články r. 2020

Ministrantská schůzka spojená s výpravou

V sobotu 13. 6. 2020 jsme podnikli výpravu z České Vsi a Jeseníku do osady Petříkov (obec Ostružná). Konečně jsme se dočkali setkání ministrantů v tomto roce. Plánovanou březnovou, dubnovou a květnovou schůzku nám překazila šířící se pandemie (COVID 19). Než jsme nastoupili do vlaku v Jeseníku, svěřili jsme celou výpravu do ochrany P. Marie a andělům strážným, což se vyplatilo, domů jsme se všichni vrátili v pořádku. Během výpravy jsme se seznámili s historií osady Petříkov a životopisy sv. Tarsicia (patrona ministrantů) a sv. Dominika Sávia (patrona mládeže).

Zaujal nás návod sv. Dona Boska, jak se každý z nás může stát svatým. Jednou se zeptal Dominik Sávio svého duchovního učitele, jak se člověk může stát svatým. Don Bosko odpověděl: Na svátost je jeden recept. Jsou v něm pro Tebe důležité tři přísady:

  • Veselost – to co tě činí smutným, co tě zneklidňuje odhoď pryč
  • Plnění tvých školních a náboženských povinností – buď pozorný, dělej dobře úkoly a připravuj se studiem a modli se rád
  • Dělej druhým dobro

A když dobře tyto tři věci smícháš, staneš se svatým“.

Když jsme z Ramzové od vlakové zastávky (po vyřádění se na dětském hřišti) došli do Petříkova k bobové dráze, prožili jsme všichni radostné zážitkové chvíle při jízdách na bobové dráze. Byla to vskutku adrenalinová zábava.

Celkem se nás sešlo 9, počasí bylo výtečné, slunečné. Ministranti měli skvělý nápad, že se můžeme osvěžit (zchladit) v místním horském potoce „Branná“. Na závěr výpravy jsme se pomodlili před kapli sv. Vavřince a udělali společné foto z osady Petříkov před kapli.. Indiánským krokem jsme se odebrali na vlakovou zastávku do Ramzové.

Již nyní se těšíme na další ministrantskou výpravu, která se uskuteční 12. září 2020. Kluci navrhují cyklovýlet buď k Nyznerovským vodopádům nebo okružní trasu „Česká Ves – Jeseník – Bobrovník – Pomezí – Lázně Jeseník – Ranč v České Vsi“.

S pomocí Boží se nám snad podaří i další plánovaná výprava, pokud nepřijde druhá vlna COVIDU 19.

Josef Liberda, trvalý jáhen ve farnosti Česká Ves