Sek. františkáni

Třetí řád byl založen r. 1221 sv. Františkem z Assisi. Jeho jedinečné pochopení evangelia dalo vznik hnutí obnovy, zahrnující také ty, kteří nemohli vstoupit do Prvního (mužského) či Druhého (ženského) řádu. Toto hnutí lidí žijících ve světě vešlo do historie pod názvem Třetí řád, nyní se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ).


První životopisec sv. Františka z 13. stol. Tomáš z Celana píše o počátcích františkánského hnutí takto:
„Mnozí, šlechtici i prostí, duchovní i laici, začali se z Božího vnuknutí přidávat k svatému Františkovi, aby se pod jeho vedením navždy zasvětili Bohu. On, jako přetékající řekou, zaplavil všechny proudy nebeské milosti a nadpřirozených darů, takže půdu jejich srdcí ozdobil květy ctností. Podle jeho příkladu, pravidel i nauky se Kristova církev obnovila v obojím pohlaví a triumfuje v trojím bojovém šiku vyvolených. A všem dal směrnice pro jejich život a každému stavu ukázal pravou cestu ke spáse“.


Sekulární františkánský řád (SFŘ) patří do františkánské rodiny a je tvořen „jednotou všech katolických bratrských společenství, jejichž členové, vedeni Duchem svatým, se svou profesí zavazují žít evangelium způsobem sv. Františka ve svém světském stavu, podle řehole schválené církví“ (Konstituce 1, 3).
Řehole a život sekulárních františkánů je zachovávat evangelium našeho Pána Ježíše Krista podle příkladu sv. Františka z Assisi, který učinil Krista oduševňujícím středem svého života vzhledem k Bohu i lidem… Sekulární františkáni se proto mají často oddávat četbě evangelia, z evangelia přecházet k životu a ze života k evangeliu. (Řehole, čl. 4).


Podle posledního sčítání (1.7.1996) má SFŘ ve světě asi 435 000 profesních členů.
Zdroj: https://www.ofm.cz/frantiskansky-rad/sekularni-rad

Sekulární františkáni na Jesenicku


V roce 1899 vzniklo na území jesenického děkanátu bratrské společenství sekulárních františkánů, které mělo celkem 214 členů a působilo zde až do začátku II. sv. války. Spojovalo bratry a sestry jak z Jesenicka, tak i Zlatohorska, Javornicka, Vidnavska a dokonce i nynějších polských Głuchołaz. Po válce se už společenství neobnovilo.
Snad díky působení řeholních sester internovaných v Bílé Vodě v období komunismu vzniklo společenství v Bílé Vodě, které ovšem postupně ztratilo členy a bylo zrušeno.
V současnosti je nás zde několik františkánských terciářů (velká část z místního bratrského společenství Šumperk, kteří stojíme o společné setkávání a usilujeme o vznik samostatného společenství (i když společenství v Šumperku máme rádi, přeci jenom to dojíždění zabere určitý čas).
Scházíme se v neděli po 2. sobotě v měsíci od 15 hod. na faře v Jeseníku.
Srdečně uvítáme všechny zájemce o františkánskou spiritualitu.
Další informace, aktuality a kontakty najdete na stránkách jesenické části místního bratrského společenství Šumperk:


https://jesenik.terciari.cz/


Více o spiritualitě a osobnostech sekulárního frantiskánského řádu najdete zde:
https://sumperk.terciari.cz/o_terciarich