Fotogalerie

Stavba farního altánu v České Vsi

« 1 z 4 »

Příměstský tábor v Jeseníku 8.-12.7. 2019

« 1 z 11 »

Přemístění křtitelnice a oprava jejího víka ve farním kostele v Jeseníku r. 2019

« 1 z 10 »

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2019

« 1 z 11 »

Den otců r. 2019

« 1 z 8 »

Svatodušní vaječina 2019 v Jeseníku 9.6.2019

« 1 z 3 »

Pěší pouť na Mariahilf 1.6.2019

Noc kostelů v Jeseníku r. 2019

« 1 z 3 »

Oprava víka od křtitelnice z farního kostela v Jeseníku

« 1 z 15 »

Pouť k sv. Josefovi v České Vsi 1.5.2019

« 1 z 4 »

Velikonoce v Jeseníku 18.-21.4.2019

« 1 z 12 »

Velkopáteční Křížová cesta v České Vsi 19.4.2019

« 1 z 4 »

Křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku 14.4.2019

« 1 z 4 »

Výstava Matka Tereza v Jeseníku

« 1 z 4 »

Tři králové navštívili úřady v Jeseníku 2019

« 1 z 6 »