články r. 2020

Žehnání Heckelova kříže

Posted on

V pátek 18. září 2020 požehnal otec Stanislav v kopcích nad Dětřichovem nově opravený kříž. Ten stojí u polní cesty vedoucí z Dětřichova na Rejvíz minimálně 180 let, je totiž zakreslen už na vojenské mapě z roku 1840. Pravděpodobně je ale místo s křížem ještě starší. Z vyprávění farníka pana Rudolfa Heckela (1932 – 2015) […]

články r. 2020

Ministrantská schůzka spojená s cyklovýpravou

Posted on

V sobotu 12. 9. 2020 jsme podnikli cyklovýlet z České Vsi přes Jeseník, Bobrovník, Lipovou, Pomezí, Priessnitzovy léčebné lázně do České Vsi. Bylo nás tentokrát méně kvůli zaneprázdněnosti některých ministrantů. V tomto roce je to již druhá výprava ministrantů z farností Jeseník a Česká Ves. V Jeseníku jsme se zastavili ve farním kostele P. M. Nanebevzaté, svěřili jsme celou […]

články r. 2020

Kosení farní louky 2020

Posted on

V sobotu 8. srpna 2020 proběhl již 5. ročník akce Kosení farní louky. Díky státní dotaci za ruční posečení louky s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů jsme mohli pomoci několika potřebným rodinám. Velká část dotace totiž putuje přes nadaci Dobrý anděl k rodinám s nemocnými dětmi, které často řeší složitou finanční situaci (více informací […]

články r. 2020

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

Posted on

V neděli 26. 7. 2020 jsme oslavili v kapli na Křížovém Vrchu svátek sv. Anny, které je tato kaple zasvěcená. Přes třicet poutníků se vydalo v teplém letním dnu pěšky klikatou pěšinou křížové cesty od prvního zastavení až ke kapličce. Křížovou cestu doprovázel jáhen Josef. Blížící se skupinu poutníků zdáli vábil zvon z kaple, který oznamoval přípravu na poutní […]

články r. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2020

Posted on

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku nebo jak se lidově říká Boží Tělo jsme v Jeseníku z důvodu „coronaviru“ prožili a oslavili v kostele. Po mši svaté jsme se všichni pomodlili litanii k Božskému Srdci Páně a chvíli setrvali v adoraci před Nejsvětější Svátostí ve Svaté Hostii.Ta byla vystavena v historické jesenické monstranci, která […]

články r. 2020

Ministrantská schůzka spojená s výpravou

Posted on

V sobotu 13. 6. 2020 jsme podnikli výpravu z České Vsi a Jeseníku do osady Petříkov (obec Ostružná). Konečně jsme se dočkali setkání ministrantů v tomto roce. Plánovanou březnovou, dubnovou a květnovou schůzku nám překazila šířící se pandemie (COVID 19). Než jsme nastoupili do vlaku v Jeseníku, svěřili jsme celou výpravu do ochrany P. Marie a andělům […]

články r. 2020

Žehnání kaple v České Vsi

Posted on

V neděli 17.5.2020 v 15:30 hodin byla požehnána otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem kaple, která se nachází v lese nad Českou Vsí. Lesní kaplička na Ovčí pasece byla postavena někdy v první polovině 19. století místním hostinským na památku jeho předčasně zemřelé manželky. Byla zasvěcena jménu „Marie Ochranitelky“ a byla určena těm, kteří chtěli vyslovit […]

články r. 2020

Šalom – Pokoj

Posted on

Drazí farníci,touto pašijovou nedělí vstoupíme do svatého týdne, který je vrcholem celého liturgického roku. Možná mnozí prožíváme jakousi „opuštěnost“ ve svých domovech, zvláště vy starší, kteří jste ve svých domovech sami. Snad  je to pro nás šance hlouběji prožít Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě. Ale víme, že naším Pánem nejsme nikdy opuštěni. Právě proto vzal na […]

články r. 2020

Generální oprava varhan v Jeseníku

Posted on

Koncem roku 2019 začala  generální oprava varhan v jesenickém katolickém kostele Nanebevzetí P. Marie. Tyto varhany byly zhotoveny v krnovské varhanářské firmě Rieger u. Sohne  v roce 1874, v době reorganizace firmy a od té doby, to je 146 let, hrají téměř každý den bez nějakých  větších oprav. V posledních 20 letech se však přece […]