Výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Bukovicích

V neděli 23. 10. 2022 byla sloužena slavnostní mše svatá k výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Jeseníku – Bukovicích. Začátek byl v 10:30 hod., hlavním celebrantem P. Mgr. Stanislav Kotlář, místní kněz. Po mši svaté si poutníci mohli vzít něco sladkého k zakousnutí (vyhlášené trubičky z Branné) a všichni byli pozváni na …
Pokračovat ve čtení Výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Bukovicích

Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy

Ostrava – V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V tradici založené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pokračuje také apoštolský administrátor biskup Martin David. V sobotu 15. října ocenil v katedrále Božského Spasitele 24 pracovníků Charit, zástupce farností a další nominované. Z našeho děkanátu byli oceněni …
Pokračovat ve čtení Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy

Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a žehnání varhan v Jeseníku

Déšť padal od samého nedělního rána 14.8.2022 na celém Jesenicku. Dívali jsme se s prosbou do nebe a přáli si vidět slunce, vždyť slavíme pouť k Panně Marii Nanebevzaté a vše ve farnosti Jeseníku bylo vzorně připravené jak v kostele, tak i na farní zahradě. Déšť Božího milosrdenství nás očišťoval a my směli při mši …
Pokračovat ve čtení Pouť k Panně Marii Nanebevzaté a žehnání varhan v Jeseníku

Generální oprava kostela v Bukovicích

Generální oprava filiálního kostela sv. Jiří v Bukovicích, v rámci výročí 120 let od vysvěcení kostela, byla zahájena v polovině letošního roku. Opravuje se vnější část kostela za přispění firmy Jana Pečínky ze Studénky. Klempířské práce mají na starost Jiří a Petr Kroupovi a Petr Žabka. Ti otevřeli makovici a přiložené dokumenty předali na faru …
Pokračovat ve čtení Generální oprava kostela v Bukovicích

Jeseničtí farníci obnovili Lurdskou jeskyni

Je neděle 26. června 2022, pět hodin odpoledne. Za mírného deště se scházejí lidé k místu, na kterém většina z nich nikdy nebyla. Přitom Lurdská jeskyně zde stojí již více než 100 let. Od konce války však místo postupně zarůstalo a jen málokdo věděl o zdejším kamenném výklenku – socha Panny Marie zmizela už dávno. Lurdskou jeskyni v Jeseníku …
Pokračovat ve čtení Jeseničtí farníci obnovili Lurdskou jeskyni

Pěší pouť na Maria Hilf

Sedmý ročník stále oblíbenější pěší poutě z Jeseníku na Maria Hilf se uskutečnil v sobotu 25.6.2022. Přímo z Jeseníku ráno vyšlo 12 nejodhodlanějších. Na Rejvízu se k nám připojilo dalších 10, včetně nejmladšího šestiletého poutníka Toníka. Počasí k pochodu více než přálo, o to míň však přálo k přinášení obětí, které každá správná pouť vyžaduje… jak to mimo jiné pěkně vyjádřil …
Pokračovat ve čtení Pěší pouť na Maria Hilf

Májová pobožnost v České Vsi

Nedělní odpoledne většinou trávíme při pěkném počasí venku na procházkách. Kdo chtěl, měl možnost se zúčastnit děkanátní májové pobožnosti v kapličce Panny Marie v České Vsi. Na úvod zazněla píseň z Hosany – Madona, následovalo čtení, desátek růžence, litanie, báseň, modlitba za mír na Ukrajině, modlitba za volbu nového diecézního biskupa atd. Další setkání bude …
Pokračovat ve čtení Májová pobožnost v České Vsi

Křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

V neděli 10. 4. 2022 se sešlo v 15:30 hodin kolem 40 poutníků k další z děkanátních křížových cest v postní době, tentokrát u prvního zastavení ve Smetanových sadech v Jeseníku. Křížovou cestu jsme obětovali za rodiny a naše děti. Stoupali jsme podél křížové cesty za dubnového proměnlivého počasí až k 15. zastavení – Vzkříšení, u …
Pokračovat ve čtení Křížová cesta na Křížový vrch v Jeseníku

Fara v Jeseníku nabídla ubytování uprchlíkům

Od pátku 11. 3. 2022 bylo na faře v Jeseníku ubytováno 5 válečných uprchlíků z Ukrajiny. Dvě maminky a 3 děti – Lena, Maxim, Saša, Anja a Dima. V pátek 18. 3. se přestěhovali do zrekonstruovaného bytu v obci Vlčice. V pondělí 21. 3. 2022 přišlo na faru do Jeseníku 9 uprchlíků (2 matky a …
Pokračovat ve čtení Fara v Jeseníku nabídla ubytování uprchlíkům

Zemřel ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem

Ostrava – Ve věku 74 let zemřel ve čtvrtek 17. února 2022 biskup ostravsko-opavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz. Na věčnost byl povolán zaopatřen svátostmi v Městské nemocnici v Ostravě, kde byl krátce hospitalizován. V čele diecéze stál od jejího založení v roce 1996. Biskup František Václav Lobkowicz se narodil 5. ledna 1948 v Plzni. Jeho rodiči byli Jaroslav Claude, …
Pokračovat ve čtení Zemřel ostravsko-opavský biskup Mons. František Václav Lobkowicz O.Praem