články r. 2020

25. výročí kněžského svěcení otce Stanislava

V neděli 21. 6. 2020 jsme s celou farností Jeseník oslavili stříbrné kněžské jubileum otce děkana P. Mgr. Stanislava Kotláře. Za farnost  mu popřáli farníci Tadeusz Kuchejda, Marcelka Krzystková, Václav Tschulik a Věrka Vyhnálková. Poděkovali P. Stanislavovi nejen za starost o děkanský kostel a faru, ale i za  starost o každého člena farnosti a o jejich problémy a nejen to, i za starost o celý děkanát a o řádnou duchovní péči všech kněží v Jesenickém děkanátu.

Přejeme mu a vyprošujeme do dalších 25ti let kněžské služby Boží požehnání, zdraví duše i těla a dobré přátele – farníky.

VDV