Poutní mše svatá v kapli na Františkově

První říjnou neděli se v kapli na Františkově konala slavnostní pouť k oslavě svatého Františka. Přes třicet poutníků přišlo nebo přijelo v tuto slunnou neděli slavit mši svatou do malé kapličky v polích v osadě Františkov. Mši celebroval otec Marcel Puvák s pomoci jáhna Josefa Liberdy. Slavnostní ráz dodala této akci i varhanice Anna Macounová, která si donesla vlastní malé elektrické varhany a celou mši doprovázela zpěvem a hudbou. Po mši svaté bylo přichystáno malé občerstvení. Pouť na Františkově se konala již potřetí a věříme, že tato tradice bude pokračovat i v příštích letech.

Text a foto: Veronika Stehlíková