Děkujeme za body a podporu

V Charitě Jeseník jsme už od prázdnin dávali všude vědět, že je možné sbírat pomocí aplikace „EPP – Pomáhej pohybem“ body a že od října bude možné podpořit projekt na vybavení výdejny stravy v nově zrekonstruovaném Domově pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Naše fundraiserka, Věrka Vyhnálková, aplikaci všude propagovala a oslovila také různé sportovce, aby se nasbíralo opravdu dost bodů a my od Nadace ČEZ získali na novou výdejnu slíbených 150 tisíc korun.

Velkou radost nám udělal P. Mgr. Stanislav Kotlář, místní děkan, který ve svých farnostech Jeseník a Česká Ves možnost podpory našeho projektu nejen propagoval, ale vyhlásil i soutěž a daroval poukaz do Villy Regenhart. Tím namotivoval mnoho farníků a všem bychom rádi touto cestou poděkovali za každý jejich bod přidělený našemu projektu.

Nebylo pro nás vůbec lehké sledovat od října, jak se body sbírají, protože i když zpočátku výše nasbíraných bodů narostla, postupně došlo ke zpomalení a my se začali strachovat. Pouť, od které jsme si také hodně slibovali, nám nárůst bodů taky nepřinesla, protože putování nepřálo počasí. Přesto děkujeme všem odvážným poutníkům a farníkům z České Vsi i Jeseníku, kteří za námi přišli.

S návratem babího léta a oteplením asi začali zase všichni sportovat a počet bodů najednou rostl závratnou rychlostí. A tak jsme mohli ve čtvrtek 17. října dávat vědět světu, že máme splněno. Neskutečná úleva, radost a vděčnost všem za jejich přidělené body zaplavila celou Charitu. Proto chceme touto cestou ještě jednou všem, kteří nás prostřednictvím aplikace podpořili, velmi poděkovat. Vážíme si každého Vašeho bodu a všeho, co jste pro nás jakoukoliv cestou udělali.

DĚKUJEME.

Věrka Vyhnálková