články r. 2020

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

V neděli 26. 7. 2020 jsme oslavili v kapli na Křížovém Vrchu svátek sv. Anny, které je tato kaple zasvěcená. Přes třicet poutníků se vydalo v teplém letním dnu pěšky klikatou pěšinou křížové cesty od prvního zastavení až ke kapličce. Křížovou cestu doprovázel jáhen Josef. Blížící se skupinu poutníků zdáli vábil zvon z kaple, který oznamoval přípravu na poutní mši svatou.

Ještě dříve, než přišla skupina poutníků z křížové cesty, se malebná kaplička z poloviny zaplnila dalšími věřícími, kteří připutovali nejen z Jeseníku, ale i z České Vsi a dalších farností. Přišli se poklonit a uctít památku rodičů Panny Marie. Zprvu jsem pochybovala, zda bude dost místa pro všechny, ale pak se kaplička „nafoukla“ a přes 70 poutníků se do kaple vešlo.

Mši svatou celebroval náš děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář.

V kázání nám otec Stanislav připomenul hloubku a důležitost vzájemných vztahu mezi prarodiči a vnoučaty. Po vzoru sv. Anny a sv. Jáchyma – rodičů Panny Marie a prarodičů Ježíše Krista. Také nám přečetl závěť babičky papeže Františka, kterou si papež nosí stále ve svém breviáři. A příběh paní, která byla matkou i babičkou, modlila se za své děti i vnoučata a stále pochybovala o jejich víře a naříkala nad jejich životy …

Při mši svaté jsme zpívali písně k památce sv. Anny doprovázené na harmonium a Honza H. zpestřil slavnost o kytarové písně.

Tato krásná pouť byla ukončena společnou modlitbou za poděkování a vzpomínku na všechny, kteří se o toto místo v historii zasloužili.

Po mši bylo připraveno drobné pohoštění. Děkuji všem, kteří se jakkoli přičinili s pečením, chystáním a jinou pomocí. Také všem poutníkům a otci Stanislavovi za možnost alespoň jednou za rok vdechnout život do kapličky v poutní mši svaté.

Věra Nováková