Jeseničtí farníci obnovili Lurdskou jeskyni

Je neděle 26. června 2022, pět hodin odpoledne. Za mírného deště se scházejí lidé k místu, na kterém většina z nich nikdy nebyla. Přitom Lurdská jeskyně zde stojí již více než 100 let. Od konce války však místo postupně zarůstalo a jen málokdo věděl o zdejším kamenném výklenku – socha Panny Marie zmizela už dávno. Lurdskou jeskyni v Jeseníku postavil na své zahradě katecheta a spirituál v klášteře voršilek Jan Zwior asi v roce 1916. Bohužel se nezachovala jediná fotografie. V letošním roce se Katolický spolek Jeseník pustil do obnovy místa. Ve spolupráci s městem Jeseník byly odvezeny popadané stromy, byly vyrovnány povalené kameny a vyspravena samotná jeskyňka. Do úpravy okolí se zapojili hlavně nedaleko bydlící farníci, takže snad bude o místo pečováno i v budoucnu. Požehnání nové sochy Panny Marie Lurdské proběhlo v přátelské atmosféře a nechybělo ani občerstvení, dokonce i s kávou.

Text: Vít Slezák, foto: neanna