2. Charitní pouť v České Vsi

Charita Jeseník uspořádala v sobotu 5. října 2019 2. pouť za zdárné ukončení rekonstrukce charitního domova sv. Františka. Pouť se konala na svátek sv. Vincence z Pauly, který je patronem veškeré charitativní práce církve. Heslo poutě bylo „Pomáhej pohybem“, jehož smyslem bylo získání jisté podpory dobročinného projektu ČEZ „Výdejna stravy“ pro DPS Javorník.

Centrem pouti byla mše svatá, kterou sloužil Jesenický děkan P. Mgr. Stanislav Kotlář, zpívala místní schola a děti přinesly symbolické obětní dary jako poděkování za letošní úrodu.

Po mši svaté bylo připraveno výborné občerstvení, různé zábavy pro děti a odpoledne dobročinný koncert mariánských písní v provedení paní učitelky Beťákové. Škoda, že dětem nepřálo počasí, takže některé závody a třeba skákací hrad nebylo možné uspořádat či využít.

Děkujeme Vám všem, kteří obětavou prací či modlitbou přispěli k zdárnému průběhu poutě a Pán Bůh jim požehnej!