články r. 2020

Příprava na 1. svaté přijímání

Posted on

“Dnes budu tvým hostem!”, řekl Ježíš Zacheovi. Děti přijaly tuto výzvu a rozhodly se letošní rok, že Ježíš přijde jako host do jejich srdcí, do jejich rodin a to při svatém přijímání. Poslední víkend v únoru jsme se s dětmi z různých koutů našeho děkanátu sešli na faře v Jeseníku. Společnými chvílemi při modlitbě, katechezích, […]

články r. 2020

Setkávání seniorů na faře v Jeseníku

Posted on

Další setkání seniorů z jesenické a českoveské farnosti se uskutečnilo 19. února 2020. Pod vedením našeho pana kaplana P. Mgr. Jiřího Kotrby jsme se seznámili se životopisem ctihodné Přibyslavy, sestry sv. Václava. Dále se hovořilo o svátostech, zejména o křtu a svátosti nemocných. Zúčastnilo se asi 10 farníků a atmosféra byla velmi přátelská, také díky […]

články r. 2020

Kulatiny v Jeseníku

Posted on

V neděli 2. 2. 2020 jsme oslavili kulaté narozeniny naší milé přítelkyně paní Marcelky K., kterou mnozí v Jeseníku známe jako vždy ochotnou farnici, která neváhá věnovat čas pro náš jesenický mariánský kostel či pro někoho z farnosti. Chceme ji popřát mnoho Božího požehnání a zdraví a radosti a dobré nálady a konec konců i dlouhá […]

články r. 2020

Tříkrálová výprava

Posted on

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukroumou firmu […]

články r. 2020

Tříkrálové koledování v Jeseníku

Posted on

Tříkrálové koledování v Jeseníku začalo v neděli 5. ledna 2020 v kostele po mši svaté požehnáním koledníků. Před tím zazpívala mužská schola jesenické farnosti tradiční Tříkrálovou koledu „Pochválen buď Pane Pánů od nás tří pohanů…“ Tato koleda se v Jeseníku zpívá každoročně na svátek „Zjevení Páně “ a to již od roku 1946! Koledníci budou navštěvovat […]