články r. 2020

Kosení farní louky 2020

V sobotu 8. srpna 2020 proběhl již 5. ročník akce Kosení farní louky. Díky státní dotaci za ruční posečení louky s výskytem ohrožených druhů rostlin i živočichů jsme mohli pomoci několika potřebným rodinám. Velká část dotace totiž putuje přes nadaci Dobrý anděl k rodinám s nemocnými dětmi, které často řeší složitou finanční situaci (více informací o použití dotace najdete na stránkách Katolického spolku Jeseník: https://katolickyspolek.webnode.cz/).

Letos se nás sešlo 14 dobrovolníků, což je nejméně ze všech 5 ročníků.  I tak jsme ale měli před polednem hotovo, tzn. posečeno, vyhrabáno a uklizeno. Velké díky patří všem, kteří se zapojili nejen prací, ale i přípravou občerstvení nebo půjčením nářadí.

Ještě mi dovolte krátkou úvahu, která mě napadla při vyúčtovávání této akce:

Můžeme spočítat, že každý svou 5 hodinovou prací věnoval částku asi 1000 Kč. Přemýšlím, jestli se těch 200 Kč za hodinu poměrně těžké práce vůbec vyplatí. Jestli není jednodušší věnovat stejnou částku ušetřenou z platu z ne tak namáhavého zaměstnání. Jistě mnozí z nás darují různé částky na rozmanité bohulibé věci, ale často dáváme ze svého nadbytku. Málokdy nás ten dar opravdu bolí. Když si ale vzpomenu na příběh o chudé vdově, kterou Pán Ježíš pochválil za pár haléřů, tak si myslím, že jsme každý z účastníků darovali mnohem víc. Můžeme v průběhu roku rozdávat velké tisíce ze svého nadbytku, ale v očích Božích má možná největší cenu právě ta sobotní poslední hodina práce na poledním slunci – těch posledních 200 Kč. Má to však podmínku. Je potřeba tu práci dělat s láskou… s láskou k Bohu a bližnímu. A co se mi na akci kosení farní louky líbí nejvíc? To, že se tam setkám lidmi, o kterých ani v nejmenším nepochybuji, že tuto lásku mají.

Vít Slezák