Advent ve farnostech

Jesenická a Českoveská farnost začínají společně prožívat Advent. V pátek 6. prosince 2019 se děti obou farností sešly na mši svaté, sice v 17:00 hod. večer, ale přes to s adventními modlitbami, které podtrhl vstupní průvod dětí s lucerničkami a svícemi. Atmosféru adventních ranních mší svatých navodilo přítmí, ve kterém se celá mše svatá sloužila.

Po mši svaté děti pod vedením Kristýnky H. zahrály hru o životě sv. Mikuláše, který svou štědrostí kdysi zachránil řadu rodin od hladovění a bídy. A nakonec mezi děti přišel i „opravdový sv. Mikuláš“, který děti obdaroval a ty připravené se pochlubily písničkami, hrou na hudební nástroj nebo básničkou.

Tak i my starší jsme byli dětem, kterých bylo kole 30, vděčni za připomenutí, že i dnes odkaz sv. Mikuláše žije a že tento populární světec má celou řadu následovníků. Dík a Boží požehnání patří těm, kteří se na přípravě tohoto večera podíleli.

VDV