Renovace kříže u kostela P. Marie Nanebevzaté v Jeseníku

V minulém týdnu od 18.10. 2019 proběhla renovace krásného, asi 4 m vysokého, votivního mramorového kříže, který stojí na pravé straně vedle vchodu do kostela. Tento kříž ze supíkovického mramoru je dílem slezského sochaře Rafaela Kutzera a byl zde umístěn v roce 1907 jako poděkování Pánu Bohu. Od té doby nebyl pravděpodobně vůbec udržován, takže míra znečištění byla značná. Díky Bohu a štědrému dárci se letos podařilo vyčištění zajistit a uhradit. Poděkování patří všem, kteří renovaci umožnili a jakkoli se na ní podíleli. Na kříži je napsán německy text z Janova evangelia 3.16 „Neboť tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl věčný život.“

VDV