články r. 2020

Příprava na 1. svaté přijímání

Posted on

“Dnes budu tvým hostem!”, řekl Ježíš Zacheovi. Děti přijaly tuto výzvu a rozhodly se letošní rok, že Ježíš přijde jako host do jejich srdcí, do jejich rodin a to při svatém přijímání. Poslední víkend v únoru jsme se s dětmi z různých koutů našeho děkanátu sešli na faře v Jeseníku. Společnými chvílemi při modlitbě, katechezích, […]

články r. 2020

Setkávání seniorů na faře v Jeseníku

Posted on

Další setkání seniorů z jesenické a českoveské farnosti se uskutečnilo 19. února 2020. Pod vedením našeho pana kaplana P. Mgr. Jiřího Kotrby jsme se seznámili se životopisem ctihodné Přibyslavy, sestry sv. Václava. Dále se hovořilo o svátostech, zejména o křtu a svátosti nemocných. Zúčastnilo se asi 10 farníků a atmosféra byla velmi přátelská, také díky […]

články r. 2020

Kulatiny v Jeseníku

Posted on

V neděli 2. 2. 2020 jsme oslavili kulaté narozeniny naší milé přítelkyně paní Marcelky K., kterou mnozí v Jeseníku známe jako vždy ochotnou farnici, která neváhá věnovat čas pro náš jesenický mariánský kostel či pro někoho z farnosti. Chceme ji popřát mnoho Božího požehnání a zdraví a radosti a dobré nálady a konec konců i dlouhá […]

články r. 2020

Tříkrálová výprava

Posted on

Stejně jako v minulém roce, tak i letos se do koledování zapojila „VIP“ skupinka dospělých koledníků. Převlečeni za Tři krále koledovali děkan Stanislav Kotlář, Václav Tschulik a Václav Dvořák. Společně s nimi byla koledovat i ředitelka Charity Jeseník Helena Paschkeová. Dne 6. ledna zpívali svou koledu na úřadech, státních institucích a navštívili i soukroumou firmu […]

články r. 2020

Tříkrálové koledování v Jeseníku

Posted on

Tříkrálové koledování v Jeseníku začalo v neděli 5. ledna 2020 v kostele po mši svaté požehnáním koledníků. Před tím zazpívala mužská schola jesenické farnosti tradiční Tříkrálovou koledu „Pochválen buď Pane Pánů od nás tří pohanů…“ Tato koleda se v Jeseníku zpívá každoročně na svátek „Zjevení Páně “ a to již od roku 1946! Koledníci budou navštěvovat […]

články r. 2019

Půlnoční mše svatá v Jeseníku

Posted on

Vánoce začínají půlnoční. Tak tomu bylo i v Jeseníku. Kostel Panny Marie zářil všemi světly, krásná hudba zněla až na ulici. Na mši svatou ve 22:00 hod. přišlo 300 lidí, kteří si poslechli biblické texty, které jim přiblížily význam vánoc. Všichni jsme se potěšili Linkovými fanfárami v provedení dvou trubačů a varhan. Vtipná promluva otce […]

články r. 2019

Advent ve farnostech

Posted on

Jesenická a Českoveská farnost začínají společně prožívat Advent. V pátek 6. prosince 2019 se děti obou farností sešly na mši svaté, sice v 17:00 hod. večer, ale přes to s adventními modlitbami, které podtrhl vstupní průvod dětí s lucerničkami a svícemi. Atmosféru adventních ranních mší svatých navodilo přítmí, ve kterém se celá mše svatá sloužila. Po […]

články r. 2019

Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

Posted on

Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 proběhlo národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích. Sešlo se zde asi 700 maminek a babiček zapojených do tohoto hnutí ze všech koutů naší země. Toto hnutí vzniklo v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.  Setkáváme se […]

články r. 2019

Děkujeme za body a podporu

Posted on

V Charitě Jeseník jsme už od prázdnin dávali všude vědět, že je možné sbírat pomocí aplikace „EPP – Pomáhej pohybem“ body a že od října bude možné podpořit projekt na vybavení výdejny stravy v nově zrekonstruovaném Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Naše fundraiserka, Věrka Vyhnálková, aplikaci všude propagovala a oslovila také různé sportovce, aby se nasbíralo […]

články r. 2019

Renovace kříže u kostela P. Marie Nanebevzaté v Jeseníku

Posted on

V minulém týdnu od 18.10. 2019 proběhla renovace krásného, asi 4 m vysokého, votivního mramorového kříže, který stojí na pravé straně vedle vchodu do kostela. Tento kříž ze supíkovického mramoru je dílem slezského sochaře Rafaela Kutzera a byl zde umístěn v roce 1907 jako poděkování Pánu Bohu. Od té doby nebyl pravděpodobně vůbec udržován, takže […]