Nedělní školičky – katecheze v České Vsi

Už několik let se u nás děti do kostela těší. Setkání s Pánem Ježíšem je na prvním místě a my se jim to snažíme přiblížit ve společenství stejně starých dětí při naší každonedělní školičce během bohoslužby slova. Formou katecheze chceme dětem zprostředkovat poselství nedělního evangelia. Používáme vlastní strukturu, která vychází z pedagogiky celistvé výchovy Franze Ketta.

Na začátku se děti přivítají s myškou Josefínkou. Josefínka je malá plyšová myška, která zná kostelík a přebývá v něm. Proč Josefínka? No přece, patron našeho kostela je svatý Josef.

Následuje setkání se situacemi z běžného života, které děti zakusí a přiblíží si to, co potom v evangeliu dostane hloubku a velikost. Učíme je při čtení Písma stát se zapálenou svící a zakusit krásu Božího slova. Vybíráme jen jednu hlavní myšlenku, kterou si odnášíme a na které stavíme celou katechezi. Tak děti neodcházejí zmatené množstvím informací a poselství, ale s jasným úkolem do dalšího týdne. V další části mohou děti ztvárnit kreativně to, co prožili, a jak se to dotýká jejich života.

 

Po společné modlitbě Věřím v Boha s ukazováním neseme v obětním průvodu dary. Jsou to naše výrobky, které dáváme pod oltář s důvěrou, že Pán může proměnit i to, co mu přinášíme a je to náš úmysl, který vkládáme do mše svaté.

Do školičky chodí děti mladší, od tří let a do té doby, než jdou ke svatému přijímání. Je to věk, kdy se neumí dostatečně zapojit do liturgie během bohoslužby slova a školička tak dětem nabízí setkání nejen s druhými dětmi, ale s Božím slovem formou, kterou jsou schopny vzhledem k svému věku vnímat.

Mše svatá se přirozeným způsobem stává součástí jejich života  a to ne jako  povinnost, ale vedeme je k touze poznávat Boha. Snad se nám to bude dařit i nadále.

Rádi mezi sebou uvidíme nové rodiny, hosté jsou vítání a noví katecheté také:).

Kristýna Hanulíková