Žehnání Heckelova kříže

V pátek 18. září 2020 požehnal otec Stanislav v kopcích nad Dětřichovem nově opravený kříž. Ten stojí u polní cesty vedoucí z Dětřichova na Rejvíz minimálně 180 let, je totiž zakreslen už na vojenské mapě z roku 1840. Pravděpodobně je ale místo s křížem ještě starší. Z vyprávění farníka pana Rudolfa Heckela (1932 – 2015) …
Pokračovat ve čtení Žehnání Heckelova kříže

Ministrantská schůzka spojená s cyklovýpravou

V sobotu 12. 9. 2020 jsme podnikli cyklovýlet z České Vsi přes Jeseník, Bobrovník, Lipovou, Pomezí, Priessnitzovy léčebné lázně do České Vsi. Bylo nás tentokrát méně kvůli zaneprázdněnosti některých ministrantů. V tomto roce je to již druhá výprava ministrantů z farností Jeseník a Česká Ves. V Jeseníku jsme se zastavili ve farním kostele P. M. Nanebevzaté, svěřili jsme celou …
Pokračovat ve čtení Ministrantská schůzka spojená s cyklovýpravou

Kosení farní louky 2020

V sobotu 8. srpna 2020 proběhl již 5. ročník akce Kosení farní louky. Díky státní dotaci za ruční posečení louky s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů jsme mohli pomoci několika potřebným rodinám. Velká část dotace totiž putuje přes nadaci Dobrý anděl k rodinám s nemocnými dětmi, které často řeší složitou finanční situaci (více informací …
Pokračovat ve čtení Kosení farní louky 2020

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

V neděli 26. 7. 2020 jsme oslavili v kapli na Křížovém Vrchu svátek sv. Anny, které je tato kaple zasvěcená. Přes třicet poutníků se vydalo v teplém letním dnu pěšky klikatou pěšinou křížové cesty od prvního zastavení až ke kapličce. Křížovou cestu doprovázel jáhen Josef. Blížící se skupinu poutníků zdáli vábil zvon z kaple, který oznamoval přípravu na poutní …
Pokračovat ve čtení Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2020

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku nebo jak se lidově říká Boží Tělo jsme v Jeseníku z důvodu „coronaviru“ prožili a oslavili v kostele. Po mši svaté jsme se všichni pomodlili litanii k Božskému Srdci Páně a chvíli setrvali v adoraci před Nejsvětější Svátostí ve Svaté Hostii.Ta byla vystavena v historické jesenické monstranci, která …
Pokračovat ve čtení Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2020

25. výročí kněžského svěcení otce Stanislava

V neděli 21. 6. 2020 jsme s celou farností Jeseník oslavili stříbrné kněžské jubileum otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře. Za farnost  mu popřáli farníci Tadeusz Kuchejda, Marcelka Krzystková, Václav Tschulik a Věrka Vyhnálková. Poděkovali P. Stanislavovi nejen za starost o děkanský kostel a faru, ale i za  starost o každého člena farnosti a o …
Pokračovat ve čtení 25. výročí kněžského svěcení otce Stanislava

Ministrantská schůzka spojená s výpravou

V sobotu 13. 6. 2020 jsme podnikli výpravu z České Vsi a Jeseníku do osady Petříkov (obec Ostružná). Konečně jsme se dočkali setkání ministrantů v tomto roce. Plánovanou březnovou, dubnovou a květnovou schůzku nám překazila šířící se pandemie (COVID 19). Než jsme nastoupili do vlaku v Jeseníku, svěřili jsme celou výpravu do ochrany P. Marie a andělům …
Pokračovat ve čtení Ministrantská schůzka spojená s výpravou

Žehnání kaple v České Vsi

V neděli 17.5.2020 v 15:30 hodin byla požehnána otcem děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem kaple, která se nachází v lese nad Českou Vsí. Lesní kaplička na Ovčí pasece byla postavena někdy v první polovině 19. století místním hostinským na památku jeho předčasně zemřelé manželky. Byla zasvěcena jménu „Marie Ochranitelky“ a byla určena těm, kteří chtěli vyslovit …
Pokračovat ve čtení Žehnání kaple v České Vsi

Šalom – Pokoj

Drazí farníci,touto pašijovou nedělí vstoupíme do svatého týdne, který je vrcholem celého liturgického roku. Možná mnozí prožíváme jakousi „opuštěnost“ ve svých domovech, zvláště vy starší, kteří jste ve svých domovech sami. Snad  je to pro nás šance hlouběji prožít Ježíšovu opuštěnost v Getsemanské zahradě. Ale víme, že naším Pánem nejsme nikdy opuštěni. Právě proto vzal na …
Pokračovat ve čtení Šalom – Pokoj

Generální oprava varhan v Jeseníku

Koncem roku 2019 začala  generální oprava varhan v jesenickém katolickém kostele Nanebevzetí P. Marie. Tyto varhany byly zhotoveny v krnovské varhanářské firmě Rieger u. Sohne  v roce 1874, v době reorganizace firmy a od té doby, to je 146 let, hrají téměř každý den bez nějakých  větších oprav. V posledních 20 letech se však přece …
Pokračovat ve čtení Generální oprava varhan v Jeseníku