články r. 2021

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu v Jeseníku

V neděli 25. 7. 2021 se uskutečnila tradiční pouť k sv. Anně. Zhruba třetina poutníků (cca 35) se shromáždila v parku u 1. zastavení křížové cesty, kde pod vedením trvalého jáhna Ing. Mgr. Josefa Liberdy vyšla v 14:30 hod. vzhůru přes 14 zastavení ke Křížovému vrchu. Zde se připojili k ostatním v kapli sv. Anny. Sešlo se 90 poutníků včetně dětí, kterých bylo letos více než kdy jindy. Nejmladší účastnicí byla 42 dní stará Alžbětka. Mši svatou celebroval v 16:00 hod. farní vikář P. Mgr. Jiří Marek Kotrba, hudbou provázeli Helenka Dvořáková (varhany) a Jana Dýmová s Honzou Hanulíkem (kytara, zpěv).

V kázání mluvil otec Jiří o Jáchymovi a Anně a především o ctnosti lásky. Nejvyšší stupeň lásky je ten, kdy se chce věnovat jeden druhému a ve svém středu mají Boha. Vychovávají děti, i když to také není občas růžová zahrada, ale pokud mají otevřené srdce jeden pro druhého a pro Boha, potom Bůh vstupuje do mezilidského vztahu a není to už tolik svízelné. Vyprošujme si schopnost stoupat po stupnici lásky s otevřeným srdcem a přijmout samotného Boha do svého středu.  

Po mši svaté bylo drobné občerstvení, buchty, frgále, trubičky a víno. Frgále tradičně připravili a podávali číšníci z restaurace na Křížovém vrchu.

Všem, kteří se podíleli na přípravách této pouti, patří velký dík. Moc děkujeme za obohacení slavnostní mše svaté a Aničce Jandové za pomoc s úklidem kapličky a doplnění květinové výzdoby.

Věrka Nováková