Národní setkání hnutí Modlitby matek v Pardubicích

Ve dnech 25. – 27. 10. 2019 proběhlo národní setkání hnutí Modliteb matek v Pardubicích. Sešlo se zde asi 700 maminek a babiček zapojených do tohoto hnutí ze všech koutů naší země. Toto hnutí vzniklo v Anglii. Zakladatelkou Modliteb matek je Veronica Williams. Spiritualita hnutí MM je cesta úplného odevzdání se. Učíme se žít život Ježíšovy Matky.  Setkáváme se jednou za týden, vždy v ten samý den i hodinu. Jedenkrát ročně probíhá národní setkání MM, kde se sejdou maminky z celé republiky. 

My jsme se rozhodly jet alespoň na jeden den. Ráno jsme se tedy vypravily autem do Zábřehu a odtud jsme jely vlakem do Pardubic. Po celém pracovním týdnu se nám moc nechtělo. Brzy vstávat, večer se pozdě vracet, komplikace s nepojízdností auta a celková únava nás pohlcovala. Nakonec jsme se však 3 maminky vypravily. Program byl velmi nabitý. Přivítala nás Markéta Klímová, nár. koord. pro Českou republiku. Poté bylo možné se zúčastnit přednášek. Tématem první přednášky bylo „Jak bojovat se zlem“, kterou si připravila s. M. Michaela Zych, PDDM. Druhá přednáška, která zazněla odpoledne, nesla název „Přístupové cesty zlého“. Otec Antonín M. Příkaský, O Carm nám v ní nastínil možné cesty, kterými se „zlému“ můžeme otevírat. Obě přednášky byly pro nás velmi přínosné. Během celého dne zde byla možnost přistoupit ke svátosti smíření.  Bylo zde připravených asi 50 kněží, kteří přijeli na toto setkání, právě kvůli možnosti takto posloužit. Velkým povzbuzením pro nás byla společná mše sv., kterou vedl otec P. Šebestián Smrčina, OFM. Smutnou zprávou bylo jeho oznámení, že již nebude duchovním otcem hnutí  MM, vzhledem k jiným povinnostem, které ho v církvi čekají. Kdo se s ním někdy setkal, chápe, že toto rozloučení bylo pro nás všechny přítomné smutné, ale přesto plné naděje a odlehčené jemu vlastním humorem. Společná modlitba maminek i babiček všech věkových kategorií byla jednoduchá a přesto hluboká. Jako symbol jsme si odnášely krásné tužky s modrým drahokamem. Toužíme být v rukou Božích tužkou, kterou On vede a jsme vzácným diamantem (tedy až nás vybrousí J). Přejeme si, aby se toto poselství dotklo i těch, kteří tam nemohli být s námi. Mnohé maminky také ocenily a využily možnosti tiché adorace před Ježíšem v Nejsvětější svátosti během celé akce.  Na závěr se mohly maminky setkat a podělit o svědectví. My jsme již musely utíkat na vlak. Přesto jsme si byly jisté, že námaha tohoto dne byla již odměněna.

Zdislava Dvořáková