Seminář modlitby a půstu v Medžugorji

„Mír, mír, jenom mír. Je třeba, aby se lidé usmířili s Bohem a mezi sebou.“   Na pouť do Medžugorje se můžeme přihlásit s velkým očekáváním, většinou hlavně toužíme navštívit místa, kde se zjevuje Panna Maria, Královna míru, a modlit se tam. Pokaždé je pouť jiná, protože jsou jiné okolnosti, jiní poutníci a pořadatelé, jiné …
Pokračovat ve čtení Seminář modlitby a půstu v Medžugorji

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

Slavnost Těla a Krve Páně prožily letos v Jeseníku společně čtyři farnosti – Jeseník, Česká Ves, Lipová lázně a Domašov. Na fotografiích vidíte m.j. průvod, který letos poprvé od roku 1949 prošel celým náměstím a kterého se zúčastnilo asi 300 lidí. Prožili jsme velkou radost a oslavili důstojně Pána Ježíše v Nejsvětější Svátosti. Kéž svými …
Pokračovat ve čtení Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku

Velikonoce v Jeseníku r. 2015

Letošní velikonoce jsme v Jeseníku začali ekumenicky a to veřejným čtením bible. První čtení se konalo na Velký pátek, další část se četla na Bílou sobotu.Ve čtení se střídali křesťané za všech křesťanských církví na Jesenicku. Další slavení velikonoc jsme již prožívali v katolickém kostele P. Marie Nanebevzaté a to žehnáním ohně, velikonoční svíce celou slavností …
Pokračovat ve čtení Velikonoce v Jeseníku r. 2015

Slavnost Sv.Tří králů v Jeseníku

Pochválen buď Králi králů od nás tří pohanů…“ znělo v Jeseníku při mši svaté v neděli 4. ledna 2014. Tato starobylá koleda se zpívá v Jeseníku již od roku 1946 téměř každý rok na každý svátek sv. Tří králů. Letos ji zazpívala mužská část chrámové scholy. Po mši svaté zazpívali malí koledníci další koledu – …
Pokračovat ve čtení Slavnost Sv.Tří králů v Jeseníku