Kosení farní louky 2019

V sobotu 24. srpna 2019 se uskutečnil již čtvrtý ročník akce s názvem Kosení farní louky. Letos se zúčastnilo asi 20 lidí, kteří za dopoledne stačili půl hektarovou louku pokosit a částečně i vyhrabat. Tato společná akce Katolického spolku Jeseník a Římskokatolické farnosti Jeseník má několik cílů. Jedním z nich je ochrana přírody, protože sečení probíhá za účelem podpory silně ohrožené rostliny lilie cibulkonosné a vzácného, celoevropsky chráněného ptáka, chřástala polního.

Oba druhy potřebují v zásadě stejný přístup, kterým je pozdní seč lučních porostů. Větší část příspěvku, který na ruční pokosení louky poskytla Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – Správa CHKO Jeseníky, bude věnován nadaci Dobrý anděl*. To je dalším cílem – praktická pomoc potřebným. „Za akcí vidím především slova samotného Ježíše, který říká, že cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných, mně jste učinili. Věřím, že je to i motivace většiny účastníků.“ komentuje akci předseda Katolického spolku Jeseník. Zbytek financí pokryje náklady spojené s kosením (občerstvení), případně bude využit na další akce. Přínosy akce jsou také podpora a výuka tradičního způsobu hospodaření – kosení kosou. V poslední řadě to může být také vydávání svědectví o tom, jak se církev snaží hospodařit se získaným majetkem ve prospěch těch nejpotřebnějších.

*Nadace Dobrý anděl pomáhá rodinám s nemocnými dětmi. Peníze z minulých let byly použity následovně:

Kosení farní louky 2018

3 850,30 Kč – rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí těžkou mozkovou obrnou

3 702,97 Kč – rodina ze severních Čech s dítětem, které trpí akutní lymfoblastickou leukémií

2 447 Kč – rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí problémy s dýcháním 

Kosení farní louky 2017

4 389 Kč – rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí nefrotickým syndromem

2 487,87 Kč – rodina z jižní Moravy s dítětem, které trpí akutní lymfoblastickou leukémií

3 123,13 Kč – rodina ze severní Moravy s dítětem, které trpí rakovinou ledvin

Kosení farní louky 2016

4 782 Kč – rodina ze středních Čech s dítětem, které trpí cystickou fibrózou

1 388,72 Kč – rodina ze západních Čech s dítětem, které trpí Rasmussenovou encefalitidou

3 829,28 Kč – rodina z Moravy s dítětem, které trpí mozkovou obrnou s epilepsií a mentální retardací

Vít Slezák