Dolomity s o. Kazimírem 10. – 17. 8. 2019

Patnácti jesenickým a českoveským farníkům se tento srpnový týden vryl hluboce do paměti. Pohádková příroda, perfektní ubytování v pastoračním domě Velehrad v St. Martin v Itálii, luxusní a bezchybná organizace zájezdu o. Kazimírem po všech stránkách, spousty zážitků a nových výzev.

„Do článku z Dolomit mě napadla myšlenka… Je to sice myšlenka již dávno vyřčená, ale vzhledem k tomu, že nás provázela celou dovolenou a byla prozářena celým Velehradem a otcem Antonínem žita každou vteřinu a jeho upřímným srdcem a úsměvem, který rozdával kolem, kudy chodil.

BUĎTE RADOSTNÍ, KONEJTE DOBRO A NECHTE VRABCE ŠTĚBETAT. JAN BOSCO  

RADOST A DOBRO – VŽDY A VŠUDE! Těmito slovy se s námi otec Antonín rozloučil. A mě tato slova provázejí do dnes.“ Věrka Vyhnálková

„Nádherný týden v Dolomitech byl obrovskou výzvou! Krásné, dlouhé túry, často dost náročné pro osoby, které dříve neabsolvovaly vysokohorskou turistiku, několikrát zpestřené zajištěnými cestami (via ferrata), posunuly naše hranice a naplnily nás obrovskou radostí a spokojeností. Zvládli jsme to bezvadně a už se moc těšíme na další krásný výlet vedený skvělým průvodcem v  osobě o. Kazimíra.“ Beáta Vaculíková

„Jeseničtí horalové ve velehorách. Snad jsme tam našincům neudělali ostudu. Sice je pravda, že když se z autobusu vyvalí 50 lidí na jednoproudovou horskou stezku, tak nejeden Tyrolák netrpělivě cvaká naprázdno karabinou. Naštěstí však pro ně jsme si vybírali cesty ne tolik populární, někdy dokonce i neznámé, vlastně dokonce zakázané. Ale to nebyl záměr a naše výprava shodně svalila vinu na místní značkáře. A mnozí z nás alespoň mohli prokázat své hrdinství, když své spolulezce podpírali na nelehké cestě rozdroleným vápencem. A heslo Dona Bosca připomenuté nám otcem Antonínem: „Raduj se, konej dobro a nech vrabce štebetat!“ Jan Hanulík

Závěrečné shrnutí o. Kazimírem dokonale vystihuje celkový prožitek: „Doufám, že jste fyzicky zničeni, ale duchovně naplněni.“

Petra Trunečková