články r. 2020

Generální oprava varhan v Jeseníku

Koncem roku 2019 začala  generální oprava varhan v jesenickém katolickém kostele Nanebevzetí P. Marie. Tyto varhany byly zhotoveny v krnovské varhanářské firmě Rieger u. Sohne  v roce 1874, v době reorganizace firmy a od té doby, to je 146 let, hrají téměř každý den bez nějakých  větších oprav. V posledních 20 letech se však přece jenom začal projevovat jejich stav,který se zhoršoval především působením červotoče,který doslova “sežral” značnou část dřevěných součástí,takže bylo nutno k velké opravě přikročit. Podařilo se přesvědčit Krajský úřad Olomouc ,který na opravu uvolnil větší částku a rovněž i Sdružení “Kirche in Not”, které rovněž přispělo významnou částkou, takže oprava může být provedena a zaplacena. Oprava ba měla být dokončena do jednoho roku, neboť její rozsah je značný a řada dílů jako vzdušnice, traktury i některé píšťaly se musí zhotovit nové a to zejména právě k vůli tomu broučkovi-červotoči. Na fotografiích vidíte, že řada dílů se doslova rozpadala při demontáži. Je si jen přát, aby oprava probíhala ve stanovených časových limitech a my abychom brzo uslyšeli velebný zvuk tohoto královského nástroje.Děkujeme vám za případný příspěvek na opravu. VDV