Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Sestry a bratři, věříme v sílu společné modlitby, proto vás všechny vyzýváme, abychom se vzhledem k závažnosti k celé situaci na Ukrajině společně s naléhavostí, ale i s důvěrou v Boží moc, modlili takto: Dobrý a milosrdný Bože, Ty jsi náš nebeský Otec, dokonale nás znáš a miluješ. Proto se s důvěrou odevzdáváme do Tvých rukou. Prosíme Tě za mírové řešení …
Pokračovat ve čtení Výzva k modlitbě a postu za mírové řešení situace na Ukrajině

Obraz fatimské svaté rodiny

V malé slovenské obci Lackov, která čítá něco málo přes 100 obyvatel, chtěli místní na začátku devadesátých let 20. století postavit na hřbitově skromnou smuteční síň. Nakonec se s tehdejším farářem Imrichem Kováčem dohodli, že postaví důstojnou kapli v centru obce, kde by se mohli scházet i na bohoslužby. Kde však sehnat peníze na stavbu? Příspěvky plynuly např. i …
Pokračovat ve čtení Obraz fatimské svaté rodiny

Důvěřujte mi!

Poselství, které Pán Ježíš svěřil P. Dolindu Ruotolovi. Proč se tak staráte a znepokojujete? Přenechejte mi starost o své záležitosti, a všechno se uklidní. V pravdě vám říkám, že každý úkon opravdové, hluboké a úplné důvěry vyvolá účinek, který požadujete, a obtížná situace se vyřeší. Důvěřovat mi neznamená se nejprve soužit, bouřit se, zoufat si a …
Pokračovat ve čtení Důvěřujte mi!

Otec Paul z Graymoor: zakladatel Společnosti usmíření a Oktávu jednoty církví

Rodinné prostředí Otec Paul, vlastním jménem Lewis Thomas Wattson, se narodil jako třetí syn chudého episkopálního duchovního. Jeho otec Josef byl konvertitou od presbyteriánů na americkou větev anglikánské církve a silně ho v mládí poznamenalo vyhoštění z teologického semináře v New Yorku. Bylo to v době Oxfordského hnutí v Anglii, kdy se hojně šířila brilantní pojednání …
Pokračovat ve čtení Otec Paul z Graymoor: zakladatel Společnosti usmíření a Oktávu jednoty církví

Památník obětem války v jesenickém kostele

Celých 16 let od konce I. světové války se snažili občané Jeseníku o vybudování památníku obětem války. Podařilo se jim to až v roce 1934, kdy byl postaven památník ve farním kostele. Jak slavnostní odhalení pomníku probíhalo? Jako den odhalení pomníku byla vybrána středa 15. srpna 1934. Zároveň to byl den slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, coby …
Pokračovat ve čtení Památník obětem války v jesenickém kostele

Pýcha je pro Pána nepřekonatelnou překážkou

»Moje srdce se dá obměkčit jen pokorou. Třeba si srdce velice přeje Mě milovat, dokud nenastoupí přímou cestu pokory, bude klopýtat, padat a nikdy nedosáhne mé lásky. Člověk má na srdci prach, sebelásku, která mu zakrývá zrak duše jako závoj a kazí jeho jednání. Člověk je plný pýchy a Já s pyšnými nemám nic společného. …
Pokračovat ve čtení Pýcha je pro Pána nepřekonatelnou překážkou

Jesenická Panna Maria Usmiřitelka

Kdo zavítá v měsíci květnu do farního kostela v Jeseníku, jistě si všimne krásné sochy Panny Marie na pravém bočním oltáři. Co víme o této soše? Jaká je její historie? Ve spojených státech amerických žil episkopální duchovní jménem Paul Wattson 1. V roce 1898 založil spolu s Luranou White v místě zvaném Graymoor u městečka Garrison v americkém státě …
Pokračovat ve čtení Jesenická Panna Maria Usmiřitelka

Filmové tipy

článek z Katolického týdeníku 2006/30: Zajímavé filmy podle Vatikánu „Od chvíle, kdy v Paříži v prosinci 1895 publikum poprvé vidělo filmy bratří Lumiérů, se filmový průmysl stal univerzálním médiem, které má hluboký vliv na vývoj lidských postojů i rozhodnutí a pozoruhodnou schopnost ovlivňovat veřejné mínění a kulturu přes všechny společenské i politické hranice.“ Tato slova pronesl …
Pokračovat ve čtení Filmové tipy

O rorátech

Roráty jsou liturgicko – hudební formou ranní mariánské mše svaté, která se koná v adventní době. Název je odvozen od vstupního zpěvu (Introitus) čtvrté neděle adventní, který začíná slovy: „Rorate coeli desuper“ (Rosu dejte shůry). Původ rorátů sahá až do doby vlády Karla IV., jenž zavedl celoroční praxi votivních mší k Panně Marii. K těmto …
Pokračovat ve čtení O rorátech

Rozmlouvání člověka se smrtí

Námět na dušičkové rozjímání nad básní z druhé poloviny 15. století: Divnés ty, Smrti, strašidlo: vědouc, že mám zde ctné bydlo nic sobě mne nešanuješ a všeho mne zbaviti chceš. Ano všeho dobrého dosti, jídla, pití bez lačnosti, spižírny plné i stodoly, a na dvoře tučné voly, šatstva v komorách, peněz v truhlách a co na zemi, na dědinách – mám pak ode všeho jíti a …
Pokračovat ve čtení Rozmlouvání člověka se smrtí