Narozeniny otce Stanislava

V neděli 12.3.2023 jsme v kostele s celou Jesenickou farností oslavili ….té narozeniny našeho pana děkana Stanislava. Přejeme mu i zde mnoho Božího požehnání, darů Ducha svatého, zdraví a trpělivosti při vedení naší farnosti a celého děkanátu a v neposlední řadě mu děkujeme za vše, co pro farnost a celý děkanát dělá, nejen pro hmotné …
Pokračovat ve čtení Narozeniny otce Stanislava

Postní duchovní obnova v Jeseníku

V sobotu 18.3.2023 prožili farníci z Jeseníku, okolí a další postní duchovní obnovu pod vedením otce děkana za Zábřehu na Moravě P. Mgr. Ing Radka Maláče, kterého přivítal jesenický otec děkan a farář P. Mgr. Stanislav Kotlář a více než 50 účastníků. Téma obnovy bylo získat jistotu, že Bůh je nám stále blízko, je i …
Pokračovat ve čtení Postní duchovní obnova v Jeseníku

Kontrolní den ve Staříči

V úterý 28. 2. 2023 otec děkan navštívil firmu Bittner ve Staříči u Frýdku-Místku, která restauruje hlavní oltář z farního kostela Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Oltář byl rozebrán do poslední součástky, některé díly byly již opravené. Do Jeseníku byl odvezen zrenovovaný pozlacený kříž, který je součástí svatostánku. Celkové náklady budou činit 650 000,- Kč. …
Pokračovat ve čtení Kontrolní den ve Staříči

Hromnice 2023 v Jeseníku

Dnes jsme prožívali v naší farnosti Svátek Uvedení Páně do chrámu. Je to připomínka, kdy dítě Ježíš byl představen v Jeruzalemském chrámu dvěma prorokům, Simeonovi a Anně. Simeon Ježíše nazývá SVĚTLO SVĚTA, které osvěcuje národy (Lk2, 32) I my jsme se světly v rukou vyšli ke mši svaté, abychom si uvědomili, že Ježíš je i …
Pokračovat ve čtení Hromnice 2023 v Jeseníku

Modlitby matek v Jeseníku

V pátek 27.ledna 2023 začalo v Jesenické farnosti Modlitební triduum společenství „Modlitby matek“. Před večerní mši svatou se maminky modlily před vystavenou Nejsvětější Svátosti za děti, rodiny, za nemocné a za kněze. Ve mši svaté přinesly hořící světlo jako projev vděčnosti za děti a rodiny. Triduum pokračovalo do neděle podobnými modlitbami přede mší svatou a …
Pokračovat ve čtení Modlitby matek v Jeseníku

Neděle Božího slova 2023 v Jeseníku

Třetí neděli v mezidobí (22. ledna 2023), jsme slavili, podle přání papeže Františka, jako NEDĚLI BOŽÍHO SLOVA. Měli jsme si uvědomit, že Boží Slovo obsažené v Bibli nám dává sílu a vytrvalost zvládnout problémy našeho života. Dnes obdrželi všichni farníci, kteří se podílejí na lektorské službě, zvláštní požehnání.

Restaurátorské práce v Jeseníku

Kdo v těchto dnech navštíví farní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku, může si všimnout několika změn. Díky firmě Bittner ze Staříče (okres Frýdek-Místek) se podařilo v Jeseníku zrestaurovat: sochy Srdce Pána Ježíše a Panny Marie a křtitelnici. Ve středu 11.1.2023 přijeli, aby demontovali, odvezli a zrestaurovali novogotický oltář, významné dílo Antonína a Rajmunda Kutzerových …
Pokračovat ve čtení Restaurátorské práce v Jeseníku

Výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Bukovicích

V neděli 23. 10. 2022 byla sloužena slavnostní mše svatá k výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Jeseníku – Bukovicích. Začátek byl v 10:30 hod., hlavním celebrantem P. Mgr. Stanislav Kotlář, místní kněz. Po mši svaté si poutníci mohli vzít něco sladkého k zakousnutí (vyhlášené trubičky z Branné) a všichni byli pozváni na …
Pokračovat ve čtení Výročí 120 let posvěcení kostela sv. Jiří v Bukovicích

Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy

Ostrava – V den slavnosti sv. Hedviky, která je od založení ostravsko-opavské diecéze, její hlavní patronkou, uděluje biskup ocenění. V tradici založené biskupem Františkem Václavem Lobkowiczem pokračuje také apoštolský administrátor biskup Martin David. V sobotu 15. října ocenil v katedrále Božského Spasitele 24 pracovníků Charit, zástupce farností a další nominované. Z našeho děkanátu byli oceněni …
Pokračovat ve čtení Biskupské ocenění pro manžele Dvořákovy