Slavnost Božího Těla v Jeseníku

V neděli 11.6. 2023 jsme v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku slavili slavnost Těla a Krve Páně, lidově řečeno Boží Tělo. Mši svatou, která byla společná s farností Česká Ves, celebroval náš otec děkan Stanislav Kotlář. Přítomen byl i trvalý jáhen Josef Liberda. Kostel farníci vyzdobili březovými stromky a mladé slečny měly přichystány košíky s okvětními lístky jako družičky do průvodu. Letos se však tradiční průvod kolem kostela ke čtyřem oltářům, z důvodu omezení způsobených cyklistickým závodem míru. nekonal. Čtveřice modliteb proběhla před hlavním oltářem, načež otec děkan v doprovodu ministrantů a družiček vyšel s monstrancí před kostel, kde požehnal celému městu.

Manželé Petr a Věrka Novákovi