Májová pobožnost s křížovou cestou v České Vsi

V neděli 14. května 2023 se odpoledne vydala skupina dětí, které se připravují na první svaté přijímání, společně s rodiči a dalšími poutníky, nebojácně, i s kapkami deště v zádech, na kopec nad Českou Vsí ke kapličce Panny Marie. Pod vedením otce Stanislava a katechetky Kristýny si nesly své vyrobené kříže a mohly si prožít cestu na Kalvárii na svém těle. Ruce, nohy, bok, tvář, ústa…, každá část našeho těla nám může být přiblížením Ježíšovy cesty. Mohli jsme u každého zastavení zpytovat svědomí.

U kapličky Panny Marie začala v 15:30 hodin děkanátní mariánská pobožnost písní Madona. Pokračovala čtením, modlitbou desátku růžence, litaniemi a zaznělo spousta písní věnovaným právě Panně Marii.

Na závěr Mariánské pobožnosti rodiče dětem žehnali a svěřovali jejich život víry do ochrany Panny Marie.

Text a foto: farníci