články r. 2019

2. Charitní pouť – pomáhej pohybem!

Posted on

Na druhou Charitní pouť se tentokrát vydáme v sobotu 5. října a budeme putovat do České Vsi. Letošní putování bude trošku benefiční a podpoříme při něm Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Česká Ves je sice blízko Jeseníku, ale pokud chcete, můžete si cestu prodloužit a kochat se přírodními krásami, získat tak čas k […]

články r. 2019

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu

Posted on

Odpoledne v neděli 21.7.2019 jsme oslavili na Křížovém Vrchu nad Jeseníkem sv. Annu a sv. Jáchyma v malebné kapli, kde se tato slavnost slaví a slavila nepřetržitě od války (ale jistě i dříve)i po celou dobu totality dodnes. Zazpívali jsme starobylou píseň na oslavu rodinného života těchto dvou světců, neboť z jejich manželství se narodila […]

články r. 2019

Příměstský tábor v Jeseníku

Posted on

Příměstský tábor školní mládeže ve farnosti Jeseník, který se konal 8. -12.7.2019, přinesl dětem mnoho radosti ( jak nám sdělil školák 4. třídy z Jeseníku Vítek) a mládeži, která zde současně absolvovala animátorskou praxi, mnoho zkušeností ,vědomostí, přátelství a radostných okamžiků (jak nám sdělila animátorka Anička z Polomi.) Tábor vedl P. Jan Slavík z Diecézního […]

články r. 2019

Obnovená křtitelnice

Posted on

Nejstarší zprávu o křtitelnici v jesenickém kostele máme z vizitační zprávy z roku 1652 z pera vratislavského kanovníka Jana Leuderodeho. Píše:“ Ciborium a monstrance je na hlavním oltáři, který byl s dvěma bočními oltáři posvěcen nejdůstojnějším světícím biskupem. Vše je v nejlepším pořádku. Křtitelnice je dobře uzavřena, čistá a náležitě ozdobena, totiž sochou sv. Jana Křtitele.“ Osud […]

články r. 2019

Přemístění křtitelnice a oprava jejího víka ve farním kostele v Jeseníku

Posted on

Nedílnou součástí každého kostela bývá křtitelnice. Ne jinak je tomu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Křtitelnice stála v boční kapli ve výklenku a byla tak málo viditelná pro příchozí. Navíc její dřevěné víko se nacházelo v dost špatném stavu. Bylo potřeba jeho zrestaurování, proto byl osloven pan Petr Bittner ze Staříče, který se práce ujal. […]

články r. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2019

Posted on

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla, jsme prožili v Jeseníku v neděli 23.6. 2019 a oslavili velkým průvodem s Nejsvětější Svátostí k oltářům na zámeckém náměstí. Při tom jsme prosili za naše město, za naše farnosti Jeseník, Českou Ves, Domašov, Lipovou-lázně a za Vápennou, aby duch pravé lásky a svornosti vládl nejen mezi […]

články r. 2019

Smažení vaječiny v Jeseníku

Posted on

Na Svatodušní neděli 9.6.2019 odpoledne se část Jesenické farnosti sešla na farní zahradě na tradiční svatodušní “Vaječinu”, což je zvyk z Frýdecka a může nám připomenout, že život vzniká s přispěním Ducha svatého a vajíčko nám to a zvláště dětem může přiblížit, neboť děti ví, že z vajíčka se vylíhne malé kuřátko, které je živé […]

články r. 2019

Noc kostelů v Jeseníku 2019

Posted on

Tuto slavnost jsme prožili v pátek 24. května 2019 ve všech kostelích v Jeseníku a byla to příležitost pro všechny, podívat se čím žijí křesťané ve svých prostorách. Ve farním kostele P. Marie u náměstí jsme byli přivítáni děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem a historickou přednášku o oltářích v našem kostele přednesl p. Mgr Vít […]