články r. 2021

Narozeniny paní varhanice z Jeseníku

Koncem letošního měsíce května oslavila naše paní varhanice Helenka Dvořáková svoje narozeniny. Za farnost Jeseník ji popřál otec děkan P. Stanislav Kotlář hojnost Božího požehnání a poděkoval za 60-ti letou nepřetržitou varhanickou službu v jesenickém kostele Nanebevzetí Panny Marie. Za farníky a zejména za chrámový sbor Laudate Dominum ji popřály paní Alice Macečková a paní Adélka Ševčíková.  I my ji děkujeme za věrnou službu Pánu Bohu a přejeme další zdraví duše i těla.

VDV