2. Charitní pouť – pomáhej pohybem!

Na druhou Charitní pouť se tentokrát vydáme v sobotu 5. října a budeme putovat do České Vsi. Letošní putování bude trošku benefiční a podpoříme při něm Domov pokojného stáří sv. Františka v Javorníku. Česká Ves je sice blízko Jeseníku, ale pokud chcete, můžete si cestu prodloužit a kochat se přírodními krásami, získat tak čas k …
Pokračovat ve čtení 2. Charitní pouť – pomáhej pohybem!

Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu

Odpoledne v neděli 21.7.2019 jsme oslavili na Křížovém Vrchu nad Jeseníkem sv. Annu a sv. Jáchyma v malebné kapli, kde se tato slavnost slaví a slavila nepřetržitě od války (ale jistě i dříve)i po celou dobu totality dodnes. Zazpívali jsme starobylou píseň na oslavu rodinného života těchto dvou světců, neboť z jejich manželství se narodila …
Pokračovat ve čtení Pouť k sv. Anně na Křížovém vrchu

Příměstský tábor v Jeseníku

Příměstský tábor školní mládeže ve farnosti Jeseník, který se konal 8. -12.7.2019, přinesl dětem mnoho radosti ( jak nám sdělil školák 4. třídy z Jeseníku Vítek) a mládeži, která zde současně absolvovala animátorskou praxi, mnoho zkušeností ,vědomostí, přátelství a radostných okamžiků (jak nám sdělila animátorka Anička z Polomi.) Tábor vedl P. Jan Slavík z Diecézního …
Pokračovat ve čtení Příměstský tábor v Jeseníku

Obnovená křtitelnice

Nejstarší zprávu o křtitelnici v jesenickém kostele máme z vizitační zprávy z roku 1652 z pera vratislavského kanovníka Jana Leuderodeho. Píše:“ Ciborium a monstrance je na hlavním oltáři, který byl s dvěma bočními oltáři posvěcen nejdůstojnějším světícím biskupem. Vše je v nejlepším pořádku. Křtitelnice je dobře uzavřena, čistá a náležitě ozdobena, totiž sochou sv. Jana Křtitele.“ Osud …
Pokračovat ve čtení Obnovená křtitelnice

Přemístění křtitelnice a oprava jejího víka ve farním kostele v Jeseníku

Nedílnou součástí každého kostela bývá křtitelnice. Ne jinak je tomu ve farním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Jeseníku. Křtitelnice stála v boční kapli ve výklenku a byla tak málo viditelná pro příchozí. Navíc její dřevěné víko se nacházelo v dost špatném stavu. Bylo potřeba jeho zrestaurování, proto byl osloven pan Petr Bittner ze Staříče, který se práce ujal. …
Pokračovat ve čtení Přemístění křtitelnice a oprava jejího víka ve farním kostele v Jeseníku

Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2019

Slavnost Těla a Krve Páně, lidově Božího Těla, jsme prožili v Jeseníku v neděli 23.6. 2019 a oslavili velkým průvodem s Nejsvětější Svátostí k oltářům na zámeckém náměstí. Při tom jsme prosili za naše město, za naše farnosti Jeseník, Českou Ves, Domašov, Lipovou-lázně a za Vápennou, aby duch pravé lásky a svornosti vládl nejen mezi …
Pokračovat ve čtení Slavnost Těla a Krve Páně v Jeseníku r. 2019

Den otců farností Jeseník a Česká Ves

V neděli 16. června 2019 oslavili tatínci z farností Jeseník a Česká Ves svůj svátek tím, že vzali své děti a vydali se na Ramzovou. Maminky tentokrát nechali doma. Sraz byl v 11:00 hodin, poté se jelo lanovkou na Šerák. Po malém občerstvení se skupina vydala zpět pěšky. Při bouřce a dešti zdolali Obří skály …
Pokračovat ve čtení Den otců farností Jeseník a Česká Ves

Smažení vaječiny v Jeseníku

Na Svatodušní neděli 9.6.2019 odpoledne se část Jesenické farnosti sešla na farní zahradě na tradiční svatodušní „Vaječinu“, což je zvyk z Frýdecka a může nám připomenout, že život vzniká s přispěním Ducha svatého a vajíčko nám to a zvláště dětem může přiblížit, neboť děti ví, že z vajíčka se vylíhne malé kuřátko, které je živé …
Pokračovat ve čtení Smažení vaječiny v Jeseníku

Noc kostelů v Jeseníku 2019

Tuto slavnost jsme prožili v pátek 24. května 2019 ve všech kostelích v Jeseníku a byla to příležitost pro všechny, podívat se čím žijí křesťané ve svých prostorách. Ve farním kostele P. Marie u náměstí jsme byli přivítáni děkanem P. Mgr. Stanislavem Kotlářem a historickou přednášku o oltářích v našem kostele přednesl p. Mgr Vít …
Pokračovat ve čtení Noc kostelů v Jeseníku 2019