májová pobožnost za naše rodiny byla tentokrát soužena v kapli Panny Marie v Nýznerově. Opět se sjelo docela velké množství poutníků. I když byl sem tam mírný déšť, mnozí, včetně otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře, přijeli na kole. V 15:30 hodin zazněla úvodní píseň k chvále Matky Boží Madona. […]

články r. 2021

Vigilie k Duchu svatému v Jeseníku

Posted on

Slavnost Seslání Ducha svatého začala v Jeseníku již v pátek 21. května 2021, kdy byla po mši svaté vystavena nejsvětější Svátost oltářní. Od 19:00 hodin věřící chválili Boha zpěvy z Taizé. Od 20:00 hodin následovala adorace, která končila v sobotu v 16:30 hodin. Věřící se střídali po hodině. V 17:00 hodin byla sloužena vigilie slavnosti Seslání Ducha Svatého, kterou celebroval P. […]

články r. 2021

Pocta sv. Janu Nepomuckému v Jeseníku

Posted on

V neděli 16. května 2021, na svátek tohoto českého světce, se jesenická farnost přišla poklonit sv. Janu Nepomuckému a to k jeho soše na jesenické náměstí. V těchto dnes slaví totiž celá česká republika a řada evropských států 300 let od blahořečení tohoto světce, který je známý ve všech světadílech. Po mši svaté vyšel z […]

články r. 2021

Májová pobožnost v Domašově

Posted on

Další květnová májová pobožnost po děkanátu za naše rodiny byla sloužena odpoledne v neděli 16.5.2021 u Mariina pramene ve farnosti Domašov. Sešlo se více jak 80 poutníků, z nich většina přišla společně od parkoviště za modlitby svatého růžence. Pobožnost vedli P. Mgr. Stanislav Kotlář, děkan a místní kněz P. Mgr. Waldemar Wozniak, OP. Stejně jako minulý týden […]

články r. 2021

Kontrolní den ve firmě VARFI s r.o.

Posted on

Od 24. září 2019 jsou restaurovány varhany z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku firmou VARFI, spol. s r.o., zastoupené panem Josefem Keclíkem z Brantic. V pondělí 10. května 2021 proběhl v 9:00 hodin kontrolní den v dané firmě. Pana Keclíka navštívili z Jeseníku otec děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, jeho pastorační asistent, pan Václav Dvořák, pan Oldřich Vala a dostavil se […]

články r. 2021

Májová pobožnost v České Vsi

Posted on

Měsíc květen je zasvěcený Panně Marii. Každou květnovou neděli v 15:30 hodin je sloužena otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem májová pobožnost na Mariánských místech děkanátu za naše rodiny. První májovou neděli se poutníci sešli kvůli nepříznivému počasí ve farním kostele v Jeseníku místo u jeskyňky Panny Marie Lurdské na Rejvízu. Minulou neděli (9.5.2021) byla pobožnost v kapli […]

články r. 2021

Křty na Bílou sobotu v Jeseníku

Posted on

Jeseník – Do křesťanského života vstoupily při vigilii Velikonoční noci Bílé soboty 3 rodačky z Jeseníku. Z celého srdce a na přímluvu jejich křestních patronů jim vyprošujeme hojnost božího požehnání, ochranu svatých andělů, ať je milosrdný Bůh provází, dává jim růst a vede je po dobrých cestách.