články r. 2019

Nový kaplan v Jeseníku

V neděli  21.7.2019 přivítala Jesenická farnost nového kaplana P. Mgr. Jiřího Marka Kotrbu. Máme velikou radost za tuto velikou Boží milost. Modlíme se za jeho další požehnané působení, za dary Ducha svatého pro něj a těšíme se na dobrou spolupráci. VDV

články r. 2019

Příměstský tábor v Jeseníku

Příměstský tábor školní mládeže ve farnosti Jeseník, který se konal 8. -12.7.2019, přinesl dětem mnoho radosti ( jak nám sdělil školák 4. třídy z Jeseníku Vítek) a mládeži, která zde současně absolvovala animátorskou praxi, mnoho zkušeností ,vědomostí, přátelství a radostných okamžiků (jak nám sdělila animátorka Anička z Polomi.) Tábor vedl P. Jan Slavík z Diecézního … číst více

články r. 2019

Obnovená křtitelnice

Nejstarší zprávu o křtitelnici v jesenickém kostele máme z vizitační zprávy z roku 1652 z pera vratislavského kanovníka Jana Leuderodeho. Píše:“ Ciborium a monstrance je na hlavním oltáři, který byl s dvěma bočními oltáři posvěcen nejdůstojnějším světícím biskupem. Vše je v nejlepším pořádku. Křtitelnice je dobře uzavřena, čistá a náležitě ozdobena, totiž sochou sv. Jana Křtitele.“ Osud … číst více

články r. 2019

Přemístění křtitelnice a oprava jejího víka ve farním kostele v Jeseníku

Nedílnou součástí každého kostela bývá křtitelnice. Ne jinak je tomu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Křtitelnice stála v boční kapli ve výklenku a byla tak málo viditelná pro příchozí. Navíc její dřevěné víko se nacházelo v dost špatném stavu. Bylo potřeba jeho zrestaurování, proto byl osloven pan Petr Bittner ze Staříče, který se práce ujal. … číst více

články r. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla, jsme prožili v Jeseníku v neděli 23.6. 2019 a oslavili velkým průvodem s Nejsvětější Svátostí k oltářům na zámeckém náměstí. Při tom jsme prosili za naše město, za naše farnosti Jeseník, Českou Ves, Domašov, Lipovou-lázně a za Vápennou, aby duch pravé lásky a svornosti vládl nejen mezi … číst více

články r. 2019

Den otců farností Jeseník a Česká Ves

V neděli 16. června 2019 oslavili tatínci z farností Jeseník a Česká Ves svůj svátek tím, že vzali své děti a vydali se na Ramzovou. Maminky tentokrát nechali doma. Sraz byl v 11:00 hodin, poté se jelo lanovkou na Šerák. Po malém občerstvení se skupina vydala zpět pěšky. Při bouřce a dešti zdolali Obří skály … číst více

články r. 2019

Smažení vaječiny v Jeseníku

Na Svatodušní neděli 9.6.2019 odpoledne se část Jesenické farnosti sešla na farní zahradě na tradiční svatodušní “Vaječinu”, což je zvyk z Frýdecka a může nám připomenout, že život vzniká s přispěním Ducha svatého a vajíčko nám to a zvláště dětem může přiblížit, neboť děti ví, že z vajíčka se vylíhne malé kuřátko, které je živé … číst více

články r. 2019

Noc kostelů v Jeseníku 2019

Tuto slavnost jsme prožili v pátek 24. května 2019 ve všech kostelích v Jeseníku a byla to příležitost pro všechny, podívat se čím žijí křesťané ve svých prostorách. Ve farním kostele P. Marie u náměstí jsme byli přivítáni děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem a historickou přednášku o oltářích v našem kostele přednesl p. Mgr Vít … číst více

články r. 2019

Pouť k sv. Josefu Dělníku v České Vsi

Ve středu 1.5.2019 jsme v 10:00 hod. byli na pouti ke sv. Josefu – dělníku, kterého jsme prosili o přímluvu ve farnosti Česká Ves u Jeseníku. Tato farnost slaví patrocinium právě na 1. května a připravila skutečně duchovní i kulturní program. Nezapomněla ani na děti, které nás všechny pobavily divadlem „O neuklizených hračkách“. Za všechny … číst více

články r. 2019

Velkopáteční křížová cesta pro rodiny s dětmi

Děti, rodiče, prarodiče a farníci z různých koutů děkanátu spolu s otcem Stanislavem i jáhnem Josefem zavítali na Velký pátek (19.4.2019) do České Vsi. Bylo nás přes 60. Každá rodina si zvolila svůj úmysl a napsala ho na dřevěný kříž. Od hřbitova jsme za zvuku „klacíkového orchestru“ vyšli směr kaplička u Lesního domova. Rádi bychom, … číst více